Gå til sidens indhold

Nyt job: Jeg brænder for at støtte forskning

Lejla Vugdalic fortæller om sit nye job i en delt stilling som informationsspecialist i Region Hovedstadens enhed for Sundhedsforskning og innovation og Herlev og Gentofte Hospital i sekretariat og kommunikation.

Foto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted 

Navn: Lejla Vugdalic
Stilling: Delt stilling som informationsspecialist i Region Hovedstadens enhed for Sundhedsforskning og innovation og Herlev og Gentofte Hospital i sekretariat og kommunikation fra 1. juni 2021
Uddannelse: Cand.scient.bibl. fra Informationsvidenskab på Københavns Universitet 2020
Studiejob: Har blandt andet været studentermedhjælper på Hørsholm Bibliotek, Region Hovedstaden og Ørsted
Alder: 25 år

Hvad er dine opgaver?
- Jeg skal stå for forskningsregistrering i databasen Pure for hospitalets ansatte, og jeg skal formidle det virtuelle biblioteks adgange til databaser og tidsskrifter ud til forskerne på afdelingerne, så de har kendskab til alle vores elektroniske ressourcer. Jeg er også med til at lave publiceringsstrategier og formidle, hvordan forskerne bedst kan publicere inden for deres felt og synliggøre deres forskning.

Er der forskel på opgaverne de to steder, du skal dele din tid imellem?
- Det er mange af de samme opgaver, men i Region Hovedstaden er det også mere overordnede udviklingsopgaver for hele regionens hospitaler. Her skal jeg også sikre, at aftaler og licenser er opdateret, og at Pure kører uden problemer. På Herlev og Gentofte Hospital er der flere traditionelle biblioteksopgaver, såsom hjælp til litteratursøgning, guidelines til at bruge databaserne og pligtaflevering af ph.d.er. På Herlev og Gentofte Hospital er der heller ikke et fysisk bibliotek, men et virtuelt, og alle ressourcer er digitale, så man kan sige, at jeg er biblioteket. Det er mig, der opdaterer det og formidler det.

Hvad er udfordringen i kun at have et virtuelt bibliotek?
- Det er at komme i kontakt med dem, så de ved, at jeg er her og kan hjælpe dem. For de har supertravlt, men når det så lykkes, er de så glade. Jeg havde en ph.d.-studerende, der blev meget glad og overrasket over, hvad det betød for hendes arbejde, at jeg kunne lære hende basale informationssøgestrategier, fordi hun fik meget mere relevant frem ved at bruge nogle nye greb i søgningen.
Medicinske databaser er generelt meget besværlige, men det er dér, min faglighed er, og dér, jeg stråler, fordi jeg præcist ved, hvordan man søger det relevante frem, for eksempel gennem blogsøgning, citationssøgning og kædesøgning. Og fordi jeg kender til databaserne på en anden måde ved at vide, hvordan de indekserer metadata.

Er det kompetencer, du har med fra studiet?
- Ja, jeg bruger alt, hvad jeg har lært om informationssøgning. Jeg havde dog ikke kendskab til den sundhedsvidenskabelige database PubMed, men min viden fra studiet i at søge i andre databaser har gjort mig klar til selv at lære den at kende. Jeg har også indsigt i videnproduktion og ved, hvordan man opstarter nye forskningsprojekter, og jeg kender de forskellige trin fra manuskript til publicering. Mit kendskab til bibliometri kommer mig også til gode. Det handler blandt andet om at kunne regne på, hvor meget forskning der produceres og kvaliteten af den.

Vidste du på studiet, at du ville arbejde med forskning?
- I starten drømte jeg om at blive børnebibliotekar, men forskningsbiblioteksområdet fik min interesse, fordi det er her, man kan være nørd. Jeg er stadig vild med folkebibliotekerne, så der er ikke noget, der er udelukket. Men jeg brænder for forskning, og det er et spændende felt, som kun bliver bedre, fordi der kommer mere og bedre data hele tiden. Og det sundhedsvidenskabelige område er godt dækket ind, det meste af verdens forskning er i databaserne, fordi det altid udgives på engelsk modsat nogle humanistiske fagområder.

Hvor mange kollegaer har du, og har de samme baggrund som dig?
- På Herlev og Gentofte Hospital er vi et team på tre, hvor jeg er den eneste informationsspecialist, de andre arbejder blandt andet med hjælp til bevillinger og koordinering af ph.d.-projekter. I Region Hovedstaden er vi tre informationsspecialister.