Gå til sidens indhold

Plads til nysgerrighed

Kristine Nygaard er ny bibliotekschef i Aalborg Bibliotekerne. Hun mener, at bibliotekerne bliver vigtigere og vigtigere, og hun peger på værdien af at give plads til at eksperimentere, være nysgerrig og ikke mindst til at fejle.

Foto Aalborg Bibliotekerne

Tekst Anette Lerche 

- Stillingen som bibliotekschef i Aalborg er ikke en type stilling, der dukker op hvert andet år, konstaterer ny bibliotekschef i Aalborg Kristine Nygaard om, hvorfor hun skiftede jobbet som bibliotekschef i Skive ud med jobbet som bibliotekschef i Aalborg.

- Jeg havde været syv år i Skive og var meget glad for det. Det var et godt sted, hvor jeg kunne være med til at rykke Skive Bibliotek ind i nutiden. Det var spændende, men jeg havde også en oplevelse af, at der var ting, vi måtte sige nej til, fordi vi ikke var flere, end vi var. I Aalborg er der flere ressourcer og medarbejdere med forskellige kompetencer, hvilket giver ekstra muligheder. Desuden er Aalborg et centralbibliotek, hvilket giver jobbet en ekstra dimension i forhold til at skulle samarbejde med regionens biblioteker. Indtil nu har jeg kendt centralbibliotekerne fra den anden side som mindre bibliotek, og jeg glæder mig til at arbejde med det fra centralbibliotekssiden. Mit udgangspunkt er, at samarbejdet mellem regionens biblioteker beriger alle.

Hvad var dit indtryk af Aalborg Bibliotekerne, før du søgte jobbet?

- Som udefrakommende er det oplagt at fremhæve hele værtsskabstanken, som Aalborg er i front på. De stod for udviklingen af hele konceptet, for eksempel ved at beskrive, hvorfor værtsskab er vigtigt, og hvad det betyder for borgerne. En anden ting, jeg kan fremhæve, er området med sprogudvikling, hvor Aalborg arbejder med »sprogfitness« og »sprogstart« for mindre børn, hvilket er rullet ud til hele landet, og koordinerer hele det arbejde, som er et temaspor under centralbibliotekerne - glæden ved litteratur, sprog og læsning. Og så er det værd at fremhæve Aalborg Bibliotekernes arbejde med fælleslæsning for sygemeldte borgere, som er naturligt i forlængelse af deres placering under en forvaltning, der også har sundhed som sit område.

Indtil nu har jeg kendt centralbibliotekerne fra den anden side som mindre bibliotek, og jeg glæder mig til at arbejde med det fra centralbibliotekssiden.

Du nævner fordelene ved at være et stort sted. Hvad er udfordringerne for små biblioteker?

 - Det kan være udfordrende at få andre med på en god idé på et mindre bibliotek, fordi tiden, ressourcerne eller kompetencerne ikke altid er til det. På positivsiden er, at reaktionstiden ofte vil være kortere på et mindre sted.

Du havde første arbejdsdag den 3. januar, og vi taler sammen den 17. januar. Hvordan har de første to uger været?

- Siden sidste sommer har man haft en konstitueret bibliotekschef i Aalborg, så der har ikke været akut brug for, at jeg skulle træffe store beslutninger i mine første uger. Min start har på den måde været stille og rolig, og alle har været gode til at tage imod mig og har sikret sig, at jeg følte mig velkommen. Derfor har jeg kunnet bruge min tid på at finde ud af, hvad det er for et sted, jeg er landet, og lære medarbejderne at kende. Og så skal jeg vænne mig til, at det er et større sted. Eksempelvis kan man som et lille sted, når sådan noget som corona rammer, finde ud af meget hen ad vejen, mens et stort sted med mange medarbejdere har brug for mere struktur og flere regler.

Det er fedt at skulle være nysgerrig på, hvad vi kan som bibliotek, og indtænke centralbiblioteksdelen.

Hvordan vil du lære medarbejderne at kende?

- Indtil videre spiser jeg frokost med dem hver dag og går rundt i huset og hilser og øver mig på navnene. Men det er da en udfordring, fordi der er mange medarbejdere, og de arbejder forskellige geografiske steder. Og så vil jeg begynde at indkalde til møde med de medarbejdere, jeg skal være tættere på, og når corona tillader det, skal vi holde møder i de forskellige områder.

Hvilke store opgaver har du foran dig?

- Først og fremmest skal vi arbejde med en ny vision og strategi for Aalborg Bibliotekerne, der bliver rammesættende for, hvad vi skal som bibliotek, og hvem vi skal være det for, de kommende år. Det er den fedeste opgave at få, når man starter som ny chef. Det kan selvfølgelig også være ressourcekrævende og forvirrende, men det er fedt at skulle være nysgerrig på, hvad vi kan som bibliotek, og indtænke centralbiblioteksdelen. Vi kommer også til at læne os op ad samarbejdspartnere i kommunen og de målgrupper, vi ikke når i dag. Det skal alt sammen tænkes ind i en ny vision.

Hvis vi fortsat skal udvikle bibliotekerne, mener jeg, det er vigtigt, at vi også får en ny lov, som er med til at slå fast, at vi er en grundlæggende institution i et demokrati.

Hvordan vil du beskrive dig som chef?

- Jeg er en chef, der godt kan lide tanken om, at »vi er sammen om det her«. Altså, at vi ser os som én fælles organisation med ét fælles ansvar for, at det her bibliotek bliver det bedste. Jeg har også et stort fokus på at se muligheder i medarbejderne og folde potentialet ud i den enkelte. Og endelig vil jeg fremhæve min tro på, at vi kan tingene, og at vi nok skal finde ud af det. Det går sikkert galt nogle gange, men vi skal nok finde ud af det, og der sker ikke noget ved at prøve og lave fejl. Fejl er kun dumme, hvis vi ikke lærer noget af dem. Jeg tror på, at man kan rykke folk ved at arbejde med noget, som giver mening og er sjovt, og hvor der er plads til at eksperimentere, være nysgerrig og lave fejl.

Med din erfaring fra sektoren, mener du så, at bibliotekerne står et bedre sted end tidligere?

- Ja, som én, der har været i sektoren siden 1996, vil jeg mene, at der var en større pessimisme i slutningen af 00’erne og overgangen til 10’erne. Der var en forvirring om, hvad biblioteker var og skulle. Men de senere år har i stigende grad vist, at bibliotekerne bare bliver vigtigere og vigtigere. Stadig som et sted, hvor man låner bøger fysisk og digitalt, men også meget som et kultursamlende- og et dannelsessted, og et sted, hvor man skaber forståelse for forskelligheder i et samfund og ikke graver skyttegrave.

- Vi står i en tid, hvor det er pokkers vigtigt, at vi spiller kortene rigtigt. Jeg har været lidt i tvivl om, hvorvidt vi skal have en ny bibliotekslov, men det er jeg ikke mere. Jeg synes, at KL’s pejlemærker sætter meget godt i spil, hvad bibliotekerne er, og det skal vi diskutere, men hvis vi fortsat skal udvikle bibliotekerne, mener jeg, det er vigtigt, at vi også får en ny lov, som er med til at slå fast, at vi er en grundlæggende institution i et demokrati.