Gå til sidens indhold

Leder: Plej din viden og dit netværk – også digitalt

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 3/2021.

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Hvis du som jeg holder af at møde mennesker, udveksle idéer og skabe relationer, så har det sidste år – også her – budt på noget af en kolbøtte. Der gik ikke mange dage, før vi alle var bekendt med at mødes via Zoom, Teams, Whereby, og hvad der ellers blev en del af vores sprog. I første omgang for at sikre, at vi fik delt konkret viden på arbejdspladsen, men ganske hurtigt blev det også udvidet til, at man kunne møde brugere, kunder og samarbejdspartnere. Projekter blev vedligeholdt, formidling blev skabt, og via webinarer kunne man sidde bag skærmen og få mere viden.

I Forbundet Kultur og Information havde vi længe arbejdet med digital kompetenceudvikling. Til stor glæde for alle medlemmer, der, uanset hvor de bor, kan få adgang til at pleje deres kompetencer. Det er vel heller ikke overraskende, at vi som forbund på baggrund af medlemmernes rolle som digitale forkæmpere også havde en god platform at arbejde videre med.
Men noget mangler. Uanset at vi alle har taget et kæmpe – nej, gigantisk – digitalt skridt gennem det sidste år, så hører jeg igen og igen, hvor meget mange savner de fysiske møder, og mange har også en oplevelse af, at det halter med at give plads til de sociale aspekter af arbejdslivet. Og ja, det er svært på et møde med 30 deltagere at få de små ting med. Mange gange handler det om et anerkendende nik, at man mundligt lige kan komme med en flygtig bemærkning og så ikke mindst »mødet ved kaffemaskinen«-referencen til den uformelle snak og videndeling, hvor vi samler op på stort og småt og får indsigt i mellemregninger og hinandens ve og vel. Vi kan begræde dette afsavn fra nu af og til, vi atter får en hverdag sammen, men det handler måske ikke så meget om, hvordan vi har det, som hvordan vi tager det.

Danmark og verden er blevet mindre fra mit skrivebord – og det skal vi bygge videre på.

For vi skal passe på ikke at lade vores berettigede coronatræthed spænde ben for at huske de dimensioner indtil da. Selv har jeg gennem de sidste måneder oplevet en stor glæde ved planlagte kaffemøder, medlems- og klubmøder eller walk-and-talks med dem, der har en betydning i mit formandsvirke. Og selvom jeg også glæder mig til at mødes fysisk, så kommer jeg til at fortsætte med de virtuelle møder – for der er grænser i vores lille land, der er brudt med de nye mødeformer. Danmark og verden er ganske enkelt blevet mindre fra mit skrivebord – og det skal vi bygge videre på.

Nu tager forbundet så det næste skridt på den digitale front og afvikler Fagligt Landsmøde 2021 virtuelt. Hovedbestyrelsen overvejede både for og imod, men var også enige om, vi naturligvis skal fastholde et fagligt landsmøde og gøre det muligt at mødes på tværs – også i pauserne, som dengang ved kaffemaskinen – for den dimension er tænkt ind i den virtuelle udgave af Fagligt Landsmøde.
Så husk at tilmelde dig og se frem til nogle spændende dage i april, hvor vi alle sammen skal blive klogere på fremtidens kompetencebehov via oplægsholdere, paneldebatter og workshops. Alt sammen for at skabe refleksioner om, hvilke udviklingsmuligheder og veje vi skal navigere efter i valget af kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse.
I forbundets nuværende politiske strategi er kompetencer, karriere og arbejdsliv et af fokusområderne. Det har vi på forskellige måder udfoldet igennem de sidste år, og jeg er glad for, at netop fremtidens kompetencer bliver omdrejningspunktet for dette års faglige landsmøde.

Vi ses!