Gå til sidens indhold

Meningsdanner: Deltag i debatten

Jeppe Guilford Manuel, meningsdanner og Principal R&D Data Privacy Specialist hos Novo Nordisk, mener, at forbundets medlemmer skal engagere sig i den offentlige debat.

Jeppe Guilford Manuel deltog i Forbundet Kultur og Informations meningsdanneruddannelse i september 2020. Foto Simon Klein-Knudsen

Tekst Ditte Hillebrand Mortensen

Hvad er dit job i Novo Nordisk?
- Jeg har det overordnede ansvar for, at vi i Novo Nordisk kan anvende humane data og prøver i forskningsregi på en måde, der sikrer forskningsdeltagernes privatliv og rettigheder (GDPR).

Hvorfor søgte du forbundets miniuddannelse i meningsdannelse?
- Jeg synes, det er vigtigt, at vi som fagforening melder os ind i samfundsdebatten. Medlemmerne af forbundet besidder et hav af kompetencer og viden. Men selvom mange af os arbejder med formidling, oplever jeg, at det er sjældent, at vi tager bladet fra munden i offentligheden.
Der er en masse vigtige samfundsemner, vi som fagforening har en interesse i, hvor vi kan bidrage til at nuancere debatten. Hvis man ønsker forandring, så må man jo begynde med sig selv.

Hvilke mærkesager brænder du for? Hvorfor?
- Jeg brænder for folkeoplysning, frihed og demokrati. Det bliver hurtigt lidt fluffy, men for mig handler det om at sikre lige adgang til information, give folk muligheden for at deltage i samfundet og sikre, at de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Jeg ser det som en af grundpillerne ved biblioteket og det, forbundets medlemmer kan.
Tag mit eget område. Når man frivilligt stiller sine sundhedsoplysninger til rådighed til forskning, så manglede det da bare, at man får at vide, hvordan ens data bliver anvendt. Lige så vigtigt er det, at forskerne kender reglerne og sikrer, at data bruges forsvarligt. Det handler om at opbygge systemer og procedurer, der understøtter og sikrer den tillid, der er så afgørende for, at vores samfund fungerer.
Når jeg vil blande mig i debatten, vil det være primært i forhold til persondata og forskning, men jeg vil også gerne slå et slag for bibliotekets rolle i samfundet.

Du er ansat i den private sektor, hvor mange ikke ved, at der også ansættes bibliotekarer og informationsspecialister. Hvordan kan vi blive bedre til at synliggøre den værdi, som forbundets medlemmer kan skabe og allerede skaber i det private?
- Jeg tror, at der er flere måder. For det første skal vi blive bedre internt til at italesætte, hvad de privatansatte laver. På den måde vil de af medlemmerne, der arbejder i det kommunale eller staten, blive talerør for de gode historier, og det vil være med til at opbygge vores faglige stolthed.
For det andet skal vi som nævnt melde os ind i samfundsdebatten og bidrage til at hæve niveauet gennem vores faglige indsigt. Vi arbejder med så mange forskellige områder, at der nærmest ikke er det emne, hvor ét af vores medlemmer ikke ville kunne sige noget fornuftigt.
For det tredje handler det om synlighed; at få en kommende chef til at kigge uden for deres sædvanlige boks, når de søger nye talenter. Det er ikke let at komme i kontakt med nogen, der slet ikke ved, at du eksisterer, men en metode er jo netop at blande sig i debatten.
Jo flere gange en kommende chef læser noget fornuftigt i en avis, der er underskrevet ’bibliotekar’, ’informationsspecialist’, ’record manager’ og så videre, des bedre for os alle.