Gå til sidens indhold

Leder: Tre gode råd til fremtiden – vær modig, kreativ og ’rank ryggen’

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 5/2021.

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Vi har været i coronaboblen i over et år, og selvom den er nødvendig, så er den også en svær størrelse at være i. Vi ser de samme få mennesker, og det har været - hvis ikke lukket land - så vanskeligt at blive kulturelt beriget. Heldigvis lysner det nu.
I april kunne biblioteker og museer genåbne, og i starten af maj fulgte biografer, spillesteder og teatre efter. Med en større åbning af kulturelle tilbud er det nu igen muligt at få nye perspektiver og input, der udvider vores mentale boble.Det er nemlig vigtigt, at vi ikke lukker os inde i et mentalt ekkokammer. Vi skal beriges af kulturen og lytte, læse, mærke og debattere forskellige kilder og input. Og her spiller medlemmerne af Forbundet Kultur og Information en helt særlig rolle, når det kommer til at udvide og prikke hul på boblerne og dermed styrke og bevare adgangen til ikke blot kultur, men også information og viden i samfundet.
Analyser og tendenser viser, at der på mange af vores medlemmers arbejdsmarkeder er en positiv udvikling og nogle spændende mulighedsrum, som er vigtige at gribe – for os som forbund og for jer som ansatte. Bibliotekets vigtighed bliver tydelig, når bibliotekerne under nedlukning fortsat sikrer adgang til materialer til forsknings- og undervisningsbrug, samtidig med, at der arbejdes med den digitale transformation af rådgivning og services.


Da bibliotekets rolle under og efter coronakrisen blev debatteret på det bibliotekspolitisk topmøde i april, blev der lagt særlig vægt på, hvordan biblioteket styrker demokratisk deltagelse, medborgerskab og dannelse, og hvordan det faciliterer møder mellem mennesker og litteratur. Elementer, som er vigtige, hvis vi vil undgå, at vi som befolkning lukker os inde i bobler eller ekkokamre i stedet for at lade os berige af hinandens perspektiver.
Fra Kommunernes Landsforening (KL) er der et stigende fokus på og engagement i bibliotekerne. I januar 2021 udsendte KL et debatoplæg til alle landets borgmestre med en opfordring til, at kommunalbestyrelserne drøfter bibliotekernes potentialer som element i kommunens andre velfærdsopgaver indenfor for eksempel trivsel, sundhed og uddannelse. I forbundet har vi fulgt op med medlemsmøder for at orientere jer om oplægget og inspirere til, at I ude på arbejdspladserne drøfter oplægget og dermed har mulighed for at give faglige indspark til debatten.


Mulighedsrum og positive forventninger var også i centrum, da vi på forbundets faglige landsmøde tog fat i fremtidens kompetencer.
Et tema, der hænger sammen med forbundets politiske strategi og arbejde for at skabe mere viden om medlemmernes kompetencer og arbejdsfelter for at kunne varetage medlemmernes interesser bredt. Både ved at skabe netværk, give rådgivning og understøtte kompetenceudvikling og ved at udvikle en mere målrettet ekstern interessevaretagelse via debatindlæg, samarbejder, konferencer med mere. Tak til alle jer medlemmer, der deltog i vores landsmøde. I var også med til at sætte ord på vores særlige kompetencer og værdier i arbejdet med data, information, viden og kultur. Hvad enten det er i biblioteker eller på et stadigt bredere arbejdsmarked med opgaver indenfor digitalisering og datadreven styrkelse af den offentlige forvaltning og i private virksomheder. En af konklusionerne på landsmødet var, at vi alle hver især har et kompetencesæt, som gør os særlige. Men på tværs af vores forskellige kompetencesæt har vi også fællesnævnere, hvor vi bidrager til at skabe kvalificerede beslutningsgrundlag og styrke dannelse, demokrati og sammenhængskraft.
På landsmødet var jeg blandt andet moderator til en debat mellem tre ledere fra den kommunale, statslige og private sektor. Fælles for de tre var en stor respekt for jeres faglighed, og de gav os tre gode råd til fremtiden med på vejen: Vi skulle ranke ryggen, tro på os selv som fagpersoner og kaste os modigt og kreativt ud i nye arbejdsopgaver. Der er brug for os!

 

Se eller gense oplæg og debatter fra Fagligt Landsmøde.