Gå til sidens indhold

Dine kompetencer er efterspurgte på et bredt arbejdsmarked

Ny serie om karriere: Perspektiv vil i de kommende fem numre bringe interviews med fem profiler ansat i det private erhvervsliv. Interviewserien viser bredden i medlemmernes opgaver og kompetencer og kan inspirere til nye karriereveje og hjælpe dig med at sætte nye ord på din faglighed.

Gennem flere år har vi i Forbundet Kultur og Information undersøgt, hvordan et nyt og bredere arbejdsmarked for vores medlemmer kan se ud. Nu følger vi op med en rejse rundt i erhvervslivet, hvor vi besøger medlemmer, der fortæller om deres job, karriere, og hvordan deres faglige kompetencer gør en forskel.

Vores analyser gennem de senere år viser, at verden og erhvervslivet har brug for kompetencer indenfor organisering, struktur, systematisk håndtering og formidling af data og information, som bliver til viden. Som direktøren for it-konsulenthuset Devoteam, hvor knap 10 % af de ansatte er uddannet bibliotekarer, udtrykker det: »Helt tilbage fra biblioteket i Alexandria har det været bibliotekarers mission at omdanne information til viden, og det er præcis, hvad de gør i dag«.

Den funktion kan antage mange former, og det er vidt forskellige job, de fem profiler i vores interviewserie udfører. Hos ingeniørvirksomheden Rambøll hjælper Mathilde Krogh specialister med at finde information i globale portaler, mens Ida Heiberg Bøttiger er arkivansvarlig hos Georg Jensen for at bevare historien og fremme forretningen. Camilla Tiedemann arbejdede i en årrække med dokumentation af boreplatforme, nu dokumenterer og udvikler hun it-systemer hos PensionDanmark. Hos høreapparatproducenten WSA er det Bente Vennestrøms opgave at overvåge patenter og varemærker for at holde konkurrenter på afstand. Og så er der som sagt Devoteam, hvor bibliotekarer varetager job som projektledere ved indførsel af nye it-systemer eller data science for at udnytte big data.

Fælles for alle disse jobtyper er imidlertid, at det handler om information, hvor vores medlemmer tilfører virksomhederne en afgørende værdi ved at organisere og behandle informationer. Struktur af information er et begreb, vi stødte på igen og igen på vores rejse rundt hos de fem virksomheder.

Vores medlemmer tilfører virksomhederne en afgørende værdi ved at organisere og behandle informationer.

Og det er ikke så underligt. Enhver organisation er afhængig af informationer og den viden, de kan bibringe. Derfor er det essentielt at have fagligheder ansat, der forstår at strukturere og forædle information. Det er ekstra relevant i digitaliseringens tidsalder, hvor der genereres data i et stadigt højere tempo: 90 % af verdens data er blevet skabt i de sidste to år, og den trend vil fortsætte.

Derfor har mange virksomheder i dag også en massiv udfordring med at omdanne de mange ustrukturerede data til noget med værdi. En undersøgelse foretaget af IDC i 2020 for datavirksomheden Seagate viser, at virksomheder kun formår at indsamle 56 % af data, som kunne være værdifulde, og heraf bliver kun 57 % omsat til data med reel værdi. Virksomhederne mangler ressourcer og kompetencer til at bibringe data struktur og dermed værdi. Derfor er der behov for medarbejdere, der forstår at koble data, information, viden og kultur i nye sammenhænge. Et behov, der tydeligvis er større end nogensinde før.

Samtidig viste vores interviews også nødvendigheden af løbende at vedligeholde og videreudvikle sine kompetencer. Andre fagligheder tilegner sig gradvist kompetencer, der tidligere har været forbeholdt bibliotekarer, som for eksempel avanceret søgning. Derfor er det nødvendigt løbende at udvikle og forædle sine kompetencer i en tid med historisk forandringshastighed.

Vi kunne også konstatere, at vores medlemmer ofte står alene med deres faglighed i virksomheden; der er ikke andre med samme baggrund. Derfor vil vi anbefale at bruge de netværk, som vi som forbund stiller til rådighed – og skabe nye netværk, således at man kan finde sammen og udveksle erfaringer på tværs af virksomheder og brancher.

Det er også her, Forbundet Kultur og Information kommer ind i billedet. Vi vil aktivt bidrage til kompetenceudvikling og netværksarbejde blandt ansatte i erhvervslivet, fordi der er brug for medarbejdere, der kan omsætte information til viden. Ligesom i antikkens Alexandria.

Vidste du ...?

En undersøgelse foretaget af IDC i 2020 for datavirksomheden Seagate viser, at virksomheder kun formår at indsamle 56 % af data, som kunne være værdifulde, og heraf bliver kun 57 % omsat til data med reel værdi. Virksomhederne mangler ressourcer og kompetencer.