Gå til sidens indhold

Leder: Gør dataninjaen synlig

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 1/2020.

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

For nylig holdt jeg et møde med nogle medlemmer i finanssektoren, som med et glimt i øjet brugte betegnelsen dataninjaer om deres arbejde med at forbedre dataindsamlingsprocesser, så data gøres anvendelig for slutbrugeren. En dataninja vurderer og kvalificerer store datamængder, organiserer og strukturerer data, opbygger og underviser i systemer og dokumentation samt sikrer, at lovgivning overholdes. Funktioner, som mange af vores medlemmer varetager på deres arbejdsplads ved at være i kernen af processer og forretning for at sikre gennemsigtighed, fremfinding, struktur og kvalitetssikring af data og information. Men er »dataninja« i virkeligheden så god en betegnelse?

Fortællinger og legender om den japanske ninja stykker et billede sammen af krigere, der bevægede sig og angreb lydløst og uden at blive set. Og det er netop denne ageren i skyggen – lydløs og uset – som gør, at jeg sætter spørgsmålstegn ved sammenligningen mellem vores medlemmer og ninjaerne. Forbundets medlemmer matcher de kompetencer, som efterspørges inden for data management, data science med mere. Vores medlemmer kan være dataninjaer, men arbejdet skal anerkendes og gøres synligt, så arbejdsgiverne ved, at vores medlemmer varetager en uvurderlig opgave. Og her ønsker vi som forbund at gøre en forskel. Vi har ingen interesse i at holde vores medlemmer gemt i skyggen.

Hvis vi får værdien og kompetencerne frem i lyset – så kan vi roligt påtage os titlen som dataninjaer.

En dataninja må altså gerne være synlig samtidig med, at det er en kunst at skabe systemer, der virker og er brugervenlige. Det skal gøres almen kendt, at vores medlemmer skaber værdi ved at strukturere og visualisere dataanalyser for ledelsen eller andre beslutningstagere i organisationen. Og forbundets medlemmer skal høres og tages med på råd, fordi de har en faglighed, som de kan bringe i spil i deres arbejde med struktur af data og information – til værdi for organisationen og for samfundet. Det er et potentiale, som bør udnyttes i endnu højere grad.

Forbundet Kultur og Informations medlemmer forstår, at måden, hvorpå vi strukturerer data, adgangen til information, og måden, vi sammenholder og visualiserer viden på, har betydning for de valg, vi hver især kan træffe – som borger, som medarbejder, som beslutningstager. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi sammenstiller eller fremfinder viden, for der er også et etisk perspektiv i den magt, det giver i forhold til den viden, man frembringer via rådata. Derfor skal dataarbejdet omgås med respekt, ordentlighed og sans for datakvalitet og dataetik. Gennem de senere år har Forbundet Kultur og Information haft et øget fokus på at indsamle viden om de af vores medlemmer, der arbejder med data, og vi understøtter kompetenceudvikling og netværk inden for netop dette område. Næste skridt bliver, at forbundet bliver skarpere på at hjælpe beslutningstagerne med at se den værdi, som medlemmerne skaber.

Og så er vi tilbage ved ninjaerne. De mestrede at bevæge sig lydløst i skyggen - så det nærmest så legende let ud. Men kvalitet, transparens og tydelighed i data, information og viden er kun let, hvis dataninjaen som specialist har været på spil og skabt de nødvendige strukturer og sammenhænge, så genfinding og anvendelse bliver let for slutbrugeren. Netop derfor er det så vigtigt, at vi træder ud af skyggen og viser den forskel, vi gør. Hvis vi får værdien og kompetencerne frem i lyset – så kan vi roligt påtage os titlen som dataninjaer.