Gå til sidens indhold

Leder: Et forbund, der står for tryghed og trivsel

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 6/2021.

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

 

Gennem mange år har forandringer i arbejdslivet været et vilkår for mange af os, men gennem det sidste epokegørende år er der sket store kollektive ændringer i vores samfund og i vores arbejdsliv. Corona, nedlukninger og genåbninger har ændret mulighederne for at skabe møder mellem mennesker, kultur og information. Vi har skullet omstille os i pludselige ryk og udvikle nye løsninger og nye kompetencer. Derfor har vi som fagforening haft fokus på at skabe størst mulig tryghed og stabilitet i en foranderlig tid.
Det er forbundets klare holdning, at foranderlighed og tryghed i arbejdslivet skal gå hånd i hånd. Det er afgørende for, at vi som mennesker kan trives, lære og udvikle os. Det bliver vi igen og igen bekræftet i, og det vil vi fortsat have stort fokus på i den kommende periode.
I Forbundet Kultur og Information nærmer vi os afslutningen af denne generalforsamlingsperiode. Dermed er hovedbestyrelsen i gang med at afrunde og evaluere den nuværende politiske strategi, samtidig med at den politiske strategi, der skal forme forbundets arbejde i den kommende periode, forberedes. Fremadrettet tegner der sig nogle spor, der bygger videre på det foregående arbejde, og som samtidig inddrager de nye erfaringer, vi har gjort. Vi vil lægge yderligere vægt på, hvordan vi som forbund faciliterer og sikrer stærke faglige netværk, skaber indflydelse og sikrer et arbejdsliv i balance.
Og netop et arbejdsliv i balance er et vigtigt tema, og helt ind i kernen af det at være fagforening. Det har været tydeligt gennem hele perioden med corona, at den danske model er med til at skabe stabilitet i en usikker tid.

Som forbund har vi fokus på at skabe størst mulig tryghed for de medlemmer, der skal vende tilbage til deres arbejdspladser i takt med den øgede genåbning.

Som forbund har vi fokus på at skabe størst mulig tryghed for de medlemmer, der skal vende tilbage til deres arbejdspladser i takt med den øgede genåbning. Tilbagevenden stiller store krav til, hvordan vi indretter vores arbejdspladser og ikke mindst skaber rum for at dele oplevelser, præferencer og erfaringer, samt en kollegial ambition om en succesfuld tilbagevenden. For nogle medlemmer har tilbagevendingen betydet fysiske møder og glade gensyn med brugere og med borgere, mens det for andre desværre også har betydet et møde med de brugere, der lader opsparede frustrationer gå ud over vores medlemmer. Lad det stå klart, at vi ikke vil tolerere, at vores medlemmer, der er sat til at forvalte de retningslinjer, der er udstukket for genåbningen, skal stå model til denne grænseoverskridende og uacceptable adfærd. Heldigvis ser det ud til at være nogle enkeltstående episoder i forbindelse med genåbningen, og vi har taget hånd om de medlemmer, der har henvendt sig på baggrund af de ubehagelige oplevelser.
Vi må stå sammen om at skabe rammerne for en ny måde at arbejde på for den enkelte og for arbejdspladsen. Mange har udført deres arbejdsopgaver på nye måder; noget må lægges på hylden (og journaliseres som værdifuld erfaring), mens andet med fordel bringes videre og forstærkes. Med fagbevægelsen er der skabt strukturer omkring dialog og inddragelse via Samarbejds- og Medarbejderudvalg, en struktur, som gang på gang har vist sig at skabe langtidsholdbare løsninger med udgangspunkt i evaluering, erfaringer og resultater lokalt på arbejdspladserne, og ikke med direktiver ovenfra og ned.
Med den aktuelle tilbagevenden og genåbning står vi ved en skillevej, hvor det er vigtigt at inddrage perspektiver, håb og idéer fra de kommende generationer på arbejdsmarkedet, for hvem ligestilling, bæredygtighed og diversitet har stor betydning og skaber bevægelser. Et trygt og sikkert arbejdsliv er ikke en selvfølge, og derfor er det et fokus fremadrettet for Forbundet Kultur og Information, for jer, der er på arbejdsmarkedet, og for jer, der er på vej.

NB: Generalforsamlingen afholdes den 30. oktober 2021 i Odense, og du kan allerede nu tilmelde dig via forbundets hjemmeside og være med til at have indflydelse på forbundets arbejde i de kommende år.