Gå til sidens indhold

Arbejdslivet efter corona

Hvad har nedlukningen af samfundet på grund af en global pandemi gjort ved vores arbejdsliv og vores fagligheds position – måske for altid? Vi har spurgt en håndfuld med forskellige blikke på faget.

Redigeret af Sabrine Mønsted og Anette Lerche

 

Marianne Bech Hansen

Formand for GAEB (Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening)

Har corona styrket eller svækket bibliotekets og medarbejdernes position i samfundet?
– I forbindelse med nedlukningen af de offentlige biblioteker og uddannelsesinstitutionerne blev den ulighed, der i forvejen eksisterer i forhold til betjening af eleverne, tydelig. Der var uddannelsesinstitutioner med en ansat bibliotekar, digitale ressourcer, fjernlånsservice og så videre - og så var der institutioner uden!
Og der var kommunale biblioteker, der var helt lukkede, og andre, der hurtigt fik ordninger for studerende på plads, og kommuner, hvor der blev afsat flere midler til digitale ressourcer end i andre. Den ulighed skaber et demokratisk problem. Det viser en manglende lovgivning om »minimumsniveau« i forhold til, hvilken biblioteksservice og undervisning i litteratursøgning man ønsker, at eleverne er sikret.

Hvad har corona betydet for de studerendes syn på information og data?
- Eleverne har - af nød - været mere opmærksomme på de digitale ressourcer, uddannelsesinstitutionerne og folkebibliotekerne stiller til rådighed. Omvendt har det nok især været dér, hvor undervisningen i brugen af de ressourcer i forvejen har været inkorporeret, at udbyttet har været størst, så skridtet til at bruge de digitale databaser har endnu ikke været så stort. Jeg tror, at der på flere uddannelsesinstitutioner er kommet en styrket bevidsthed om, at vi som uddannelsesbibliotekarer har en vigtig rolle i forhold til vejledning i informationssøgning og fremskaffelse af materiale, fordi det blev mere synligt på grund af usikkerheden om, hvordan det skulle fungere under corona. Jeg har oplevet en kæmpe anerkendelse ikke mindst fra eleverne, der i forbindelse med store opgaver virkelig havde brug for min service og var lettede over, at jeg kunne afbøde konsekvenserne af et nedlukket gymnasium og et nedlukket offentligt biblioteksvæsen. Det fornemmer jeg, er en generel tendens.

Hvad har corona ændret for altid?
- Vi måtte alle lynhurtigt lære at producere små videoer med instruktioner i det ene og det andet - og det er kommet for at blive. Fremadrettet nok mere som et supplement til det fysiske møde med eleverne. Derudover fik mange erfaringer med vejledning via Teams. Det har givet så mange gode erfaringer, at det kommer til at fortsætte i et eller andet omfang. Ikke mindst i de perioder, hvor eleverne sidder hjemme og skriver opgave.

Jeg har oplevet en kæmpe anerkendelse ikke mindst fra eleverne, der i forbindelse med store opgaver virkelig havde brug for min service.

 

 

Lone Rosendal

Specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information med fokus på arbejdsmiljø

Hvad har corona betydet for det arbejdsmiljø, vi vender tilbage til?
- Det, vi som mennesker og medarbejdere har været igennem det sidste halvandet års tid, er ikke noget, vi kan eller skal sætte en parentes om og så håbe eller tro, at alt er som før. Arbejdsopgaver, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber har skullet tilpasses eller genopfindes.
Nogle medarbejdere har fungeret med højere grad af fleksibilitet i deres arbejdstilrettelæggelse, nogle har oplevet ro til koncentration om opgaven, som de savner i hverdagen, mens andre ikke kan koncentrere sig uden, at der er småsnak i krogene. Vi er meget forskellige. Og når en ydre »fjende« rammer et land og en arbejdsplads, kommer det mere tydeligt frem, at vi er forskellige som mennesker – nogle har måske tidligere været utålmodige efter, at arbejdspladsen og kollegerne blev mere digitale, mens andre synes, fysiske møder og den analoge tilgang er det fedeste. I det spænd skal vi nu tilbage og finde det bedste fra de erfaringer, vi har gjort, og bruge det konstruktivt.
Og man skal huske, at det, vi alle har været igennem af tilpasninger, bekymringer, hjemmeskole og så videre, har tæret på energien. Derfor anbefaler erhvervspsykologer, at man ikke tænker, at man skal indhente det »forsømte«, eller at der skal »speedes op for opgaverne«, når der lukkes op igen. Derimod er det vigtigt med forståelse for hinanden og for, at vi ikke tænker ens. Vi er hinandens arbejdsmiljø.

Man skal huske, at det, vi alle har været igennem af tilpasninger, bekymringer, hjemmeskole og så videre, har tæret på energien.

 

Karin V. Madsen

Chefjurist i Forbundet Kultur og Information med ansvar for de privatansatte medlemmer

Har corona styrket eller svækket de privatansatte medlemmers position i virksomhederne?
- Det er svært at sige noget generelt om. Overordnet har forbundets privatansatte medlemmer ikke været ramt særlig meget af coronakrisen. Uden at vide det kan jeg dog forestille mig, at der må have været virksomheder, der har lukket noget ned, men hvor vores medlemmer har siddet med funktioner, der fortsat skulle varetages hjemmefra, og at det kan have sat spot på, at der var tale om forretningskritiske opgaver, for eksempel i forhold til håndtering af virksomhedens data i forskellige sammenhænge, men det er et gæt fra min side.

Hvad har corona ændret for altid?
- Vi har lært noget om, hvor store og hurtige forandringer vi faktisk kan håndtere.

Vi har lært noget om, hvor store og hurtige forandringer vi faktisk kan håndtere.

 

 

Anders Nørgaard Didriksen

Informationsspecialist i medicinalvirksomheden Ferring og formand for Privatgruppen i Forbundet Kultur og Information

Har corona styrket eller svækket de privatansatte medlemmers position i virksomhederne?
- Behovet for data og information blev ikke mindre under nedlukningen, så mit arbejde fortsatte på samme niveau. Dér, hvor jeg tror, det har styrket vores position, er, at behovet for vores service var uforandret under nedlukningen, men den blev pludselig mere tydelig. Og nye brugere, som pludselig skulle til at arbejde hjemmefra, fik øjnene op for vores service. Ret hurtigt gjorde vi på min arbejdsplads brug af Teams som et formidlingssted, og vi var hurtige til at tilbyde hjælp til selvhjælp og formidle vores digitale ressourcer.

Har corona ændret jeres arbejdsvilkår?
- I forhold til flere digitale møder fremover, så synes jeg, der er lang vej, fordi de digitale platforme stadig ikke er gode nok, specielt ved hybridmøder med deltagere både fysisk og digitalt. Jeg tror, vi kommer til at stille større krav til de digitale platforme, hvor hybriden mellem fysisk og digital tilstedeværelse er ændret for altid. Det betyder, vi skal være bedre til at kommunikere simultant og samtidig være i stand til at inddrage alle. Det er både en ændring og en udfordring.

Behovet for vores service var uforandret under nedlukningen, men den blev pludselig mere tydelig.

 

Pia Henriette Friis

Bibliotekschef for Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen

Har corona styrket eller svækket biblioteket og medarbejdernes position i samfundet?
- Corona har styrket bibliotekets position i borgernes digitale bevidsthed og markedsført de digitale bibliotekstilbud på forskellige, kreative måder. Jeg tror, medarbejdernes position på skoleområdet er blevet styrket, fordi vi for eksempel er dukket op som et friskt pust i form af en online booktalk midt i en ellers lang digital skoledag. Jeg tror også, at bibliotekerne har slået deres fleksible rolle som samarbejdspartner i kommunen fast, fordi vi for eksempel har hjulpet til i andre sektorer som børneinstitutioner og med smitteopsporing.

Hvad har corona betydet for biblioteksbrugernes syn på information og kultur?
- Stamkunderne har mærket afsavn af fællesskaber og måske fået øjnene op for de digitale tilbud. De har også taget imod gængse analoge tilbud som læseklubben oversat digitalt. Stamkunderne har været meget glade for Click & collect-løsningerne. Og nogle ikke-brugere har fået øjnene op for, at deres lokale bibliotek i det hele taget fandtes (digtalt).

Hvad har corona ændret for altid?
- Et styrket fokus på formidlingen af digitale ressourcer og løbende kompetenceudvikling i forhold til at kunne undervise og vejlede professionelt. Øget evne til at kæde det digitale og de fysiske muligheder sammen. Herudover har vi tilegnet mod til at indgå partnerskaber med andre områder.

Medarbejdernes position på skoleområdet er blevet styrket, fordi vi er dukket op som et friskt pust i en lang digital skoledag.

 

 

Jette Fugl

Koordinator Undervisning og Digital Dannelse ved Københavns Universitet og medlem af hovedbestyrelsen

Har corona styrket eller svækket biblioteket og medarbejdernes position i samfundet?
- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekerne har arbejdet med undervisningsudvikling, didaktik, online og fysisk, i årevis. Der er tænkt videndeling, samarbejde og adgang for alle, Open Access og Creative Commens eksempelvis platformene Stopplagiat.nu og Learninglib.dk.
Der har været mange lokale tiltag og kompetenceudviklingsforløb, men også nationale og tværgående projekter. Det seneste projekt er STAK - Studerendes Akademiske Digitale Kompetencer, og implementeringen af det arbejde er først lige begyndt.
I realiteten kan man sige, at vi har været forberedt, klar og klædt på, til at kunne håndtere en pandemi. Det tænker jeg har styrket vores position, men endnu bedre styrket os selv.

Hvad har corona betydet for bibliotekets brugeres syn på information?
- De studerende har helt klart savnet bibliotekernes studiemiljøer. Og studerende, der har brug for adgang til fysiske materialer, har været virkelig påvirket. Heldigvis har vi haft mulighed for at afhjælpe med scan af materialer og ved at åbne for fysiske aflevering og afhentning.
Overgang til 100 procent online er håndteret topprofessionelt, synes jeg. De studerende er blevet undervist 100 procent online. For nogle studerende har det været fint, og for andre har det været stramt.
Det har i alt fald været en stor opgave for underviserne, men de har grebet den og løst den.
Det kan kun udløse respekt hele vejen rundt.
Jeg hører fra kollegaer, at de oplever et anderledes involverende samarbejde med universitetets undervisere, og det er jo en rigtig stor gevinst. Hvor biblioteksunderviserne tidligere kunne opleve en manglende prioritering og samarbejde om kursusindhold med universitets undervisere, oftest på grund af travlhed, så er der kommet en langt større velvilje til at indgå i dialog med biblioteksunderviserne om bibliotekets indhold.
Det gør det muligt at få indpasset bibliotekets indhold dér, hvor det bedst giver mening for den studerende at få viden om eksempelvis litteratursøgning i forhold til deres opgaveskrivning.
Vi oplever også, at universitetet for alvor har opdaget, hvad biblioteket har at tilbyde i forhold til digital dannelse og undervisning og ønsker et samarbejde. Jeg håber og tror, det er en generel oplevelse på uddannelsesbibliotekerne.

Hvad har corona ændret for altid?
- Undervisningen er styrket, og indlejringen af det digitale i det fysiske kan nu ske på baggrund af en erfaringsbaseret viden. For der er skabt en faglig viden og langt større kendskab til læringsteknologier, redskaber og værktøjer, som gør, at der kan produceres langt mere digitalt indhold, og det vil også blive afspejlet og implementeret i den fysiske undervisning.
Der er koblet ”Active” på begrebet ”Blended Learning”, for nu skal vi ikke ”kun” formidle, men også sikre læring på nye måder. Både før, under og efter kursusforløb. Vi understøtter nu 100 procent online synkron undervisning, hvor det er muligt og mest hensigtsmæssigt, og vi udvikler løbende læringsressourcer eller hele undervisningsforløb, som både studerende og undervisere kan tilgå, når de har brug for det.
Som tidligere nævnt, så har universiteterne fået øjnene helt op for det professionelle og understøttende tilbud, bibliotekerne kan bidrage med i relation til digital dannelse og undervisningen, og det bliver spændende at se, hvor det bringer os hen.

Vi har været forberedt, klar og klædt på, til at kunne håndtere en pandemi.