Gå til sidens indhold

Leder: Vores faglighed er vejen til indflydelse

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 7, 2021.

Portræt af Forbundet Kultur og Informations formand Tine Segel

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Kalenderen skriver august, og jeg håber, I har haft mulighed for at holde en velfortjent ferie efter mere end et år, hvor corona har sat sit tydelige præg på samfundet og vores liv. Og selvom sommeren for de fleste af os har betydet et pusterum fra pandemien, så er det fortsat usikkert, hvad der venter, og hvordan vi som samfund kommer til at håndtere eftervirkningerne.
I Forbundet Kultur og Information ser vi frem mod et efterår, der byder på vores generalforsamling den 30. oktober. Jeg glæder mig til at se jer igen og drøfte, hvordan forbundets fremtid skal se ud. Det bliver godt at mødes om det, der samler os, og tale om de oplevelser og forandringer, som denne periode har båret præg af, og hvordan vi fremadrettet skal prioritere og organisere os.
I 2018 vedtog forbundets generalforsamling en række væsentlige vedtægtsændringer for forbundet, blandt andet en ændring af formålsparagraffen, der blev udvidet til også at omfatte samfundspåvirkning. Det blev startskuddet til et arbejde for at skabe en bæredygtig, stærk organisation, der både arbejder som traditionel fagforening og interesseorganisation for sine medlemmer. Beslutningen flugtede også med, at generalforsamlingen som et politisk fokusområde vedtog, at forbundet skulle styrke indsatsen for en »Stærk faglig stemme«. Det har vi gjort ved at fokusere på de faglige elementer og ved at uddanne faglige meningsdannere, og vi har skabt synlighed via debatindlæg, i høringer og via faglig debat på arbejdspladserne. I den politiske strategi for de kommende år lægger vi i hovedbestyrelsen op til, at der fortsat skal være fokus på, at faglighed er vejen til indflydelse.

Den politiske ambition fra hovedbestyrelsen er fortsat at løfte de politiske dagsordener, hvor medlemmernes faglighed skaber værdi.

Den faglige debat er vigtig i en tid med udvikling af nuværende og kommende medlemmers arbejdsområder på et arbejdsmarked i forandring. Ambitionen fra forbundets side er, at vi ved at diskutere strategi og udvikling af arbejdsmarkederne er med til at sikre, at vi som medlemmer får mulighed for at tage ejerskab over de muligheder, som udviklingen skaber. Samtidig med at forskellen mellem dagligdagen og det strategisk/politiske niveau ikke bliver for stor. Det skal gerne være sådan, at man ser sine kompetencer og viden bliver sat i spil på den arbejdsplads, man er ansat – eller den arbejdsplads, hvor man ønsker at blive ansat. Det handler om at bygge bro, og det kræver forståelse for helheden og detaljen; forståelse for organisationen og brugerne. Noget, vi med vores faglighed er dygtige til, uanset om vi kalder det forretningsforståelse, brugerforståelse eller den måde, hvorpå man varetager en velfærdsopgave for borgerne i en politisk styret organisation.

På baggrund af det arbejde, som er løftet i den nuværende periode, og det øgede fokus på interessevaretagelse, så er det ikke en uvæsentlig detalje, at vi med den kommende strategi bygger videre på den faglige stemme og adresserer, at fagligheden er vejen til indflydelse. Den politiske ambition fra hovedbestyrelsen er fortsat at løfte de politiske dagsordener, hvor medlemmernes faglighed skaber værdi. At synliggøre KI’ernes rolle i forhold til nationale, lokale og globale udfordringer og udviklingstendenser, som for eksempel den digitale transformation, adgangen til kultur, og hvordan medlemmerne bidrager til den grønne omstilling, FN’s Verdensmål og den demokratiske sammenhængskraft. Der er nok at tage fat på, og derfor skal vi fortsætte det gode arbejde og skabe faglige stemmer og ambassadører, der kan markere fagligheden i debatter og på arbejdspladserne.
Det kræver både en høj faglig selvforståelse og mod – og det kræver, at vi står sammen og minder hinanden om at bruge vores faglighed som en vej til indflydelse. Netop derfor ser jeg forventningsfuldt frem til en generalforsamling, hvor vores faglige stemme og sociale engagement kan lade sig udfolde i den dialog og drøftelse, vi skal have med hinanden.

Læs mere om generalforsamlingen og tilmeld dig.