Gå til sidens indhold

Netværk med andre specialister

Nyvalgt bestyrelse på Privatgruppens generalforsamling vil have fokus på de privatansattes kompetencer, og hvordan de kommer ud over rampen til arbejdsgiverne. Og så skal endnu flere melde sig ind i Privatgruppen.

Tekst Sabrine Mønsted

- Vi har i denne periode dykket ned i medlemmernes arbejdsopgaver- og kompetencer, sagde formand for Privatgruppen i Forbundet Kultur og Information Anders Nørgaard Didriksen i sin beretning, da gruppen holdt generalforsamling den 6. februar 2021.
Konkret er der blevet lavet en større spørgeskemaundersøgelse i 2019, der resulterede i et overblik over de privatansattes opgaver og kompetencer, der spænder vidt i en lang række brancher og virksomheder.
- Vi fik mange og uddybende besvarelser. Det giver forbundet brugbar viden i forhold til, hvilke tilbud og kurser der er relevante at udbyde til de privatansatte, og det giver en viden, der kan bruges politisk i hovedbestyrelsens arbejde og i interessevaretagelsen for vores medlemmer, sagde formanden.
En anden opgave, Privatgruppen har været en aktiv spiller i, er forbundets navneproces, der i 2020 resulterede i, at forbundet skiftede navn fra Bibliotekarforbundet til Forbundet Kultur og Information. Et navn, som flere privatansatte kan spejle sig i, ifølge Anders Nørgaard Didriksen.

Ny bestyrelse

Generalforsamlingen, der var samlet virtuelt, valgte en ny bestyrelse for de kommende to år. I alt fem medlemmer, tre privatansatte og to studerende (se boks). Det glædede formand Anders Nørgaard Didriksen, at de nu er fem i bestyrelsen, da de i den forgående periode kun har været to i bestyrelsen, ham selv og Lise Miller Bertram. Han takkede for samarbejdet til Lise Miller Bertram, der ikke genopstillede. Han takkede også formand Tine Segel, tidligere næstformand Jette Fugl og chefjurist i forbundet Karin V. Madsen, der alle har siddet med til bestyrelsesmøderne.
Formand Tine Segel takkede bestyrelsen for dens indsats og understregede vigtigheden af Privatgruppens arbejde.
- Tak for at understøtte vores arbejde i hovedbestyrelsen og bringe vigtig viden videre til os, sagde hun.
Næstformand Daniel Ackey stod efterfølgende for en temadrøftelse om, hvordan hovedbestyrelsen og sekretariatet kan understøtte Privatgruppen.
- Vi vil gerne sætte jeres interesser og mærkesager på dagsordenen og være med til at støbe kuglerne og fyre dem af, sagde han.
Privatgruppens medlemmer blev også spurgt ind til, om de havde idéer til nye måder at organisere bestyrelsesarbejdet og netværket i gruppen på.
Og netværk stod højt på ønskelisten, for eksempel som en form for karrierematch, så det var nemt at finde andre inden for gruppen, der arbejdede med samme specialeområde, da mange sidder alene i virksomhederne, lød det.
En anden idé var en mere uformel videndeling, for eksempel på Privatgruppens LinkedIn-profil, der hidtil mest har været information fra bestyrelsen til medlemmerne. Forslaget var, at det i stedet kunne blive et forum for videndeling mellem medlemmerne.

Ny bestyrelse

Minna Ebbesen, BLOOM ApS
Anders Nørgaard Didriksen, Ferring A/S (genvalgt, formand)
Heike Gosse, Zealand Pharma A/S
Alia Tornak, studerende på Informationsstudier, KU
Marie Cecilie Lensch, studerende på SDU

NB: Nyhedsbrev for privatansatte udsendes en gang om måneden, tilmeld dig her.