Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Nyt job: Ny udfordring som leder af Fagbiblioteket

Henrik Sehested Laursen fortæller om sit nye job som leder af Fagbibliotek - Forskning, Hospitalsenhed Midt.

Foto Palle Peter Skov

Tekst Sabrine Mønsted

Navn: Henrik Sehested Laursen
Stilling: Leder af Fagbibliotek - Forskning, Hospitalsenhed Midt
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2014
Tidligere: Bibliotekar siden 2015 samme sted, Hospitalsenhed Midt
Alder: 32 år

Hvad er dine opgaver som leder af Fagbiblioteket?
- Som leder er det min opgave at være bindeled mellem biblioteket og regionshospitalerne, som vi servicerer. I forbindelse med en helt ny serviceaftale har vi oprettet et regionalt biblioteksudvalg på tværs af enhederne med repræsentanter fra hospitalerne, så vi løbende kan tale om biblioteksservicen. Hvad de har behov for, at vi leverer eller sætter fokus på, såsom bibliometri, bestemte licenser eller noget tredje. Jeg skal koordinere det udvalg og desuden være bindeled til Det Kgl. Bibliotek, der forhandler vores licenser.
Jeg har også personaleledelse af de fire medarbejdere i biblioteket, men vi er et team, og jeg skal forsat selv have biblioteksopgaver i en eller anden grad. Det er henvendelser, hvor vi hjælper ansatte - læger, sygeplejersker, terapeuter, antropologer og så videre med forskning, videreuddannelse eller i klinikken med informationssøgning. Vi har også en bogsamling, vi udlåner fra, og skaffer artikler hjem.

Hvad ligger der i den nye serviceaftale i Region Midtjylland?
- Aftalen betyder, at der er én biblioteksfunktion og en fælles aftale om service. Alle hospitalsenheder har adgang til de samme ydelser og funktioner og betaler efter størrelse af hospitalet og antal ansatte. Hidtil har der været en lang række forskellige aftaler, der har gjort det svært at navigere i som medarbejdere og finde ud af, hvad der lå i de forskellige aftaler.

Hvad var grunden til, at du søgte jobbet som faglig leder?
- Jeg synes, det er interessant at være inde i licensaftaler og koordinere vores samarbejdet med de enheder, vi servicerer. Det tiltaler mig også, at jeg kan kombinere lederfunktionen med de biblioteksopgaver, jeg har haft hidtil. Desuden havde jeg været ansat sammen sted i fem år, så det var også en ny udfordring. Min tidligere leder gik på pension i marts 2020, hvor vi skulle i gang med den nye serviceaftale, men man ville ikke igangsætte en proces med at ansætte en ny leder, før aftalen var på plads, så jeg var konstitueret i en periode og er nu blevet fastansat.

Hvad er dine visioner som leder af Fagbiblioteket?
- Jeg håber på en større dialog med vores aftagere om deres behov. Hidtil har vi gjort det, vi troede, var bedst, og kun haft kontakt med slutbrugeren, vi har manglet den overordnede dialog. Den sparring får vi nu i udvalget.
En anden ting, vi skal udvikle, er den digitale service. Corona har banet vejen for digital vejledning på videomøde, som vi har prøvet at indføre i flere år uden det store held. Vi har aftaler med hospitalsenhederne om fysisk tilstedeværelse 1-4 gange om måneden, hvor de ansatte kan booke vejledning fysisk. Men med udbredelsen af videomøder kan vi gøre servicen hurtigere og mere fleksibel som et alternativ til dem, der ikke kan få det til at passe de pågældende dage.

Hvad bliver udfordrende?
- Der er mange nye ting, jeg skal sætte mig ind i. Og fordi der er kommet en ny serviceaftale, er der også kommet større krav om, at vi skal dokumentere, hvilken forskel vi gør, og hvilken værdi vi bidrager med, så det skal jeg sætte i system, uden at vi bruger unødigt tid på det.

Har du altid gerne villet arbejde på et fagbibliotek?
- Jeg interesserede mig mest for informationssøgning under min uddannelse, så jeg har altid været sikker på, at jeg gerne ville arbejde på et universitetsbibliotek eller i en privat virksomhed.

Vidste du ...?

Fagbiblioteket betjener:
Hospitalsenhed Midt, der består af hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive, og Hospitalsenheden Vest, der er hospitalerne i Herning og Holstebro, og derudover betjener de hospitalerne i Randers, Horsens.