Gå til sidens indhold
16. januar 2017

Et blik på bibliotekernes fremtid

Den sidste udgave af magasinet Scandinavian Library Quarterly (2016:4) har bibliotekernes fremtid som tema.

Både folke-, uddannelses- og forskningsbiblioteker oplever hastige forandringer og nye krav i takt med opkomsten af ny teknologi. I Sverige er man i gang med undersøgelser, der skal danne grundlag for en ny biblioteksstrategi, som lanceres i 2019. Her har man blandt andet samlet viden om de biblioteksansattes syn på bibliotekernes situation og kortlagt ti områder, som skal tænkes igennem på biblioteksområdet. Et af dem er bibliotekarernes rolle og vilkår.

»Bibliotekarrollen bliver i stigende grad mangefacetteret, hvor både specialist- og generalistkompetencer er påkrævet. Bibliotekarer har brug for løbende kompetenceudvikling på grund af den hastige forandring af medier. (…)Hele branchen har givet udtryk for vanskeligheder med at rekruttere bibliotekarer med de rigtige kvalifikationer.« 

Sådan skriver Erik Fichtelius fra Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket, i sit bidrag til bladet.

Aktiv rolle

Magasinet byder også på flere eksempler fra Danmark på, at bibliotekerne i dag aktivt indgår i formidlingen af litteratur gennem festivaler, bogoplæsninger og andre kulturelle arrangementer.

Og en artikel, der tidligere har været bragt i Perspektiv, beskriver DTU Bibliotekets nye rolle som medskaber af data, både til egen brug og til universitetsforskning.   

Scandinavian Library Quarterly er siden 1968 blevet udgivet af nordiske biblioteksmyndigheder med det formål at oplyse om tendenser og strategier på skandinaviske biblioteker i den engelsktalende del af verden.

Du finder hele udgaven af Scandinavian Library Quarterly her.

Læs mere om Scandinavian Library Quarterly og de tidligere årgange på SLQs hjemmeside.