Gå til sidens indhold

Leder: Vi er en del af løsningen på misinformation og digital ulighed

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 1, 2022.

Et nyt år giver en naturlig anledning til at stoppe op og se tilbage på det, som er sket, og hvad der i det forgangne år har gjort særligt indtryk.

De sidste måneder af 2021 havde jeg et stort fokus på, hvordan forbundets medlemmer er med til at skabe viden og indsigt, når det kommer til det informationsoverload, vores samfund er præget af. For aldrig i historien har der været så megen information og viden tilgængelig – og aldrig har det været sværere at vide sig sikker på, hvad der er sandt og falsk. Et tankevækkende paradoks, som gennem de senere år har været drivkraften i forbundets arbejde med at synliggøre medlemmernes rolle i et samfund, hvor data og information genereres i stadig større mængder, med stadig større variation og med stadig større hastighed.

Udviklingen har givet os udfordringer, som ikke nødvendigvis kunne have været forudset, da teknologien og digitaliseringen tog fart. Problemerne kommer til udtryk som for eksempel hadtale på nettet, misbrug af data, identitetstyveri, polarisering og ikke mindst bias i data og information. I 2021 kom der for alvor et politisk fokus på at sætte den menneskelige og demokratiske beslutningskraft i centrum for systemudvikling og brugen af systemerne, samt at lovgivning og regulering er redskaber, der må tages i brug. Det bakker Forbundet Kultur og Information op om, men peger også på, at lovgivning og regulering ikke kan stå alene, når den demokratiske beslutningskraft skal sikres, og værnet mod misinformation skal bygges.

I 2022 vil forbundet skrue endnu mere op for arbejdet med at synliggøre, hvordan vores medlemmer bygger broen fra uvished til indsigt og fra data til viden.

En befolkningsundersøgelse fra 2021 viser nemlig, at danskernes digitale handlekompetencer generelt er på et lavt niveau, samtidig med at bekymringen over den demokratiske samtale er høj. Undersøgelsen stammer fra forsknings- og formidlingsprojektet Algoritmer, Data & Demokrati (ADD), som blev lanceret i 2021, og hvor vi som forbund var med fra første færd i partnerskabskredsen, fordi vi ønsker at være en del af løsningen i aktuelle og fremtidige problemstillinger, som digitalisering og teknologi skaber. Det er stærkt, at der nu investeres i mere viden og oplysning. For det sender signaler om, at det ikke er den enkeltes ansvar at forstå teknologien, men at vi som samfund skal passe på hinanden. Individet står ikke alene, men støttes, gribes og udvikles i kraft af vores fællesskaber – og vi skal gøre op med den digitale ulighed ved at styrke den digitale dannelse.

Vi er et forbund, for hvem lige adgang, digitalisering og demokrati og oplysning og uddannelse er hjerteblod. Vi har en stærk bevidsthed om, at viden er magt, og derfor skal viden forvaltes ordentligt og etisk. Kilder skal verificeres, og evnen til at vurdere information, inden den gives videre, er afgørende. Derfor ligger det medlemmerne på sinde at skabe et godt kompetencegrundlag i danskernes hverdag, så de kan møde teknologi med både nysgerrighed og motivation samt have et kritisk blik i mødet med de store informationsmængder. Det vil vi i det kommende år have fokus på i vores eksterne interessevaretagelse og internt arbejde med at sikre faglige netværk, og at den faglige værktøjskasse er på plads og opdateret. For værnet mod konsekvenserne af de store mængder af misinformation er båret af stærk faglig og fælles viden, som kan formidles og videregives. I 2022 vil forbundet skrue endnu mere op for arbejdet med at synliggøre, hvordan vores medlemmer bygger broen fra uvished til indsigt og fra data til viden. Det forgangne år har vist os, at der er meget at arbejde for.