Gå til sidens indhold
05. maj 2017

Endnu et forskningsbibliotek på vej mod Det Kgl. Bibliotek

Aalborg Universitet har indledt forhandlinger om en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek vedrørende biblioteksservice. Tillidsrepræsentant Anna Marie Svenstrup stoler på, at ledelsen vil inddrage medarbejderne som lovet.

Det kom måske ikke helt som en overraskelse for medarbejderne på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), at Aalborg universitet (AAU) vil samarbejde med Det. Kgl. Bibliotek, ifølge tillidsrepræsentant på AUB Anna Marie Svenstrup.

- Mange kan godt se, at det er den vej, vinden blæser for universitetsbibliotekerne, siger hun.

RUB indgik i 2016 en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek, og Aarhus Universitetsbibliotek bliver virksomhedsoverdraget til Det Kgl. Bibliotek i 2017. Så da tidligere overbibliotekar for AUB gik på pension i april, var det en anledning til at se på en ny organisering i Aalborg, fremgår det af et internt papir:   

»Skal et samarbejde indgås vil det uden tvivl være en fordel at indgå det på nuværende tidspunkt, hvor der endnu er mulighed for at påvirke sektorens samarbejdsform og -betingelser,« står der blandt andet.   

Fingeraftryk på aftalen

Det er backoffice-opgaver, der kan samarbejdes om, såsom katalogisering, indkøb, licenser og systemer.

Medarbejderne er blevet lovet, at de løbende vil blive orienteret om processen og aftalen, og at især de afdelinger og medarbejdere, aftalen berører mest, vil blive inddraget.

- Flere kan godt se fordelene ved at arbejde tættere sammen om for eksempel katalogisering og indkøb, men det kunne vi også gøre uden en samarbejdsaftale. Og det er klart, at de medarbejdere, der sidder med de opgaver, har en bekymring for fremtiden, for hvor kommer opgaveløsningen til at ligge? Her i Aalborg eller i København? siger Anna Marie Svenstrup.

- Vi håber som medarbejdere på at få lov til at sætte vores fingeraftryk på aftalen, så vi bevarer det, der fungerer godt. Jeg tror på, at hvis vi kan byde ind med gode ideer og forslag til opgaveløsningen, bliver der lyttet, selv om vi er et lille bibliotek sammenlignet med Det Kgl. Bibliotek, siger hun.

Biblioteket kan lande mellem to stole

Udmeldingen fra ledelsen lyder, at ved en samarbejdsaftale skal medarbejderne og en leder med det daglige personaleansvar fortsat være ansat på AAU/AUB, men i faglige sager refererer man til en vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek.

Bekymringen hos medarbejderne handler om, at hvis biblioteket ledes af både Det Kgl. Bibliotek og universitetet, risikerer man, at biblioteket rykker længere væk fra universitetsledelsens bevidsthed.

- Dermed kan biblioteket ledelsesmæssigt lande mellem to stole, siger Anna Marie Svenstrup.

Det er en ny konstitueret ledelse, der skal forhandle aftalen på plads. Maj Rosenstand er konstitueret bibliotekschef, og derudover er der konstitueret tre nye områdeledere.

Lykkes forhandlingerne, forventes aftalen at træde i kraft januar 2018.

Læs også temaet i Perspektiv nr. 4: »Er vi på vej mod ét stort universitetsbibliotek i Danmark?«