Gå til sidens indhold
10. oktober 2017

Danskernes opfattelse af nyheder og aktualitet skal undersøges

Slots- og Kulturstyrelsen vil belyse, hvordan forskellige befolkningsgrupper i Danmark opfatter nyheder, og hvad der er aktuelt stof for dem.

Projektet, der skal udføres af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, skal afdække, hvilken rolle nyheder og aktualitet spiller for den enkelte borger, og hvordan det har ændret sig i takt med medieudviklingen.

For hvilke behov og ønsker har man som borger for at føle sig kompetent i de sammenhænge, man færdes i – for eksempel i skolen, på arbejdspladsen eller i forhold til myndighederne? Hvordan får man dem dækket? Og hvilken rolle spiller nyheder og aktualitet for borgernes engagement og deltagelse i politiske og samfundsmæssige forhold?

I den sammenhæng skal projektet også beskæftige sig med, hvordan forskellige medietyper – også de typer, der måske ikke ligger inden for de traditionelle nyheds- og aktualitetsgenrer – kan være en ressource, der giver borgerne muligheder for at følge med.

Projektet er et led i Slots- og Kulturstyrelsens »Rapportering om mediernes udvikling i Danmark« og forventes afsluttet i 2019.

Læs mere her