Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Ny bestyrelse i Statsgruppen

Tirsdag den 2. marts holdt Statsgruppen generalforsamling. Der var brug for nye kræfter i bestyrelsen, og blandt andet takkede formand Lis Nielsen for en række gode år i bestyrelsen, som hun nu forlader.

Tekst Anette Lerche

To år med mange aflyste arrangementer. Det var billedet, formand Lis Nielsen tegnede, da hun aflagde beretning for Statsgruppen. Aflysningerne skyldes ikke kun corona, for allerede i 2019 oplevede man, at flere arrangementer måtte aflyses på grund af for få deltagere, hvilket kan skyldes generel stor travlhed og forandringer på mange af de statslige arbejdspladser, lød vurderingen.
Derudover bød Statsgruppen i perioden ind i både processen om rapporten om fag- og forskningsbibliotekernes fremtid og navneprocessen i forbundet.
Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information, kvitterede for Statsgruppens arbejde.
- Det har været en speciel tid, og det kan være svært at få nok tilmeldinger til arrangementer. Men det er vigtigt for forbundet at have jer. Vores arbejde står på skuldrene af medlemmerne, hvor vi fra jer hører, hvad der rør sig, og hvilke tendenser der er i de faglige miljøer og på arbejdspladserne. At være i tæt kontakt med medlemmerne er noget, som jeg og hovedbestyrelsen sætter en ære i.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
Da kun en enkelt fra bestyrelsen havde valgt at genopstille, nemlig næstformand Lene Jakobsen, havde bestyrelsen valgt ikke at lave et nyt arbejdsprogram for den kommende periode, forklarede Lis Nielsen.
- Vi har ikke lavet et nyt arbejdsprogram, fordi vi er så mange, der ikke genopstiller. Derfor skal en ny bestyrelse have frit spillerum og en debat om, hvad der skal ske fremadrettet. Så det nuværende arbejdsprogram kan ses som en inspirationskilde, men ikke et forslag, sagde hun.
Denne tilgang bakkede generalforsamlingen op om. Generalforsamlingen sluttede med et valg til bestyrelsen, hvor følgende blev valgt.

• Beatrice Raarup, Danmarks Tekniske
Universitet
• Lene Jakobsen, University College Nordjylland
• Eva Althoff Schäfer, Aalborg Universitet
• Margit Sørensen Helbo, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
• Tina Lund, Det Kgl. Bibliotek.

Herefter takkede Lis Nielsen den afgående bestyrelse for sit store arbejde. Og formand i Forbundet Kultur og Information Tine Segel takkede særligt Lis Nielsen for hendes store indsats for Statsgruppen.