Gå til sidens indhold

Vi skal ikke censurere os selv på Facebook

I februar blev Aabenraa Bibliotek, ti medarbejdere og en foredrags-holder udelukket fra Facebook i forbindelse med et foredrag om konspirationsteorier på bibliotekets profil. ”En fejl”, kalder Facebook det. Nu indikerer en gul trekant på bibliotekets profil, at biblioteket igen er i risiko for at blive deaktiveret.

En anden ny oplevelse for Aabenraa Bibliotek var, at de var nødsaget til at luge ud i kommentarsporet under annonceringen af foredraget. - Vi har aldrig før oplevet, at begivenheder blev kopieret, og der blev lagt falske links ind, der førte til sider, hvor man skulle betale, siger Nina Steensgaard-Simonsen. Foto Aabenraa Bibliotek / Modelfoto: Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted 

Sagen kort:

Aabenraa Bibliotek beslutter i januar 2020, som et digitalt tilbud, at livestreame et foredrag med forsker Kasper Grotle Rasmussen fra Syddansk Universitet. Emnet er konspirationsteori med vægtning på bevægelsen QAnon (hvis medlemmer var med til at storme den amerikanske kongres 6. januar.) Foredraget bliver oprettet som en begivenhed på Facebook og boostet (betalt annoncering for at nå flere), og cirka 200 melder sig til.

3. februar: Foredraget går i gang, men må aflyses kort efter på grund af tekniske problemer og dårlig netforbindelse. Det udsættes to dage.

5. februar: Der laves en test (livestreaming) via bibliotekets hjemmeside for at sikre, at de tekniske problemer er løst. Kasper Grotle Rasmussen og Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse laver testen, der ikke offentliggøres, sammen. Testen forløber fint, men kort efter modtager kommunikationsformidleren fra kulturhuset, redaktørerne af bibliotekets side og foredragsholderen beskeden: »Din Facebook-konto er blevet deaktiveret, fordi den ikke følger vores fællesskabsregler. Denne afgørelse kan ikke ophæves«.

  • Facebooks fællesskabsregler

    Regelsæt for, hvad der er tilladt og ikke tilladt at dele på Facebook. Intentionen er, at alle skal kunne udtrykke sig, så længe man ikke spreder falsk information, udfordrer andres sikkerhed eller ytringsfrihed eller nedgør eller krænker andre. Overtrædelse af fællesskabsreglerne kan medføre alt fra advarsler, deaktivering af profil til politiunderretninger.
    Kilde: facebook.com

9. februar: Kommunens kommunikationsafdeling får kontakt med Facebooks kommunikationsafdeling og får et svar tilbage, hvor Facebook beklager og skriver, at det var en fejl, og profilerne og bibliotekets Facebookside bliver åbnet igen. Der kommer ingen forklaring på, hvori fejlen bestod.

11. februar: Både redaktørerne af bibliotekets og kulturhuset NygadeHusets Facebookprofiler modtager en notifikation om, at de er i risiko for at blive deaktiveret for ikke at følge fællesskabsreglerne.
- Hvor vi formoder, at den første deaktivering skyldes algoritmer, der har fanget ord som »QAnon« og »konspirationsteorier«, antager vi, at den efterfølgende advarsel skyldes, at andre Facebookbrugere har indrapporteret begivenheder tilbage fra 2018 og frem til i dag. Begivenhederne er p.t. fjernet af Facebook fra bibliotekets og NygadeHusets profiler. Denne gang står der dog, at der er mulighed for at anke. Begivenhederne er alle helt almindelige, for eksempel skrive-workshops og »Tøj Swap«. Vi er forundret over, at nogle har anmeldt begivenheder, som alle er indenfor Facebooks fællesskabsregler (se boks, red.), siger bibliotekets kommunikationsansvarlig Nina Steensgaard-Simonsen.

12. februar: Biblioteket og kulturhuset sender en anke til Facebook med screendumps af de begivenheder, der angiveligt skulle gå imod reglerne, og skriver, at de er uforstående overfor indberetningerne og ser frem til et svar om årsagerne fra Facebook.
- Det er uigennemskueligt, vi ved eksempelvis ikke, om det er en person eller en algoritme, der anmelder de her begivenheder, og vi aner ikke, om det kræver én anmeldelse eller 100, før man er i risiko for at blive deaktiveret på Facebook, siger bibliotekschef Charlotte Stoltenberg.

17. februar: Foredraget om konspirationsteori afholdes på Zoom i stedet for Facebook og med 90 deltagere.

2. marts: Biblioteket og NygadeHuset afventer stadig svar fra Facebook.
Episoderne har fået biblioteket til at diskutere deres politik og strategi i forhold til Facebook.
- Vi vil fortsat være på Facebook. Det er en vigtig kommunikationskanal for os, hvor vi når bredt ud til vores målgrupper, men vi vil ikke censurere vores indhold på nogen måde. Dog har vi valgt ikke at holde foredrag og debatter via Facebook, for at foredragsholdere og andre ikke skal moderere eller censurere sig selv, siger Nina Steensgaard-Simonsen.
Og i forhold til Facebooks krav om, at der bruges private profiler, så de ved, hvem der er administratorer eller redaktører:
- Medarbejderne og jeg som leder har selvfølgelig en bekymring i forhold til, at det er deres private profiler, der er knyttet til bibliotekets. Men vi har brugt kommunens kommunikationsafdeling som konsulenter, og de bekræfter, at sådan er procedurerne for at bruge Facebook. Det skal være reelle personer bag profilerne, og alternativet er fake-profiler, som jeg personligt ikke er tilhænger af, fordi en grundlæggende præmis i et demokrati må være, at folk ikke gemmer sig bag fake-profiler på sociale medier. Men det er selvfølgelig frivilligt for medarbejderne, siger Charlotte Stoltenberg.
Hun kalder det en surrealistisk oplevelse, at Aabenraa Bibliotek blev udelukket tre uger efter, den tidligere præsident Trump blev det.
- Det havde jeg ikke set komme, siger Charlotte Stoltenberg, der mener, at teknologiforståelse er et vigtigt indsatsområde for bibliotekssektoren, fordi digital dannelse i lige så høj grad som at kunne bruge teknologien er at tage kritisk stilling til den.
- Der er masser af etiske dilemmaer affødt af brugen af algoritmer, som vi skal debattere. Skal vi eksempelvis bruge algoritmer til at forudse sygdomme eller langtidsledighed eller ikke?

Svar fra EU

Suppleant i Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse Kristoffer Harbo sendte EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager en mail om det problematiske i, at Aabenraa Bibliotekerne blev udelukket fra Facebook i forbindelse med et arrangement.

Svaret fra EU-kommisæren lyder:
”Da Facebook er en privat virksomhed, er det begrænset, hvad offentlige myndigheder kan gøre, for en privat virksomhed har stor frihed til at sætte betingelser for, hvornår de lukker sider ned osv.
EU-Kommissionen er dog meget optaget af, at man som bruger kan blive oplyst om, hvad betingelserne er. Og man får mulighed for at få en forklaring på, hvorfor indhold bliver fjernet osv. Det indgår i vores forslag til en retsakt om digitale tjenester fra december.
Samtidig fremlagde Kommissionen et forslag til særlige forpligtelser for store platforme, der har opnået status som gatekeeper."

Læs mere.