Gå til sidens indhold

Privatansatte under lup

57 procent af Forbundet Kultur og Informations privatansatte medlemmer ville gerne have haft mere kompetenceudvikling i 2021. Hele 80 procent angiver arbejdspres og travlhed som grund til, at de ikke fik det gjort.

Foto Unsplash

Tekst Sabrine Mønsted

I Akademikerne (AC) - hovedorganisationen for de akademiske fagforeninger - er strategien for de privatansatte blandt andet at hjælpe med at sikre deres employability (værdi på arbejdsmarkedet). Derfor har medlemsorganisationerne i AC, herunder Forbundet Kultur og Information, spurgt medlemmerne ind til deres muligheder for kompetenceudvikling.
Halvdelen af privatansatte har deltaget i interne arbejdskurser inden for det sidste år (50 %). Det er kun overgået af selvstudier af litteratur og video, for eksempel TED Talks, med 51 %, mens 44 % har deltaget i sidemandsoplæring, og 31 % i kurser afholdt af leverandører. 16 % har deltaget i et privatudbudt kursus, og kun 6 % i et offentligt udbudt kursus.

Gerne mere

57 % ville gerne have deltaget i mere kompetenceudvikling, mens 32 % svarer nej til, om de ville have deltaget i mere eller anden kompetenceudvikling end det, de fik i 2021.
Hele 80 % angiver arbejdspres og travlhed som det, der har haft høj eller nogen betydning for, at de ikke deltog i den kompetenceudvikling, de ønskede. Og 77 % angiver, at det i høj eller nogen grad hænger sammen med, at de ikke selv tog initiativ. 58 % peger på, at de ikke har kendskab til relevante kurser, og 49 % på, at der ikke findes relevante kurser. Interessant er det også, at 21 % angiver, at deres arbejdsgiver ikke mener, at de har brug for mere kompetenceudvikling.

Nyt arbejdsindhold?

37 % af de privatansattes arbejdsindhold er i nogen grad blevet ændret de seneste 12 måneder som konsekvens af den digitale omstilling (såsom nye teknologier, programmer og politikker). 10 % har oplevet det i høj grad, mens 46 % enten slet ikke eller kun i lav grad har oplevet forandring i deres opgaver som følge af digitalisering.

Har du deltaget i en eller flere af nedenstående former for kompetenceudvikling inden for det seneste år (både inden for og uden for arbejdstiden)?

  Har deltaget
Selvstudier af litteratur, video (for eksempel TED Talks med videre) med videre 51 %
Interne kurser (kurser eller studieture afholdt af organisationen, du arbejder i) 50 %
On-the-job-training eller sidemandsoplæring, som har et specifikt læringsformål 44 %
Leverandørkurser (kurser afholdt af leverandører af maskiner, hardware, software eller lignende) 31 %
Privat udbudt efteruddannelselæringsformål 16 %