Gå til sidens indhold

Leder: KI – et stærkt og fedt fællesskab for studerende

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 2 2022.

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Siden jeg som studerende i 2007 trådte ind i hovedbestyrelsen på en observatørpost, har det været en hjertesag for mig at sikre fagforeningens relevans for studerende. Både omkring at tilbyde de klassiske services vedrørende løn- og arbejdsvilkår, og i særdeleshed ved, at fagforeningen er med til at vise vejen til arbejdslivet.

Da jeg meldte mig ind i forbundet, var det, fordi jeg kunne se, at forbundet – udover at være en klassisk fagforening – også kunne vise mig de mulige veje i arbejdslivet og karrieren, hjælpe med netværk og faglige arrangementer. Selv var jeg grundigt introduceret til fagforeningstanken fra et tidligere job som administrationselev, hvor den daværende tillidsrepræsentant fortalte mig om konkrete vilkår og lokale aftaler, der for eksempel betød, at jeg kunne gå til tandlægen i arbejdstiden, men som også sørgede for at hjælpe mig videre i mit arbejdsliv. Sådan en 1-1-introduktion til fagforeningen får studerende af naturlige årsager ikke. Desværre, for fortællingen om fagforeninger og den danske model kan godt drukne i forsikringer og fadøl, når der hverves nye fagforeningsmedlemmer på studierne.

Vi lægger os i selen for at kommunikere alt det, vi står for, og alt det, vi kan tilbyde. Konkurrencen om jer studerende er stor, og uanset de gode intentioner kan vores budskaber drukne i mængden. Derfor er det også vigtigt at lytte til vores studerende og skabe mening i forhold til deres behov som studerende. Vi har netop foretaget en undersøgelse blandt vores studentermedlemmer, og her kan jeg konstatere, at en stor del af studentermedlemmerne er tilfredse med deres medlemskab af Forbundet Kultur og Information. Undersøgelsen viser også, hvor vigtigt det er med lokale ambassadører på studierne, som er med til at skabe aktiviteter og fællesskab. Der skal være en lokal forankring – det skaber mening og værdi og bygger en vigtig bro til alt det, som fagforeningen kan. Vores studerende bruger særligt forbundet til at holde sig opdateret med faglig viden via forbundets nyhedsbreve og Fagmagasinet Perspektiv, de er med til arrangementer, kurser og miniuddannelser, og så spiller de kontante fordele via rabataftaler med for eksempel Tryg (forsikringer) og Lån & Spar (bankkonti) også meget ind i en studenterøkonomi.

Konkurrencen om jer studerende er stor, og uanset de gode intentioner kan vores budskaber drukne i mængden. Derfor er det også vigtigt at lytte til vores studerende og skabe mening i forhold til deres behov som studerende.

Netop økonomi som studerende og som dimittend er noget, som kan føres over i forbundets politiske arbejde. For der har gennem de senere år været angreb på den danske SU-model. Igen og igen er der tale om, hvorvidt man kan omgøre SU’en til lån på kandidaten. Det kæmper vi imod via vores plads hos Akademikerne, de akademiske fagforeningers hovedorganisation, ligesom vi kæmper politisk for, at dagpengesatsen for dimittender ikke nedsættes. Vi ved, at studerende er supermotiverede for at komme ud på arbejdsmarkedet, og det sidste, der er behov for, er at trække gulvtæppet væk under en i forvejen udfordret økonomi i overgangen mellem studie og arbejde. Studenterpolitisk arbejder vi også for, at der ikke sker forringelser i uddannelser, og jeg er som formand udpeget til aftagerpanel på både SDU og KU og kæmper dermed for at fremtidssikre uddannelserne og bygge bro til arbejdsmarkedet. Som forbund tager vi også både ligestillings- og klimakampen til os, fordi vi som fagbevægelse skal tage ansvar for at sikre både nuværende og fremtidige generationer på arbejdsmarkedet.

Når jeg møder de studerende, er der særligt én ting, som slår mig. Det er, at de føler sig taget seriøst af deres forbund og er stolte af, at de siden 2018 har haft stemmeret på generalforsamling og ved urafstemning. Jeg er stolt af, at vi i forbundet har givet de studerende en stemme – også i hovedbestyrelsen, hvor de studerendes repræsentant ikke længere »kun« er observatør, men indgår med samme stemme som resten af bestyrelsen. I undersøgelsen er der en studerende, der beskriver os som »et stærkt og fedt fællesskab for studerende«. Det forpligter, og vi vil fortsat have stor fokus på at være netop det. Så kære studerende; brug os, og brug jeres stemme!