Gå til sidens indhold

Som at springe ud fra en klippe

Det var overvældende at blive færdig som cand.scient.bibl. for Peter Brandt Baumgartner. Tiden efter med jobsøgning og afslag føltes som én lang gang uden døre. Men efter ni måneder åbnede den dør, han helst ville ind ad. I dag er han kommunikationsmedarbejder i folkekirken.

- Kirkerne har ikke haft tradition for at ansætte akademiske medarbejdere, så i min ansøgning gjorde jeg det meget konkret, hvordan det, jeg kom med, kunne bruges i folkekirken, fortæller Peter Brandt Baumgartner. Foto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted 

- Mit selvværd kom lidt på prøve i tiden efter mit speciale, da jeg skulle søge job, selvom jeg havde forberedt mig under studiet, hvor jeg havde skabt en unik profil med fokus på formidling i folkekirken og sporet mit studie i den retning, siger 34-årige Peter Brandt Baumgartner, der blev færdiguddannet cand.scient.bibl. i 2018.

- Jeg troede, jeg havde mere styr på »virkeligheden«, end jeg havde, så de første afslag fra job i forskellige kirker kom bag på mig. Set i bakspejlet er ni måneders jobsøgning jo ingenting, men mens man står i det, føles det uendeligt. Heldigvis var der en medarbejder i a-kassen, der sagde: »Du har skabt dig en unik profil, så jeg ryster ikke på hånden før om et år. Du skal nok få det job, du gerne vil«. Det gav mig ro, siger Peter Brandt Baumgartner.

  • Speciale og bachelorprojekt

    Speciale: Specialet hed »En stemme blandt mange. Salmesangen som kulturformidling i folkekirken«, og det handlede om, hvordan salmesangen kan inddrage kirkegængere i gudstjenesten og i kirkelivet, samt hvordan salmesangen kan danne meningsfulde fællesskaber.

    Bachelorprojekt: Om tårnet som vidensrum og den mytologi, der historisk knytter sig til tårne, for eksempel observatorier og kirketårne.

Kreativ kommunikation

I 2019 blev Peter Brandt Baumgartner så ansat i en delt stilling som kommunikationsmedarbejder i Brøndbyøster Kirke og Glostrup Provsti. Han arbejder både med intern og ekstern kommunikation. Han opdaterer hjemmesiden, skriver artikler til flere kanaler; hjemmeside, kirkebladet og indlæg til for eksempel Kristeligt Dagblad, udsender pressemeddelelser og laver opslag på kirkens Facebookside og på Instagram.
- Mit arbejde er en god kombination af kommunikation og mulighed for at være kreativ og komme med nye input til, hvordan man kan formidle i og om folkekirken, siger Peter Brandt Baumgartner, der under corona udviklede nye formater for, at kirken kunne nå brugerne, som ikke måtte komme til gudstjeneste.
- For eksempel lavede vi videoer på YouTube, hvor præsten taler over en tekst. Vi forsøgte at involvere folk bag deres skærme, eksempelvis kunne de byde ind med, hvilken tekst de gerne ville høre præsten tale ud fra, og vi gik mere i dialog, når nogle skrev kommentarer på vores sociale medier. Det var vigtigt, at vi ikke bare optog det, der normalt ville ske i kirken, men tilpassede det til de digitale medier.
- Mange af idéerne vil kirken tage med videre i et eller andet omfang. Digital forkyndelse kan ske uafhængigt af bygningen, ikke for at negligere kirkerummet, men tingene kan supplere hinanden og for eksempel give mening i forhold til dem, der stadig ikke kan komme i kirke på grund af dårligt helbred eller bevægelighed. Jeg kan bidrage med nogle af de sammen overvejelser, vi havde på studiet om biblioteket og bibliotekaren, der skulle formidle uden for biblioteksrummet og møde brugerne, der hvor de (også) er.

Jeg kan bidrage med nogle af de sammen overvejelser, vi havde på studiet om biblioteket og bibliotekaren, der skulle formidle uden for biblioteksrummet og møde brugerne, der hvor de (også) er.

Bibliotek og kirke deler udfordringer

Det er mange af de samme udfordringer og muligheder, de store offentlige kulturinstitutioner biblioteker og kirker har. Historisk har de to institutioner været ret forbundne. Bibliotekerne har et formidlingsparadigme, og folkekirken har et forkyndelsesparadigme.
- Jeg kommer med viden om brugerinddragelse og samskabelse fra studiet og har blandt andet interviewet brugerne om det, de kunne tænke sig. Det kræver så også, at man er villig til at lytte og give afkald på nogle af traditionerne, siger han.
For det er lidt en udfordring at lande i en organisation, der er baseret så meget på traditioner som folkekirken.
Men Peter Brandt Baumgartner oplever at få lov til at være kreativ og bruge sin uddannelse.
- De kan godt lide mit blik for nye måder at formidle på og min kreative tilgang til at nå brugerne. Generelt er man i folkekirken i gang med at debattere, hvordan vi kan være kirke på en nye måde, så teoretisk er jeg lidt foran, siger Peter Brandt Baumgartner, der læste teologi i to år, før han startede på informationsvidenskab og kulturformidling, hvor han altså tog interessen for folkekirken med sig. Han tonede derfor også sin uddannelse i den retning og undrer sig over, at der ikke var flere af hans medstuderende, der interesserede sig for kommunikation og formidling i regi af folkekirken, fordi det er en stor offentlig, fælles institution med masser af kultur- og kunsthistorie.
- Jeg bruger jo en masse af min viden om kulturinstitutioner generelt i mit arbejde. Kirken kæmper ud fra samme forudsætninger som andre kulturinstitutioner i forhold til at skabe opmærksomhed og få folk budt indenfor og inddraget, siger han.

Råd til dig...

Råd til dig, der er nyuddannet


1. Stå ved din faglighed og søg et job i den retning, du vil

2. Tag det roligt. Det føles som en uendelig spiral med jobsøgning, men pludselig er den der.

3. Forvent, at det tager tid at lande på en ny arbejdsplads, kende jargonen og så videre.


Råd til dig, der lige er startet


1. Hold fast i, hvad du synes, er fedt. Du bliver bedst til det, du brænder for. Hold fast i din integritet gennem studiet.