Gå til sidens indhold

Leder: GF 2021 – vi forpligter os på fremtiden

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 10, 2021.

Portræt af Forbundet Kultur og Informations formand Tine Segel

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Lørdag den 30. oktober 2021 holdt Forbundet Kultur og Information generalforsamling. På selve dagen og i ugerne op til, hvor jeg mødtes med tillidsrepræsentanter og ansættelsesgrupper, var det tydeligt, at vi fortsat har mange medlemmer, der engagerer sig i både fagets og forbundets udvikling. Tak for det!
Når jeg som formand ser tilbage på denne generalforsamlingsperiode, så fylder corona naturligvis meget. Men det, som fylder mest, er det, generalforsamlingen i 2018 lagde grundstenene til. Nemlig en øget interessevaretagelse og en tydeliggørelse af, hvem vi er fagforening for. Begge dele har sat aftryk i den indeværende periode, hvor vi har arbejdet med at sætte ord på det, som binder os sammen, og hvem de fremtidige medlemmer er. Og så har vi arbejdet benhårdt på at være og blive en attraktiv samarbejdspartner for vores omverden, for som en mindre organisation er vi bevidste om, at vi ikke kommer langt alene. Omkring os i samfundet sker der store omvæltninger. Både som følge af pandemien, på grund af tech-giganternes store påvirkning af vores samfund, demokrati og privatliv, og behovet for, at store datamængder skal styres og håndteres i organisationer og virksomheder for at skabe værdi. Det er temaer og udfordringer, som kræver samarbejde, netværk og alliancer. Vi går løsningsorienteret til disse med medlemmernes faglighed i centrum, og det er altid i overlappet mellem kultur og information, at vi finder vores unikke position og faglige stemme. Indsatsen har vist sig at være den rette, for dels sætter vi et aftryk i flere sammenhænge, og i en interessentanalyse, forbundet fik foretaget i 2021, roser vores samarbejdspartnere medlemmernes stærke faglighed, samt at der er en stærk sammenhæng mellem vores forbund og vores medlemsgruppe.

Dét, vi gør, gør vi for medlemmerne og for at vise potentielle medlemmer, at her kan de blive en del af et fællesskab, som har arbejdsliv, faglighed og netværk som omdrejningspunkt.

Det arbejde fortsætter vi i den kommende periode med et særligt fokus på tre områder, som blev vedtaget af generalforsamlingen, nemlig fokusområderne; Faglighed – vejen til indflydelse, Trivsel og udvikling i arbejdslivet samt Brobyggere og faglige fællesskaber. Mange af deltagerne på generalforsamlingen deltog aktivt i debatten om den politiske strategi og dens fokusområder, og flere pegede på værdien af det faglige netværk, men også udfordringerne omkring medlemsudviklingen. For som budgetterne og medlemsfremskrivningen viser, så er der nogle mørke skyer i horisonten, som ikke løses ved at sidde stille og konstatere, at verdenen flytter sig omkring os. Det er vi bevidste om i den nuværende bestyrelse. Lad der ikke herske tvivl om, at rekruttering og fastholdelse fortsat er et indsatsområde, selvom det ikke er adresseret direkte i den nuværende strategi. Tværtimod bygger vi videre på den viden og de erfaringer, vi har gjort os i denne periode, og går målrettet efter at integrere hvervning og fastholdelse som en del af den daglige drift. Dét, vi gør, gør vi for medlemmerne og for at vise potentielle medlemmer, at her kan de blive en del af et fællesskab, som har arbejdsliv, faglighed og netværk som omdrejningspunkt.
Forbundets fremtid blev adresseret flere gange fra talerstolen, og fra hovedbestyrelsens side lægger vi vægt på, at vi sammen skal finde en vej, der sikrer medlemmerne en stærk organisation og faglig interessevaretagelse. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at undersøge fordele og ulemper ved henholdsvis at være en selvstændig organisation, hvad det betyder at overveje at indgå i en reel fusion, eller om man kan udbygge endnu tættere samarbejder. Vi forpligter os på at gøre vores bedste i en fremtid, der er uvis. Derfor vil den kommende periode også komme til at handle om at styre forbundet sikkert gennem det farvand, vi befinder os i. Det arbejde ser jeg frem til at løfte som formand, og jeg ser frem til at tage fat om det arbejde sammen jer medlemmer og med den nye hovedbestyrelse, der tiltræder i januar.