Gå til sidens indhold

Brug af data kræver etisk kompas

Demokratiet skal styrkes af vores brug af algoritmer og data - ikke det modsatte. Det skal et nyt, stort forsknings- og oplysningsprojekt sikre. Forbundet Kultur og Information er partner i projektet.

- Vi vil gerne være med til at finde løsninger på, hvordan dataanvendelse kan ske med omdrejningspunkt i en sund datahånd-teringspraksis og med et fagligt og etisk kompas, siger Tine Segel. Foto Jon Tyson

Tekst Sabrine Mønsted 

ADD - Algoritmer, Data og Demokrati - er et tiårigt forsknings- og formidlingsprojekt med 100 millioner kroner i ryggen fra Villum- og Veluxfondene.
Formålet er at sikre, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling, og ikke undermineres. Og det kræver forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.
Forbundet Kultur og Information var blandt de første til at melde sig som partner i projektet. Hvorfor?
- Vi vil gerne påtage os en aktiv rolle i at bidrage med løsninger og idéer til, hvordan den teknologiske udvikling kan bruges til at styrke demokratiet og den demokratiske dialog i vores samfund, siger formand Tine Segel, der mener, det er en samfundsopgave, at for eksempel algoritmer, big data og kunstig intelligens bruges ansvarligt.
- Mængden af data og information i vores dagligdag er eksploderet, men det er sandhedsværdien ikke - og det må og skal ikke være op til den enkelte at navigere i det informationshav. Big data, misinformation, informationsoverload og fake news er blot nogle af de tendenser, der viser behov for en styrket indsats for at skabe et samfund baseret på fri og lige adgang til viden med sikker og etisk håndtering af data, siger hun.
Som partner i projektet har forbundet forpligtet sig til at bidrage med ekspertviden inden for medlemmernes faglighed, kompetencer og arbejdsopgaver.
- Vores medlemmer har unikke kompetencer og funktioner i samfundet i forhold til at bygge bro mellem mennesker og systemer. Det er kernen af deres faglighed at ordne, fortolke og formidle data, så viden og kultur gøres tilgængeligt for forskellige målgrupper. Data skal nemlig bearbejdes, førend vi kan kalde det viden, og hverken data, information eller viden har værdi, hvis det ikke er tilgængeligt. Sund datahåndteringspraksis og god datakvalitet sker ikke automatisk, men bygger på en proces, der beror på faglighed, fælles viden og tværgående dialog. Her kan vores medlemmer spille konstruktivt ind i ADD-projektet – i praksis såvel som i mere konceptualiseret form, siger Tine Segel.
En del af ADD-projektet er oplysning og at styrke den generelle digitale dannelse og gennem dialog at finde nye løsninger på faglig og etisk dataanvendelse.
- Vi har allerede stærke faglige netværk i forbundet og vil bidrage med, at der bliver opdyrket nye erfarings- og videndelingsnetværk om algoritmer, data og demokrati. Der skal fællesskaber, partnerskaber og gode relationer til for at påvirke stærke systemer og samfundsstrukturer, så det er nødvendigt at mødes tværfaglig, som det her projekt er, siger Tine Segel.
- Desuden er vi som fagforbund meget interesseret i at bidrage med konkret viden om, hvordan virksomheder og offentlige organisationer praktiserer eller potentielt kan vælge at praktisere generering, håndtering og anvendelse af data om brugere, borgere, medarbejdere og drift – til gavn for individer, virksomheder, demokrati og samfund.

Læs mere om projektet og Tine Segels begrundelse for, at Forbundet Kultur og Information er partner i ADD-projektet.

Om ADD-projektet

Digitale processer styrer en stigende del af vores samfund og hverdag. Men kan vi stole på en algoritme? Vi kan være sikre på deres præcision, men ikke på deres moral og upartiskhed. Hvordan kan vi vide, på hvilken måde algoritmerne helt konkret er kommet frem til deres resultater? Det skal projektet kortlægge og skabe indsigt og debat om. ADD-projektet inviterer alle organisationer, store som små, der deler visionen om at skabe verdens bedste digitale samfund, til at blive en del af det. Som partner forpligter man sig til at bidrage med idéer, aktiviteter og skabe værdi for det samlede projekt.