Gå til sidens indhold
08. november 2017

Arbejdsklimaet i Høje-Taastrup er forbedret

Et betændt arbejdsklima og mistillid til ledelsen på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker førte i foråret 2017 til et undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet. I sommer stoppede bibliotekschefen, og i dag er der ikke længere nogen, der har ondt i maven af at komme på arbejde, fortæller tillidsrepræsentant Stine Vangdrup.

I juni 2017 fik Hovedbiblioteket i Høje-Taastrup Kommune et undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet. Der var »konkret mistanke om, at der på biblioteket var problemer med det psykiske arbejdsmiljø, fordi mobning/chikane og uklare krav i arbejdet ikke var forebygget tilstrækkeligt«, lød begrundelsen. 

Inden undersøgelsen kom i gang, stoppede den daværende bibliotekschef, og fra 1. august blev Peter Mark Lundberg, leder af kulturhusene og teatret i Høje-Taastrup, konstitueret leder af bibliotekerne i Høje-Taastrup. Tre uger efter – den 22. august – blev undersøgelsen sat i gang med et opstartsmøde mellem den psykolog, der skulle udarbejde undersøgelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne, tillidsrepræsentanterne og ledelsen.

- Den nye leder var meget positiv og mente, at hele personalet burde høres, selv om påbuddet kun omfattede Taastrup Bibliotek, så psykologen har haft gruppesamtaler med alle medarbejdere, hvilket vi har været rigtig glade for, fortæller tillidsrepræsentant Stine Vangdrup om forløbet. 

Psykologens rapport blev afleveret til Arbejdstilsynet i uge 41, og indholdet er blevet diskuteret på et personalemøde. Det var vigtigt, at personalet kunne tale om rapporten, for at opleve en slags afslutning på et meget svært forløb, mener Stine Vangdrup.

- Arbejdstilsynet har desuden sendt os en vejledning i, hvordan vi kan forbedre arbejdsklimaet. Rigtig meget er jo løst ved, at vores bibliotekschef er stoppet, men der er stadig et kæmpe oprydningsarbejde, hvor psykologen har beskrevet, hvordan personalet er i alarmberedskab og reagerer på uklar kommunikation, siger Stine Vangdrup, der vurderer, at arbejdsklimaet er markant forbedret allerede. - Der er ikke nogen, der får ondt i maven, når de kommer på arbejde længere, siger hun og roser den konstituerede leder, Peter Mark Lundberg.

- Han har været rigtig god. Han har for eksempel holdt én-til-én-samtaler med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at lave klare aftaler om, hvordan samarbejdet skal være. Han er lyttende og reagerer på det, han hører. 

Mange udvalg og flertydige betegnelser

Peter Mark Lundberg er positiv omkring forløbet, som for ham startede den 1. august, hvor han blev konstitueret bibliotekschef. Han er i forvejen chef for kulturhusene og teatret i Høje-Taastrup Kommune. Han fortæller, at der er to spor i rapporten om arbejdsklimaet.

Det første handler om, hvordan man taler pænt i forholdet mellem medarbejdere og ledelse. Det andet handler om tydelighed i arbejdsopgaverne. Han understreger, at der fremover skal være mindre fokus på projekter og mere anerkendelse af, at biblioteket er en driftstung organisation, som det kræver ressourcer at holde åbent. 

- Brugerundersøgelser viser, at 97 procent af brugerne er tilfredse. Det er flot og skyldes, at vi har dygtige medarbejdere. Det skal man huske at sige tydeligt og anerkende i forandringsprocesser.

Som noget af det første har Peter Mark Lundberg skåret flere arbejdsopgaver væk og lavet en klar prioritering af de tilbageværende.

- Biblioteket var blevet en vildtvoksende projektorganisation med mange udvalg, der havde flertydige betegnelser, der ikke gav mening i hverdagen. Det måtte helt naturligt føre til forvirrede medarbejdere, siger han. 

De udvalg er væk nu, og der er kun tværgående teams omkring børn og unge, voksne og materialevalg tilbage, fordi de giver mening i forhold til driften. 

Samtidig understreger han, at der fremadrettet skal være en åben dialog mellem personale og ledelse.

 - Jeg har stor respekt for de dygtige medarbejdere, der er på biblioteket. Lige nu synes de i virkeligheden nok, at jeg er lidt kedelig, fordi jeg har skåret så meget fra. Jeg oplever, at de tager fat i mig og siger, skal vi ikke også lige lave det her. Men her er det klare råd fra undersøgelsen, at vi skal give organisationen tid til at vende tilbage til normalen, inden vi sætter nyt i gang.

Peter Mark Lundberg fremhæver desuden, at biblioteket er blevet anbefalet at gøre tingene mere simple, at ledelsen skal være klar i arbejdsbeskrivelserne, og at man skal skrue ned for ambitionsniveauet. Bibliotekschefen skal fungere som et bolværk mod det konstante forandringspres. Desuden skal der mere fokus på driften, så der er hyret ekstra vikarer ind for at løfte opgaven.

Peter Mark Lundberg ser opgaven som konstitueret bibliotekschef som et drømmejob, og han har en klar holdning til bibliotekerne, med stor respekt for, at han ikke selv er uddannet bibliotekar.

- Jeg kunne på bibliotekernes vegne godt ønske mig en diskussion af fagligheden på bibliotekerne, så vi ikke kun taler udlånstal, men om kvaliteten af udlånene. Og ikke kun har fokus på besøgstal, men på hvad det er, vi vil med vores brugere. Den diskussion håber jeg, at vi kommer til at få, og den vil jeg gerne som leder være med til at dyrke.

Stillingen som bibliotekschef er endnu ikke slået op, og forventningen er, at det først sker efter det kommende kommunalvalg.