Gå til sidens indhold

Nyt job: Fra folkebibliotek til universitetsbibliotek

Jeanette Johansen fortæller om sit nye job som informationsspecialist hos Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus.

Arkivfoto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted

Navn: Jeanette Johansen
Stilling: Informationsspecialist med fokus på undervisning og digital dannelse på Det Kgl. Bibliotek, afdelingen Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus, 1. oktober 2021
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2007
Tidligere: Tårnby Kommunebiblioteker siden 2008
Alder: 45 år

Du har skiftet job fra et folke- til et forskningsbibliotek. Hvorfor søgte du netop den stilling?
- Jeg havde arbejdet med mange forskellige områder i Tårnby og trængte til at prøve noget helt nyt og få nye udfordringer. Jeg overvejede, om det skulle være et job på et andet folkebibliotek eller i det private, men har siden studietiden haft særlig interesse for studerendes informationssøgningsprocesser og forskningsbiblioteksmiljøet. Desuden har jeg løbende arbejdet med undervisning og kunne godt lide det, så da jeg så denne stilling, var jeg ikke i tvivl om, at det var mig.

Hvilke overvejelser gjorde du dig om, at det var en anden sektor?
- Jeg var i tvivl om niveauet, da informationssøgning og undervisning hidtil kun havde været en del af mine andre opgaver. Og så, om ansættelsesudvalget kunne se en tidligere folkebibliotekar i den rolle på et forskningsbibliotek (læs interview med fakultetsbibliotekar Hans Kristian Mikkelsen, der sad i ansættelsesudvalget, side 46). Men jeg vidste, at jeg har kompetencerne med i rygsækken fra min uddannelse, og ville gerne fordybe mig mere i det, end jeg havde haft mulighed for hidtil. Jeg var også spændt på, om miljøet på et forskningsbibliotek var lidt mere »roligt og ensformigt«. Der er jo meget spræl og variation på et folkebibliotek med alle slags brugere og mange arrangementer af forskellig art. Men det har faktisk været rart at fokusere på en mere homogen målgruppe og ikke skulle være så »blæksprutteagtig« i mine opgaver.

Jeg vidste, at jeg har kompetencerne med i rygsækken fra min uddannelse, og ville gerne fordybe mig mere i det, end jeg havde haft mulighed for hidtil.

Hvilke opgaver har du?
- Jeg har fokus på undervisning i informationssøgning og referencehåndtering. Det er studerende fra 1. semester til ph.d.-studerende på humaniora, jura og IT-Universitetet. Og så har jeg vagter i biblioteket.

Hvor mange kolleger har du?
- Vi er cirka 30 ansatte på KUB Søndre Campus – heraf otte i undervisningsteamet. Men der er meget samarbejde og videndeling på tværs af hele Det Kgl. Bibliotek, så jeg er trådt ind i et stort fællesskab af undervisere, der har mange forskellige faglige baggrunde. Jeg oplever et åbent og positivt miljø, hvor folk er gode til at videndele. Der er også mange spændende projekter på tværs af Det Kgl. Bibliotek, for eksempel med online undervisningsforløb, som jo kan bruges nationalt.

Har noget været særligt udfordrende ved at starte?
- At forstå den meget store organisation, som Det Kgl. Bibliotek er, hvor der er sket mange sammenlægninger og forandringer. Det betyder for eksempel, at der er mange forskellige perspektiver på arbejdsopgaverne, hvilket jeg tænker, er på samme tid udfordrende og berigende. Det er også spændende at være en del af en stor organisation, hvor jeg oplever, at der er mulighed for at udvikle sig inden for organisationen.

Hvad har du taget med i det nye fra dit tidligere job som folkebibliotekar?
- Der er masser af praktiske ting, der er genkendelige fra folkebiblioteket. Men derudover er der også her fokus på at inddrage brugerne og udvikle services med udgangspunkt i deres behov samt at få formidlet det, biblioteket kan. Et vigtigt og spændende område, som jeg glæder mig til at få fingrene mere i på min nye arbejdsplads.