Gå til sidens indhold

Nyt job: Det er sjovt at have ansvar for det hele

Claus Willumsen fortæller om sit nye job som bibliotekar på Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole.

Foto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted 

Navn: Claus Willumsen
Stilling: Bibliotekar Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole fra 25. oktober 2021
Uddannelse: Bibliotekar DB, 2002
Tidligere: Filminstituttets Bibliotek, Roskilde Bibliotekerne, Holbæk Bibliotekerne, konsulent i DBC og bibliotekar på Frederikssund Gymnasium
Alder: 51 år

Hvorfor søgte du stillingen som gymnasiebibliotekar?
- Det er det perfekte job til mig, fordi det indeholder de ting, jeg godt kan lide at lave og synes er interessante, såsom at formidle skøn- og faglitteratur og vejlede unge og lærere på en uddannelse. Jeg har tidligere arbejdet på Frederikssund Gymnasium, så jeg har allerede erfaring og stoppede kun der, fordi stillingen blev sparet væk.

Hvad kan du særligt lide ved stillingen?
- Detektiv- og gravearbejdet, når studerende eller undervisere kommer med konkrete opgaver, hvor der skal findes særligt materiale med en særlig vinkel, hvad enten det er om Romerrigets handel med Indien eller higgs-boson. Der er rigtig meget informationssøgning i mit arbejde, men også meget formidling, som jeg også kan lide, både igennem undervisning og i at formidle, hvad studiecentret kan tilbyde.

Hvordan griber du det sidstnævnte an?
- Det gælder om at være, hvor de studerende er. Det kan være, at jeg præsenterer nye bøger eller tilbud til morgensamlingen. Jeg kommer også ud i klasserne og laver kurser i informationssøgning, hvor jeg kan gøre opmærksom på, hvad jeg kan tilbyde. Det er et langt, sejt træk, som starter forfra hvert år, når der kommer nye studerende.

Jeg kan godt lide, at jobbet er så varieret, fordi jeg selv har ansvaret for det hele.

Er det en udfordring at være alene om at drive studiecentret?
- Nej, jeg kan godt lide, at jobbet er så varieret, fordi jeg selv har ansvaret for det hele. Det gør det meget selvstændigt. Jeg er selv bogopsætter, køber materialer, designer plakater, underviser og understøtter studerende og lærere.

Hvor henter du faglig sparring?
- Jeg er med i et netværk med andre gymnasiebibliotekarer i Nordsjælland og i GAEB, der er foreningen for blandt andet gymnasiebibliotekarer. Jeg skal også samarbejde med det lokale folkebibliotek, for eksempel om arrangementer. Jeg er desuden genindmeldt i Forbundet Kultur og Information efter en periode uden medlemskab, så der er også et fagfællesskab.

Hvad var grunden til, at du meldte dig ud og nu er genindmeldt?
- Jeg arbejdede i en periode i en anden branche, hvor jeg selv skulle forhandle løn. Men da jeg stod med det her job og skulle forhandle, kunne jeg godt mærke, at jeg manglede at have en fagfaglig fagforening, der kendte til faget, i ryggen, så jeg kontaktede Forbundet Kultur og Information og var meldt ind en time efter og fik virkelig god hjælp til lønforhandling. Det føles som at komme hjem igen.