Gå til sidens indhold

Studenterambassadører gør fagforeningen relevant

22-årige Marie Cecilie Lensch er studenterambassadør for Forbundet Kultur og Information på Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet. Hun mener, de studerende tidligt skal vide, hvad en fagforening kan bruges til.

Lige nu er de fem studenterambassadører på SDU ved at planlægge et såkaldt »Murder Mystery« for de nye studerende, der starter i september, hvor de skal rundt og lære Kolding at kende som deres nye studieby og undervejs også lære, hvad de kan bruge Forbundet Kultur og Information til. Det er en mere saftig måde at høre det på end fra en tør folder, siger Marie Cecilie Lensch. Foto Palle Peter Skov

Tekst Sabrine Mønsted 

I er fem studenterambassadører på SDU, hvad er jeres opgave?
- Vi er bindeled mellem fagforeningen og de studerende og skaber faglige og sociale relationer uden for studiet. Vi afholder mindst ét arrangement hver måned enten socialt eller fagligt. For eksempel »KIg forbi« med stort K og stort I for Kultur og Information. Her spiller vi brætspil og byder på kaffe og kage sponsoreret af forbundet. Og vi kan som ambassadører fortælle, hvilke arrangementer der er relevante for de studerende at deltage i, enten som vi selv holder, eller som forbundet afholder.
Vi holder også faglige arrangementer som workshops i at bruge LinkedIn, skrive et godt cv og jobansøgninger. Dem afholder vi som regel i efterårssemesteret, da kandidaterne snart skal ud at søge job, og de bachelorstuderende skal i praktik og eventuelt søge studiejob. De workshops er de studerende rigtig glade for. Det er også her, at vi fortæller, at de kan bruge fagforeningen gennem hele deres studietid, for eksempel til at få hjælp af en karriererådgiver til studiejobansøgning.

Hvorfor valgte du at blive studenterambassadør for Forbundet Kultur og Information?
- Jeg savnede selv tilstedeværelse fra forbundet i hverdagen på studiet, da jeg var bachelorstuderende. Og jeg havde et ønske om, at det var noget, der gik begge veje, sådan at vi som studerende kunne bringe vores ønsker og idéer tilbage til forbundet, og forbundet kunne hjælpe os ude på studiet. Da KI’s karriererådgiver holdt introoplæg, da jeg gik på 3. semester, og sagde, KI manglede ambassadører, meldte jeg mig. Vi var to til at starte med og gjorde meget ud af at spørge vores medstuderende, hvad de godt kunne tænke sig.
I dag er vi fem studenterambassadører. Og under corona holdt vi fast i at tilbyde sociale og faglige input. Vi oprettede et forum på den online platform Discord (et udvidet Zoom), hvor vi tilbød studiegrupperum, hyggesnak og afholdt både jule- og sommerbingo (med præmier sponsoreret af KI).

Det, at vi er en specialiseret, lille fagforening, betyder, at KI kan tilbyde meget individuel faglig hjælp.
studenterambassadør Marie Cecilie Lensch

 

Hvorfor tror du, at mange studerende vælger ikke at melde sig ind i en fagforening?
- De mangler viden om, hvad en fagforening laver og kan gøre for dem. De ved ikke, hvad man overhovedet kan bruge den til, mens man læser. Så for mange opleves det som at smide penge ud af vinduet. De skal have information om alt det, der giver mening for deres hverdag. Alt det, de kan forholde sig til, såsom arrangementer om cv-skrivning, jobsøgning, LinkedIn, inspiration til karrieremuligheder, billige forsikringer og så videre. Og det er vigtigt, at det kommer fra andre studerende. Vi ambassadører er selv studerende og bruger selv de KI-tilbud, vi markedsfører eller selv arrangerer. Og informationen skal komme løbende undervejs i studiet, for alt det, man hører på introdagene, sveder man hurtigt ud.
Vi har valgt at fremhæve, at Forbundet Kultur og Information er et koncentreret fagligt netværk med specialgrupper netop indenfor de fag, de studerende på Bibliotekskundskab og videnskommunikation har interesse for. Og det, at vi er en specialiseret, lille fagforening, betyder, at KI kan tilbyde meget individuel faglig hjælp, siger Marie Cecilie Lensch og tilføjer:
- Alle studerende må deltage i vores arrangementer, men er man ikke medlem af KI, skal man betale et symbolsk beløb. Og vi holder aldrig et arrangement uden, at der ligger foldere på bordene med fem gode grunde til at melde sig ind.

Hvorfor har du valgt at læse Bibliotekskundskab og videnskommunikation?
- Jeg har en stor drøm om at blive børnebibliotekar. Jeg har valgt at tage en kandidat i cand.it. – Webkommunikation og webformidling og er på 3. semester af den nu. Jeg tænker, at det vil være godt at have viden om digital formidling i forhold til børn og unge.

Er du tilfreds med uddannelsens indhold?
- Jeg er faktisk lidt bekymret for fagligheden på uddannelsen fremover. Den eneste lærer med ekspertise i folkebiblioteker er blevet opsagt med den begrundelse, at vedkommende er for specialiseret. Det mener jeg, er ærgerligt, for det kan betyde, at den faglige tyngde indenfor bibliotekskundskabsdelen bliver udvandet, og man i stedet satser på den generelle informationsvidenskab. Hvis man fjerner den specialisering fra Fyn og Jylland, skal man til København for at få den, og det er synd. Desuden er valgfagene på kandidaten de samme som på bacheloren, så dem, jeg ikke ville vælge dengang, er jeg nu nødt til at tage på kandidaten, så der måtte godt være et bredere udbud.

Din egen interesse ligger indenfor folkebiblioteket. Alligevel har du meldt dig ind som studentermedlem i Privatgruppen i forbundet, hvorfor?
- Fordi jeg som studenterambassadør for forbundet kan se, at der mangler fokus på, hvad fagforeningen kan tilbyde de studerende, der ønsker at arbejde i det private. Der har for eksempel ikke hidtil været oplæg om det private arbejdsmarked til introdagene. Det skal formidles bedre til de studerende, hvor mange områder vi dækker i KI.