Gå til sidens indhold

Tønder Kommunes Biblioteker søger ny leder

Ansøgningsfrist 13. juni: Vi søger en ny leder til at stå i spidsen for vores velkørende og udviklingsorienterede biblioteker.

Opgaven består i at være leder for hovedbiblioteket i Tønder, samt tre lokalbiblioteker med borgerservicefunktion. Lederen har kontor på Tønder bibliotek og får ansvar for cirka 20 fastansatte.

Hvem er vi og hvor står vi

Tønder Kommunes Biblioteker har en god og solid drift. Bibliotekerne er placeret i Tønder Kommunes fire største byer, Tønder, Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster. De tre sidste har siden september 2021 overtaget den eksterne borgerservicefunktion fra den centrale Borgerserviceenhed på Tønder Rådhus.

Vi har stor opmærksomhed på de generelle tendenser i forhold til borgernes ændrede brug af bibliotekerne som følge af digitale muligheder og børn og unges dalende læseglæde. Vi er også begyndt en rejse mod at skabe tidssvarende biblioteksoplevelser i vores fysiske rammer. Denne rejse er dog først lige begyndt, og den nye leder får en vigtig rolle i at være med til at planlægge rejsen videre frem. Som det første tiltag, åbnede vores nye børnebibliotek i Tønder her i foråret, og det er der blevet taget fantastisk godt imod.

Da vores leder valgte at fortsætte karrieren i Helsingør, besluttede den øverste ledelse, at der skulle ske en omorganisering af vores område. Det betyder, at bibliotekerne organiseres under fællesledelse med de andre kommunale kulturinstitutioner: Kulturskolen, Medborgerhuset, Kulturhuset Schweizerhalle, Arkivsamvirket m.fl.

Den leder, vi søger, skal udover at stå stærkt på det biblioteksfaglige felt, også kunne se sig selv som en del af fællesledelsen, og spille positivt ind i at løfte de potentialer, der ligger i at samle alle institutionerne under en fælles ledelse. Se mere i uddybende bilag.

Faglige og personlige kompetencer:

Vi søger en leder med en relevant faglig baggrund og stor indsigt i biblioteksområdets strategiske og faglige udfordringer. Du har stærke holdninger til fremtidens bibliotek og øvrige kulturtilbud og kan skabe en stærk identitet for fremtidens biblioteker i Tønder Kommune.

Du har ledelseserfaring, gerne suppleret med en lederuddannelse og din tilgang til medarbejderne er anerkendende og empatisk. Som leder har du fingeren på pulsen i forhold til bibliotekssektorens udviklingspotentiale. Du støtter op om en arbejdsplads drevet af engagement, selvledelse og ejerskab.

Du skal være en dygtig kommunikator, god til at lytte, være en synlig repræsentant for dit område, og kunne skabe stærke netværk med samarbejdspartnere både lokalt og nationalt.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation, og kan begå dig på alle niveauer i en kommunal verden.

Vi forventer:

 • At du formår både daglig drift og udvikling
 • At du har en god økonomisk forståelse
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du arbejder struktureret og målrettet
 • At du kan sikre og udvikle den høje faglighed i en gruppe af medarbejdere med mange forskellige uddannelser, i en kommune hvor vi arbejder med organisatorisk læring
 • At du kan være en nærværende leder for en personalegruppe, der er spredt på flere adresser
 • At du både kan favne bredt og samle, og derigennem skabe rammer for trivsel
 • At du vil fortsætte det arbejde, som er i gang med bæredygtighed, børns læselyst og sundhed og kultur

Ansvarsområder:

 • Leder for Tønder Kommunes Biblioteker
 • Økonomi, budget, biblioteksfagligt indhold og udvikling
 • Kontakt til landsdækkende biblioteksnetværk
 • Personalets trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, udvikling og uddannelse
 • Biblioteks- og virksomhedsplanlægning
 • Borgerservice på lokalbibliotekerne

Vi tilbyder:

 • Et spændende og varieret arbejde i et uformelt arbejdsmiljø hvor du har mulighed for at præge udviklingen af bibliotekerne og kulturen i øvrigt
 • Gode kolleger og en fri omgangstone
 • Mulighed for et tæt samarbejde med det øvrige kulturliv i kommunen og på tværs af den dansk/tyske grænse
 • Del af ledernetværk i kommunen

Der er yderligere oplysninger om Tønder Kommunes politiske visioner og vores organisationsværdier her.

Ansøgning og kontakt

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kommende leder af kulturinstitutioner Henrik Thaysen Dam på 2055 0265 eller på mail htd@toender.dk. Du kan også kontakte teamleder, Tønder Kommunes Biblioteker, Katja Kærgaard på 74928666 eller mail katkae3@toender.dk.

Send venligst din ansøgning senest d. 13. juni 2023 via link i stillingsopslaget.

Vi forventer at holde 1. samtale 20. juni og 2. samtale 26. juni for kandidater, der går videre til 2. samtale.

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt og senest 1. august 2023.

Praktisk information

Ansøgningsfrist: 13. juni
Samtaler: 1. samtale 20. juni, 2. samtale 26. juni
Ansættelsesstart: Senest 1. august 2023
Kontakt: Teamleder, Tønder Kommunes Biblioteker, Katja Kærgaard på 74928666 eller mail katkae3@toender.dk

Ansøg