Gå til sidens indhold

Følelsen var, at nu kunne alt lade sig gøre

Det var ret vildt pludselig at stå på den anden side af et studie og skulle forholde sig til den »virkelige verden«, siger 29-årige Sidsel Emilie Eskesen om stå med sit eksamensbevis efter fem års studier. I dag er hun ansat i Slots- og Kulturstyrelsen.

- Jeg havde en følelse af, at nu kunne alt lade sig gøre, og at der var mange muligheder, siger Sidsel Emilie Eskesen om tiden som nyuddannet. Foto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted

I 2019 blev Sidsel Emilie Eskesen cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling efter først en bachelor i informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns Universitet. Selvom hun oplevede, at medarbejderen i jobcentret himlede lidt med øjnene over, at hun havde uddannet sig i kunst og kulturformidling og ikke i en uddannelse fra listen med ledige job, så var hun selv fortrøstningsfuld.
- Jeg havde en følelse af, at nu kunne alt lade sig gøre, og at der var mange muligheder, siger Sidsel Emilie Eskesen. Hvilket holdt stik, for selvom corona ramte (også arbejdsmarkedet) kort efter, at hun blev færdiguddannet, fik hun fire måneder senere en projektansættelse i Slots- og Kulturstyrelsen med sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond.
- Jeg havde ikke tænkt på jobsøgning under mit speciale, som man ellers hører, er en god idé. Jeg lod mig helt opsluge af specialet, for jeg tænkte, hvornår får jeg igen lov til at fordybe mig så meget og nørde igennem med et emne, jeg brænder for. Desuden var jeg aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse og Nordic Ocean Watch under studiet, så mit fokus var et andet sted end at tænke i job.

Jeg kan godt lide kombinationen af arbejdet med systemer og skæve, sjove opgaver.

Smykker og samtidskunst

I dag laver Sidsel Emilie Eskesen andre opgaver, men systemforståelsen er stadig et fundament. Hun laver blandt andet sekretariatsbetjening af udvalgene for Kunsthåndværk og design og Arkitektur. Samt de udvalg, der uddeler legater indenfor de to områder. Opgaverne er at vejlede ansøgerne, formidle ansøgningerne til udvalget og sidde med ved møderne, hvor udvalgene vurderer dem, og til slut at give besked til ansøgerne og sikre, at udbetalingerne sker.
Udover sekretariatsarbejdet for udvalgene har Sidsel Emilie Eskesen to store, unikke opgaver i gang. Den ene er at formidle Statens Kunstfonds smykkesamling, som gerne udlånes. Det kan være til kulturpersonligheder eller politikere, der skal til officielle begivenheder, til en musikvideo eller lignende. Samlingen er startet i 1970’erne og består af flere end 300 smykker, der til dagligt er udstillet på Kolding Museum, der også står for udlånet.
- Jeg opdaterer hjemmesiden med beskrivelser og nye billeder af smykkerne, siger Sidsel Emilie Eskesen, der gennem hele studietiden er blevet trukket i retning af kunsten.
- Jeg startede på informationsvidenskab og kulturformidling i 2014, fordi det lød som en bred og fleksibel uddannelse, hvor jeg kunne gå flere veje. Jeg prøvede ret forskellige ting i starten for at teste, hvad jeg ville, men endte med at tone min uddannelse hen mod kunstformidling og kommunikation, siger Sidsel Emilie Eskesen, hvis anden store opgave p.t. er at formidle et projekt om, »hvordan danske ambassader kan bruge kunst som et kulturdiplomatisk værktøj«.
- Der er flere potentialer for at bruge samtidskunst på ambassaderne i diplomatiske sammenhæng. Det er allerede »testet« i et pilotprojekt fra 2016-2019, hvor Statens Kunstfond udlånte og kuraterede samtidskunst til tre udvalgte danske ambassader – Tokyo, London og Washington. Man kan sætte nogle andre samtaler i gang med for eksempel dansk samtidskunst med mere kant end med klassisk kunst, og det er andre ting, man formilder om dansk kultur. Der er også designet to speciallavede stel til ambassaderne. Der er også fokus på, hvordan kunsten spiller sammen med bygningernes arkitektur. Ambassaderne i London og Washington er tegnet af danske arkitekter, og hvordan spiller kunsten sammen med møblerne, der også er dansk design? siger Sidsel Emilie Eskesen, der har til opgave at skrive en publikation med de erfaringer, der er gjort, efter samtale med medarbejderne, og som beskriver udvalgt kunst som inspiration til andre ambassader.
- I slutningen af studiet havde jeg fundet min retning, som var kunst og kulturformidlingen. Men jeg er glad for mit fundament i informationsvidenskab med viden om systemer og organisering. Det gør, at jeg skiller mig ud. Det er en god kombination, og det var min systemforståelse, der gav mig mit første job. Mange er afhængige af, at systemerne fungerer, så når man er den, der kender processerne, bliver man hurtig uundværlig. Fra min kandidat i moderne kultur og kulturformidling har jeg kommunikative kompetencer og indblik i det kulturpolitiske område, siger Sidsel Emilie Eskesen.

  • Speciale og bachelorprojekt

    Speciale: En kulturel analyse af tre værker: Jonas Eikas novellesamling Efter Solen, der vandt Nordisk Råds Litteraturpris, Patricia Piccininis udstilling på ARKEN En kærlig verden med hyperrealistiske og monstrøse skulpturer og filmen Hushpuppy af Benh Zeitlin. Specialet undersøgte de tre værkers forestillinger om håb for den økologiske krise. Findes de utopiske forestillinger, og hvordan ser de ud?

    Bachelorprojekt: Handlede om det nordiske samarbejde om at kommunikere fælles nordiske værdier og visioner ud i europæiske eller globale sammenhænge. Her tog Sidsel Emilie Eskesen et semester i Helsinki og senere, for at skabe en rød tråd med kunsten, et praktikophold ved kulturhuset Nordens Hus i Reykjavík.

Uformelle kaffeaftaler

Men hverdagen ramte, for som nyuddannet på dagpenge skal man søge 2-3 job om ugen.
- Jeg søgte også uopfordret ved at sende en mail og lave uformelle kaffeaftaler for at afsøge mulighederne i mit netværk og hos forskellige NGO’er, som jeg havde kendskab til gennem min interesse for klima og bæredygtighed, for eksempel hos Plastic Change. Jeg holdt også et kaffemøde med min tidligere chef fra mit studiejob i Slots- og Kulturstyrelsen, og det var hende, der endte med at tilbyde mig en projektansættelse i marts 2020, som nu er blevet forlænget til 1. januar 2022.
- Det var heldigt at få et job i kultursektoren under corona, hvor der var mange andre, der mistede deres arbejde, men i starten skulle jeg netop arbejde med kunststøtteordninger til kunstnere og musikere, der var ramt af nedlukningen. Jeg skulle være med til de fælles refleksioner, der gik på, hvordan kriterierne på bedste vis kunne spille praktisk sammen med ansøgningssystemet, altså hvad der reelt var muligt at dokumentere og indsende. Det var på en måde en forlængelse af mit studiejob, hvor jeg havde fået viden om puljeordninger og systemerne til at indtaste ansøgninger.
- Så man kan sige, at jeg fik en projektansættelse på grund af min grundlæggende systemforståelse, som jeg har fra min bachelor i informationsvidenskab. Det udfordrende var at sætte kriterierne for en midlertidig støtteordning. Statens Kunstfond har generelt høje krav om kunstnerisk kvalitet, men det skulle vi tænke anderledes, fordi corona ramte meget bredt og var force majeure. Det afgørende i de særlige coronaordninger, som Slots- og Kulturstyrelsen administrerede under Kulturministeriet, var, at kunstnerne kunne dokumentere, at de var professionelle udøvende kunstnere og normalt tjente penge på deres kunst.

3 gode råd til dig, der lige er startet på studiet

1. Prøv forskellige ting af, kun sådan finder du ud af, hvad der passer til dig. Vær ikke bange for at vælge forkert, men prøv de muligheder, der er.

2. Det er vigtigt at gøre det, du brænder og interesserer dig for. Det er din drivkraft og giver dig energi, så må de praktiske overvejelser træde lidt i baggrunden.

3. Bevar din integritet. Hold fast i det, du synes, er vigtigt, om det er bæredygtighed eller datasikkerhed. Du kan være med til at sætte retningen mange steder, hvis du er tro mod det, du mener, er rigtigt og vigtigt.