Gå til sidens indhold

Chef: ”Fortæl, hvorfor din erfaring kan være nyttig”

Fakultetsbibliotekar på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus Hans Kristian Mikkelsen søgte i efteråret 2021 en medarbejder, der skulle have fokus på undervisning. Han ansatte Jeanette Johansen (se Nyt job-artiklen), der havde mange års erfaring fra folkebiblioteket. Læs om hans overvejelser.

I 2005 blev informations-specialisttitlen indført på Københavns Universitetsbibliotek i stedet for henholdsvis opdelingen i titlen bibliotekar (som kom med en mellemlang uddannelse fra det daværende Biblioteksskolen) og forskningsbibliotekar (der typisk havde en lang akademisk uddannelse), siger Hans Kristian Mikkelsen.

Tekst Sabrine Mønsted

Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til at ansætte en medarbejder fra et folkebibliotek?
- Overordnet ikke nogen – forstået på den måde, at Det Kgl. Bibliotek er en kæmpe organisation, hvor der er mange ansatte med mange forskellige baggrunde. Så isoleret havde det ikke betydning, at Jeanette Johansen kom fra et folkebibliotek. Vi vendte det i ansættelsesudvalget, men ikke som en særlig overvejelse. Jeg ser mere folkebiblioteket og forskningsbiblioteker have en stor fællesmængde. Vi skal kunne det samme - pleje relationer til brugerne og lave brugerbetjening - og så kan vi lære meget af folkebiblioteket, der skal formidle til alle brugergrupper.

Hvad betød så noget for jeres overvejelser?
- Det vigtige er, at ansøgerens profil passer til de områder, vi arbejder med. Altså brugerbetjening, undervisning, forskningsservice og informationsforsyning. Du skal kunne se dig selv ind i vores områder med netop dine kompetencer. Det er vigtigere end din uddannelsesmæssige baggrund, og hvor du kommer fra.

Generelt kan vi bruge flere formidlingserfaringer fra folkebibliotekerne, for hvis noget er effektivt til skoleelever eller pensionister, kunne det jo også være, det virkede hos os,

Hvad er dine erfaringer med medarbejdere fra andre sektorer?
- Det er meget nyttigt, fordi de kommer med friske øjne på arbejdspladsen og ser ting, vi måske selv er blevet blinde for. Det er mit ansvar som leder at få de iagttagelser samlet ind, før nye medarbejdere har vænnet sig til, at sådan er det. Det kan være om indretningen, eller hvordan vi møder brugerne, hvilket var det, Jeanette Johansen lagde mærke til. Hun er vant til, at man som ansat er ude i rummet blandt brugerne og i højere grad er opsøgende og tilbyder sin service. Dér er traditionen på universitetsbibliotekerne mere at sidde ved en skranke. Generelt kan vi bruge flere formidlingserfaringer fra folkebibliotekerne, for hvis noget er effektivt til skoleelever eller pensionister, kunne det jo også være, det virkede hos os. Vi er i gang med et pilotprojekt, hvor vi netop vil opgradere den opsøgende del af vores service til vores brugere.

Har du et råd til andre, der vil søge job inden for nye områder, om, hvordan man »oversætter« sine kompetencer?
- Sæt dig ind i stillingen, og vis, hvordan dine konkrete erfaringer kan bidrage til den. Sæt dig ind i den institution, du søger job hos, så du viser, at du har tænkt over stillingen og institutionens mål. Fortæl, hvad du kan, og hvorfor din (anderledes) baggrund kan være nyttig.
Fakultetsbiblioteket på Københavns Universitet, Søndre Campus har 35 ansatte. Jeanette Johansen er den første tidligere folkebibliotekar, Hans Kristian Mikkelsen har ansat. Læs også Nyt job om Jeanette Johansens oplevelse af at starte på et universitetsbibliotek.