Gå til sidens indhold
30. januar 2017

For mange klik i det nye bibliotekssystem

Folke- og skolebibliotekernes nye Fælles Bibliotekssystem er stadig ved at blive rullet ud. Men der er for mange klik og for få genvejstaster.

»Den helt store hurdle ved Cicero er set fra mit perspektiv, som helt almindelig bruger af systemet, at der intet hensyn er taget til brugervenligheden i form af genvejstaster.«

Sådan skrev en bibliotekar i september 2016 i en kommentar til en af Perspektivs artikler om det nye Fælles Bibliotekssystem. Baggrunden for hendes kommentar var, at hun efter to ugers arbejde i det nye system kunne mærke, at en gammel museskade var vendt tilbage. Konsekvensen blev, at hendes leder fritog hende fra at arbejde i systemet, fordi det belastede hendes museskade.

Godt fire måneder senere er der stadig mange klik i systemet, som i januar 2017 var etableret i 47 kommuner. Det konstaterer blandt andet formand for det Fælles Bibliotekssystems styregruppe Jørgen Bartholdy, der er bibliotekschef i Skanderborg. Hans billede fra sine egne og medarbejdernes oplevelser med systemet er, at de mange klik er et irritationsmoment.

- Jeg arbejder selv med systemet, og jeg er lige så irriteret over de her ting som medarbejderne. For mig er det vigtigt at skelne mellem, om det er irritationsmomenter, eller om der er tale om, at systemet øger risikoen for arbejdsskader, for det sidste er naturligvis noget, som ikke må ske, siger Jørgen Bartholdy, der som formand for styregruppen, nedsat i slutningen af 2016, har fokus på den strategiske udvikling af systemet.

Han fremhæver, at det er et plus for bibliotekerne, at de har fået et prisbilligt system, der kan være med til at lette det økonomiske pres på bibliotekerne. Desuden har systemet en række udviklingsmuligheder, som ikke fandtes i de gamle systemer. Dem har styregruppen fokus på, samtidig med at den skal sikre, at systemet er driftssikkert og fungerer godt i dagligdagen.

Vigtigt med brugervenlighed

Samme fokus på brugervenlighed har man også i Kombit, fortæller Jesper Munch Jespersen, der er chefkonsulent og projektleder for det Fælles Bibliotekssystem.

Han mener, at man nu kan se lyset for enden af tunnelen. Forventningen er, at hele systemet er færdigudviklet i maj 2017, og når det sker, kan man tage fat på videreudviklingen af systemet for eksempelvis at se på, hvordan man etablerer genvejstaster i det nye system.

I Kombit kunne man godt have ønsket sig, at man var nået til videreudviklingen tidligere, men systemet er blevet forsinket flere gange, blandt andet på grund af udviklingen af intelligent materialestyring til systemet og af et statistikmodul, som var mere kompliceret end først antaget.

- Vi har i Kombit også hørt, at der er mange klik, og det tager vi rigtig alvorligt. Systemet er til for brugerne på skolerne og bibliotekerne, så det er vigtigt, at brugertilfredsheden er i top. Hvis bibliotekarerne siger, at der er for mange klik, så er det noget, vi vil se nærmere på, siger Jesper Munch Jespersen.

Kombit har i januar foretaget en brugerundersøgelse, der blandt andet spurgte ind til, hvor i løsningen brugerne oplever de mange klik, så man kan prioritere de vigtigste områder i videreudviklingen af systemet. Resultaterne forventes klar i februar og vil blive forelagt det Fælles Bibliotekssystems styregruppe, der skal vedtage en strategi for videreudviklingen af systemet.