Gå til sidens indhold

Biblioteker skal skabe liv i bymidten

Med 30 millioner kroner til medfinansiering af biblioteker i bymidten fordelt over 2023, 2024 og 2025 er bibliotekerne tænkt ind i regeringens plan om at løfte provinsen. Blandt andre initiativer er udflytning af en række uddannelser, grønnere og mere trygge togstationer og en styrkelse af lokal- og regional presse.

Foto Arkiv

Tekst Anette Lerche 

Der var tilfredshed i både Forbundet Kultur og Information og Danmarks Biblioteksforening over, at regeringen med sit udspil i maj 2021 Tættere på – Flere uddannelser og stærkere lokalsamfund havde blik for, at biblioteker kan være med til at tiltrække mennesker og liv i en ellers tom bymidte.
Regeringen søger med sit udspil at skabe vækst og liv i byer med 4.000 til 20.000 indbyggere og dermed styrke provinsen.
Om udspillet siger kulturminister Joy Mogensen (S):
»Bibliotekerne er ikke længere blot steder, hvor man kan låne bøger. De er i dag moderne kulturhuse, hvor der sker en hel masse kulturelle arrangementer, både i løbet af dagen og om aftenen. I mange byer er biblioteket byens kulturelle fyrtårn. Med en økonomisk håndsrækning vil vi sikre, at flere biblioteker bliver en central del af livet i bymidterne, hvor de vil være med til at skabe liv – og forhåbentlig læselyst.«

Ros fra bibliotekerne

»Det understøtter i den grad, den udvikling som vi arbejder på at bibliotekerne skal have i kommunerne, hvor de er den mest besøgte kulturinstitution og derfor en vigtig bylivsgenerator. Bibliotekerne spiller mange steder en vigtig rolle i at skabe liv i byerne,« siger Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen om udspillet.
Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information, er også positiv, men peger samtidig på, at mursten ikke gør det alene, hvis man vil skabe liv i byerne:
- Vi er glade for, at bibliotekerne inddrages aktivt som en del af regeringens udviklingspolitik, hvor regeringen anerkender den store rolle, bibliotekerne kan spille i lokalsamfundet for både kulturliv og for at styrke børn og unges læselyst og informationskompetencer. Men disse goder opstår ikke ved blot at opføre flere bygninger. Vores medlemmer og deres kompetencer i kulturformidling og informationskompetencer skal i spil for at facilitere, at disse ting opstår.
Dagbladet Politiken var et af de medier, der nærlæste regeringens udspil og ikke kun kommenterede på den meget debatterede udflytning af uddannelsespladser fra de store byer til de mindre. Chefredaktør Christian Jensen glædede sig over, at netop bibliotekerne havde fået en rolle i planen og skrev i en kommentar i avisen:
»Langt om længe har regeringen fået øjnene op for bibliotekernes uforløste kulturpolitiske potentiale. Intet sted kan der realiseres en større regional- og kulturpolitisk gevinst end ved at styrke de biblioteker, som regeringen fra 2023 årligt vil donere 10 millioner kroner til.
Regeringen genopdager dermed den kulturpolitiske vision, som den socialdemokratiske minister og forfatter Hartvig Frisch var blandt de første til at identificere i velfærdsstatens tidlige fase. For den socialdemokratiske kamp handlede ikke blot om at give anstændig løn og ordentlige arbejdsvilkår på fabrikkerne. Det handlede også om at løfte uddannelsesniveauet og den kulturelle bevidsthed, hvilket biblioteket var som skabt til.«
Christian Jensen noterede sig dog også, at der blandt puljens mange millioner ikke var prioriteret nogen stor pose penge til bibliotekerne.
»Man kan diskutere, om de 10 millioner kroner, regeringen årligt vil investere i biblioteker, kan løfte den opgave. Men man kan dårligt gøre sig til modstander af planen, hvis man ønsker at gøre godt for både kulturen, oplysningen og provinsen.«

Vidste du ...?

En del af initiativerne i planen skal finansieres i finansloven for 2022. Det gælder blandt andet puljen til biblioteker på 30 millioner kroner. Det samme gælder de 100 millioner kroner, der afsættes til et løft af bymidterne, der skal fordeles over de næste fire år. Der afsættes også 18 millioner fordelt over tre år til bedre borgerdrevne butikker.

Læs om hele udspillet på kulturministeriets hjemmeside.