Gå til sidens indhold

Leder: Netværk og faglige fællesskaber

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 8, 2021.

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

En vigtig ledestjerne for mig som formand har altid været medlemmerne og den værdi, vi skaber sammen via netværk, sparring og videndeling. Derfor har jeg som formand altid været opmærksom på at inddrage jer som medlemmer, når der var politiske overvejelser eller behov for faglige input til mit politiske arbejde. Der er ingen tvivl om, at netværk og det faglige fællesskab er et stærkt fundament i vores forbund, men som de senere år har vist, så er der også en stor forandring i, hvor og hvordan vi som medlemmer arbejder og udvikler os. Denne udvikling gør, at vi skal tænke over, hvordan vi fortsat sikrer, at forbundets netværk og faglige fællesskaber er relevante og tidssvarende. Det er afgørende, at KI som organisation formår at inddrage medlemmernes viden og skabe det engagement, som understøtter forbundets politiske arbejde. Derfor har hovedbestyrelsen peget på vigtigheden af netværk og faglige fællesskaber som et fokusområde i den politiske strategi 2022-2024.

Erfaringerne viser, at der er et behov for nye netværk, men at det er nødvendigt med et fast ankerpunkt, hvor nogle faciliteres via forbundets sekretariat, mens andre lever videre på grund af ildsjæle blandt vores medlemmer. Tak for det!

Der er ingen tvivl om, at vi som medlemmer er stærke netværkere, og at vi som brobyggere formår gennem arbejdslivet at skabe relationer og fællesskaber, hvad enten det er i arbejdet med mennesker eller systemer. De kompetencer er noget, vi som forbund altid har understøttet og draget fordel af via TR-kollegier, faggrupper, ansættelsesgrupper og mere eller mindre faste netværk og arbejdsgrupper. Særligt ansættelses- og faggrupperne har som formaliserede netværk med vedtægter og arbejdsprogrammer været et bindeled mellem hovedbestyrelse og medlemmerne. Gennem denne periode, og særligt i det sidste år, har vi derfor som hovedbestyrelse haft drøftelser omkring deres formål, roller og funktion. I første omgang har vi taget en dialog med ansættelsesgrupperne og nedsat en arbejdsgruppe i hovedbestyrelsen, der skal forventningsafstemme formål og roller samt ikke mindst samarbejdet. Det har været nogle gode drøftelser, og jeg ser frem til, at arbejdsgruppen får givet erfaringerne videre til den kommende hovedbestyrelse. Næste skridt er at indsamle mere viden om faggrupperne og i dialog med disse skabe de bedst mulige vilkår for deres fortsatte virke. For både fag- og ansættelsesgrupperne er det desuden relevant, at vi drøfter og forventningsafstemmer, hvordan vi i endnu højere grad kan løfte samspillet mellem dem og forbundets drift og politiske arbejde.
Udover de mere formelle netværk har vi gennem de senere år eksperimenteret med at søsætte nye netværk og skabe aktiviteter og videndeling indenfor for eksempel arbejdsmiljøområdet, ledelse, records management og læring. Og på studenterområdet er vores studenterambassadører med til at skabe netværk blandt de studerende og vise, hvad vi som forbund kan tilbyde de studerende. Erfaringerne viser, at der er et behov for nye netværk, men at det er nødvendigt med et fast ankerpunkt, hvor nogle faciliteres via forbundets sekretariat, mens andre lever videre på grund af ildsjæle blandt vores medlemmer. Tak for det!
I det hele taget er organisering og netværk vigtigt i udviklingen af fremtidens fagforening, og selvom vi har gode erfaringer, så er der heller ikke tvivl om, at vi fortsat skal have et skarpt fokus på, hvordan vi engagerer medlemmerne i faglige og professionelle fællesskaber og netværk. Og vi er som medlemmer dem, der bedst kan sikre denne udvikling. Derfor ser jeg frem til, at vi skal drøfte dette, når vi ses til generalforsamlingen, og når vi efterfølgende skal arbejde videre med at skabe netværk og viden på tværs.