Gå til sidens indhold
24. februar 2017

Fusion mellem AU Library og KB på tegnebrættet

Aarhus Universitetsbibliotek står sandsynligvis over for en fusion med KB. Beslutningen skal tages af universitetets bestyrelse i april.

Da Det Kongelige Bibliotek (KB) og Statsbiblioteket (SB) fusionerede i 2016, gav det dønninger i hele universitetslandskabet.

- På Aarhus University Library, der havde et tæt samarbejde med Statsbiblioteket, var det oplagt at se på den fremtidige organisering af biblioteket, efter SB og KB fusionerede, siger bibliotekschef Per Lindblad.

Forskellige muligheder har været på bordet, blandt andet en samarbejdsaftale med KB i stil med aftalen mellem KB og Roskilde Universitet, hvor det er backend-opgaver, der samarbejdes om. Men universitetsledelsen i Aarhus hælder mest til en fusion.

- Det kræver selvfølgelig, at vilkårene for en fusion er tilfredsstillende for begge parter. Derfor arbejdes der p.t. på en service level agreement, så universitetets bestyrelse i april kan træffe den endelige beslutning, siger Per Lindblad.

To ting at holde fast i

For Per Lindblad er særligt to ting afgørende for AU Library i en eventuel fusion med KB – nærhed og mulighed for at forandre tingene.

- Biblioteket skal være tæt på brugerne – både forskere og studerende – for at kunne tilgodese behov for services, både fysisk og digitalt, helt ned på fakultetsniveau. På Arts (de humanistiske fag, red.) er de fysiske bøger for eksempel stadig meget vigtige, mens det på medicin er de digitale videnskabelige artikler, der betyder noget. Det skal vi som bibliotek kunne tilgodese, og aftalerne skal kunne håndtere, at der skal udvikles, hvis behovene eller mulighederne ændrer sig, så vi ikke er fastlåst til bestemte services, siger Per Lindblad og understreger, at der for eksempel også er stor forskel på, hvilken rolle biblioteket spiller for studiemiljøet på de forskellige studier.  

Samme vilkår

Hvis universitets ledelse og bestyrelse beslutter sig for en fusion, vil det betyde, at medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget til KB på de samme vilkår, som de har nu.

- Langt hen ad vejen vil det jo være de samme opgaver, vi skal løse på AU Library, men som ansvarlig leder kan jeg selvfølgelig ikke garantere, at der ikke sker forandringer i sådan en proces. Omprioriteringsbidraget med en besparelse på to procent rammer jo også os.

Per Lindblad oplever, at bekymringen hos medarbejderne p.t. mest handler om identitet.

- Man har været ansat på Aarhus Universitet og set det som sin arbejdsgiver, siger Per Lindblad, der forsøger at fremhæve fordelene for medarbejderne ved en eventuel fusion. Eksempelvis at man vil få flere faglige kolleger, og at der er flere muligheder i en større organisation, hvis man fagligt vil nye veje.