Gå til sidens indhold
04. december 2018 Af Anette Lerche

Bibliotekernes besøgstal stiger, mens antallet af årsværk er faldet

Besøgstallet på folkebibliotekerne er steget fra 2016 til 2017. I alt havde de 38.311.000 besøgende i følge den nyeste biblioteksstatistik.

Danmarks Statistik har offentliggjort de nyeste tal over brugen af danske folkebiblioteker, og de viser en glædelig stigning i besøgstallet på bibliotekerne, der i 2017 altså havde 38.311.000 besøgende. 

Samtidig viser tallene dog også, at der er færre biblioteksansatte til at servicere brugerne. I 2010 var der 4.490 årsværk på bibliotekerne, men det tal er i 2015 faldet til 3.867, og det er en ærgerlig udvikling, mener Bibliotekarforbundet. 

- Uden bibliotekarer og formidlere er bibliotekerne blot bogsamlinger og en bygning. Det er bibliotekets medarbejdere, der løfter den vigtige opgave det er at formidle den digitale og fysiske samling og løfte børn sog unges læselyst og informationskompetencer. Kort sagt at gøre biblioteket til et samlingssted i lokalområdet for både viden, information og kulturel aktivitet. Jeg glæder mig naturligvis over, at danskerne fortsat bruger bibliotekerne i så høj grad, for det er jo et kæmpe skulderklap til de ansatte i bibliotekerne. Man må bare ikke glemme, at bibliotekernes succes er helt og aldeles afhængig af et kompetent og dygtigt personale, som man ikke fortsat kan spare væk, siger BF's stedfortrædende formand Jette Fugl.

I statistikken kan man samtidig læse, at de samlede udgifter til bibliotekerne er gået ned med fire procent i perioden fra 2009 til 2017, mens åbningstiden er gået op med 155 procent. Sidstnævnte skyldes i høj grad den ubemandede åbningstid.

- Den ubemandede åbningstid er en succes, fordi den giver borgerne adgang til biblioteket i næsten alle døgnets timer. Det er dog vigtigt, at den ubemandede åbningstid ikke indføres for at spare personale væk, for undersøgelser viser jo, at biblioteksbrugerne helst benytter biblioteket, når der er personale til stede. Men som et supplement til en betjent åbningstid, er det en godt tiltag, som brugerne tydeligvis har taget til sig, siger Jette Fugl.