Gå til sidens indhold

Unik aftale sikrer fri adgang til dansk forskning

”Gratis og øjeblikkelig adgang til dansk forskning” var et krav i licensforhandlingen med det store internationale forlag Elsevier. Og det lykkedes.

Arkivfoto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted

Det er ikke for meget at kalde det et opgør med de store videnskabelige forlags måde at drive forretning på. Forlaget Elsevier har tjent rigtig mange penge på, at danske forskningspublikationer har ligget bag betalingsmur, så universiteterne har skullet frikøbe adgang til egne forskningspublikationer for at sikre umiddelbar OA(Open Acces)-adgang. Men nu er der indgået en helt ny aftale, der sikrer øjeblikkelig adgang til danske forskningspublikationer i Elsevier, gratis publicering uden publiceringsloft og læseadgang til en uændret Elsevier-portefølje.
- Det betyder, at Danmark ejer sine egne forskningspublikationer, og derudover er der sikret adgang til Elsevier-porteføljen bagudrettet, hvis aftalen opsiges, siger en træt, men tydeligt tilfreds vicedirektør for biblioteksservice og partnerskaber på Det Kgl. Bibliotek Kira Stine Hansen, der kalder det benhårde og intense forhandlinger med et forlag, der har enorme muskler.
At det alligevel lykkedes, tilskriver hun flere ting, men de to vigtigste er, at det var en samlet universitetsverden og ministerium, der stod bag, og at viljen til et opgør var der.
- Vi har ikke før stået så samlet, og vi har ikke før haft mandat i forhandlingerne til at gå fra bordet uden en aftale. For vi vil ikke længere acceptere de stigende priser og det faktum, at dansk forskning ikke var offentligt tilgængeligt før efter en kortere eller længere embargoperiode. Det var for absurd, siger Kira Stine Hansen.

Fri adgang, ingen prisstigning

Covid-19-pandemien er et tydeligt eksempel på, at globale problemer løses bedst, når det er muligt at dele forskningsresultater på tværs af sektorer og landegrænser hurtigt.
- Et eksempel på absurditeten er den videnskabelige undersøgelse af mundbinds virkning, hvor resultatet ikke kom ud til offentligheden før to måneder efter, at det forelå, fordi det skulle udgives i et prestige-tidsskrift.
Mandatet til den danske forhandlergruppe i licensforhandlingerne med Elsevier lød da også:
»I Danmark vil vi have øjeblikkelig adgang til vore egne forskningspublikationer, lige så snart de er publiceret, og vi vil ikke acceptere prisstigninger på læseadgang til andre landes forskningspublikationer.«

Unik aftale

Kira Stine Hansen kalder den danske aftale unik og et væsentligt skridt mod mere Open Acces og et vigtigt parameter for Open Science-agendaen - også internationalt.
- Vi har ikke tidligere set nationale konsortier opnå en aftale om øjeblikkelig adgang uden merudgift og publiceringsloft, siger Kira Stine Hansen og understreger, at viljen på begge sider til at bevæge sig mod hinanden er en af hovedårsagerne til, det lykkedes.
Nu håber hun, at det danske forhandlingsresultat kan skabe præcedens for både kommende danske og europæiske forhandlinger med andre videnskabelige forlag fremadrettet.

Gode besparelser

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen kalder det nuværende system, hvor en stor del af dansk og international forskning ligger låst bag kommercielle betalingsmure hos forlag, for sårbart. Hun glæder sig derfor over den nye aftale med Elsevier, hvor der skabes fri adgang til danske universiteters forskningspublikationer publiceret hos Elsevier. »For udgangspunktet er, at Danmark skal eje og have adgang til egen forskning.«
Aftalen med Elsevier løber de næste fire år, og den vil medføre en betragtelig besparelse på de samlede danske udgifter til forlaget.
Forude venter nu forhandlinger med en række øvrige store forlag.