Gå til sidens indhold
29. marts 2017

Handelsskoleelever og lærere kæmper for deres bibliotekar

Både lærere og elever på Roskilde Handelsskole håber på at få overbevist ledelsen om, at det er dårlig ide at spare bibliotekaren og biblioteket væk.

På Roskilde Handelsskole vil eleverne ikke finde sig i, at skolens ledelse sparer deres bibliotekar og bibliotek væk. De har indsamlet underskrifter, skrevet debatindlæg og fået taletid i TV2 Lorry. Også blandt lærerne er der stor ærgrelse over, at skolen ser ud til at miste sin bibliotekar.

Mathias Reumert Madsen er en af de lærere, der er bekymret over at miste handelsskolens bibliotek.

- Jeg vejleder elever inden for mange forskellige typer opgaver, hvor eleverne skal bruge materialer, som et folkebibliotek ikke vil være gearet til at hjælpe dem med at finde, og eleverne er ikke som udgangspunkt kompetente nok til at finde materialerne selv, siger Mathias Reumert Madsen.

Vigtig vejledning

At eleverne får hjælp til at finde de rigtige materialer har stor betydning, blandt andet fordi det kan påvirke karakteren på en given opgave. Christian Würtz Christiansen går i 3.g og mener ikke, at et folkebibliotek kan erstatte handelsskolens bibliotek.

- Handelsskolen er rettet mod erhvervslivet, og de materialer er der ikke adgang til på samme måde på et folkebibliotek. Vores bibliotekar er rigtig god til at vejlede nye elever i forhold til at bruge handelsskolens materialer og bibliotek. Kerneydelsen på en ungdomsuddannelse er at gøre folkeskoleelever til selvstændige studerende, og for at blive det skal man kunne bruge et bibliotek, siger Christian Würtz Christiansen.

Stor opbakning

Bibliotekaren på Roskilde Handelsskole, Kim Jesper Josefsen, er glad og stolt over den store opbakning fra både lærere og elever. Det er en stor anerkendelse af hans arbejde.

- Det handler om nærhed og relationer. Jeg er en del af skolens og elevernes hverdag – en del af studiemiljøet. Jeg har en stor viden om en ret snæver målgruppe og ved, hvad der kræves i forhold til projekter og opgaveskrivning. Det betyder, at jeg gør meget ud af, at eleverne får adgang til materialer, der ligger ud over pensum, hvilket er noget af det, der kan hæve deres karakter, siger Kim Jesper Josefsen.

Brug for mere information

Det er besparelser, som ungdomsuddannelserne er blevet pålagt af regeringens finanslov, og et forventet underskud på skolens drift, der har gjort det nødvendigt at tilpasse skolens omkostningsniveau, forklarer direktør på Roskilde Handelsskole Jørgen Sloth.

- Det er beklageligt, at vi må lukke biblioteket, og det er klart, at besparelserne får konsekvenser for den kvalitet, vi udbyder, men vi har vurderet, at det var på disse områder, besparelserne ville gøre mindst ondt, slår Jørgen Sloth fast.

Han mener, at protesterne fra elever og undervisere skyldes, at skolen ikke har fået informeret godt nok om det alternativ til handelsskolens eget bibliotek og bibliotekar, man vil tilbyde. Det alternative bibliotekstilbud er dog endnu ikke på plads.

Som et alternativ til et bibliotekarbetjent bibliotek ser Jørgen Sloth blandt andet på, om der skal etableres et selvbetjent skolebibliotek eller en håndbogssamling. Samtidig er handelsskolens direktør i kontakt med blandt andet Roskilde Centralbibliotek og Erhvervsakademi Sjælland, der har en digital samling målrettet erhvervsfaglige uddannelser.

BF’s formand advarer

BF’s formand, Tine Jørgensen, slår i et debatindlæg i Altinget den 28. marts på, at man risikerer at miste den bibliotekariske faglighed på ungdomsuddannelserne. Og det er problematisk.

»Vi ved fra undersøgelser, at universitetsstuderende, som bruger biblioteket, får højere karakterer. Det er derfor tankevækkende, at det ikke vægtes højere på ungdomsuddannelserne. Der er en spirende bevidsthed om, at det er den vej, man bør gå, men den økonomiske virkelighed overhaler de gode tanker indenom«, skriver hun blandt andet i Altinget. Læs mere her.