Gå til sidens indhold

Erfaring … eller mod på at lære

Nyuddannede skal have en chance, mener Monica Elisa Finderup, biblioteksleder for Taastrup og Hedehusene Biblioteker, som bevidst bruger virksomhedspraktik og løntilskud til at hjælpe nyuddannede videre. Selv har de netop ansat nyuddannede Cecilie Malling (se artikel: Nyt job: Det var frustrerende at søge job som nyuddannet.)

- Der er stor værdi i at ansætte nyuddannede, der kommer med et frisk blik og nye spørgsmål til arbejdspladsen og opgaverne, siger biblioteks-leder på Taastrup og Hedehusene Biblioteker Monica Elisa Finderup.

Tekst Sabrine Mønsted

Nyuddannede kan opleve, at det er svært at få foden indenfor på folkebibliotekerne, fordi de (af gode grunde) mangler erfaring. Hvad tænker du som biblioteksleder om det?
- Jeg tror, at det er rigtigt, selvom det selvfølgelig varierer fra sted til sted, men det er svært for nyuddannede at komme ind af flere grunde.

Hvilke grunde er det?
- Generelt er budgetterne alle steder blevet mindre med færre stillinger til følge. Derfor er man, især små steder, afhængig af, at en ny medarbejder kan træde direkte ind i stillingen fra dag ét uden den store oplæring.
Konkret på børnebibliotekarområdet har vi det seneste halvandet år oplevet en form for større rokade, hvor der er blevet flyttet rundt som et større puslespil, der er startet med, at nogle bibliotekarer gik på pension. Det betyder, at bibliotekerne har fået meget kvalificerede ansøgninger, hvilket kan gøre det sværere at vælge en nyuddannet.

Hvad er løsningen?
- Bibliotekschefer er nødt til at erkende, at verden og uddannelsen er anderledes i dag end tidligere. Eksempelvis uddanner man ikke specifikt børnebibliotekarer. Bibliotekerne er nødt til selv at påtage sig oplæringen, og som ledere skal vi være os vores ansvar bevidst om at oplære nye medarbejdere til bibliotekerne - især de større biblioteker. Vi er i Taastrup og Hedehusene Biblioteker begyndt at arbejde mere bevidst med virksomhedspraktik og løntilskud, så de nyuddannede får noget af den erfaring, der efterspørges. Vi sikrer, at de både får generel erfaring med vagter og systemer, samt at de selv skaber et projekt, de følger til dørs, som de kan skrive på cv’et.
Jeg fik selv en chance som helt nyuddannet, da jeg blev ansat i Vanløse i 2001. Dengang var faget mere rettet mod praksis, men jeg var den sidste årgang, der var i praktik et halvt år på 3. semester, og vi havde valgfag i børne- og voksenlitteratur. Derfor kunne jeg godt ønske mig for de nyuddannede, at de hurtigere fik lov at komme i lønnet virksomhedspraktik i stedet for at skulle være ledig så og så længe først.

Hvad er dit råd til nyuddannede?
- De skal i ansøgningen skrive sig ind i det sted, de søger, så man kan se, at de kan træde ind og påtage sig konkrete opgaver, for eksempel ved at komme med idéer, som kan føres ud i livet. I stedet for at skrive: »jeg kan lave en masse sjove arrangementer eller projekter eller samarbejder med børnehaver«, så kom med en eller to meget konkrete idéer til, hvad du vil byde ind med.