Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2021-voxpop

Til forbundets generalforsamling interviewede Perspektiv nogle af medlemmerne om, hvorfor de var dukket op, og om de så nogle særlige udfordringer for forbundet.

Christine Christensen, Hillerød Bibliotekerne

Hvorfor er du til generalforsamling?
- Jeg synes, at det er vigtigt at komme og vise min støtte og opbakning til hovedbestyrelsen og dens arbejde. Jeg tænker, at det godt kan være et utaknemmeligt job at sidde i hovedbestyrelsen, hvis ingen interesserer sig for ens arbejde, og så bliver det svært at få nogle til at stille op. Jeg har tidligere været tillidsrepræsentant, så jeg er altid kommet til generalforsamlinger. Desuden har jeg en kollega, der stiller op til hovedbestyrelsen, så jeg er her også for at heppe.

Ser du en særlig udfordring for forbundet?
- Medlemsnedgangen. Jeg er selv mellemleder og kunne godt tænke mig, at der blev gjort mere for os. Mange mangler for eksempel netværk, hvilket er vigtigt for at fastholde nuværende medlemmer.

Charlotte Brandt-Møller, AssensBibliotekerne

Hvorfor er du til generalforsamling?
- Hovedsageligt, fordi jeg sidder i Døssingprisudvalget, men jeg sidder også i faggruppen BITA’s bestyrelse, så jeg følte, at det var godt at se, hvad der sker i maskinrummet, få sat nogle ansigter på og netværke. Jeg har nemlig ikke været med før. Det er vigtigt, at man føler, at man er tæt på sin faglige organisation, og her kan man påvirke beslutninger.

Ser du særlige udfordringer for forbundet?
- Jeg kan godt bekymre mig for, om vi kan blive ved med at bevare vores eget forbund, eller om vi er nødt til at fusionere.

 

Daniel Martin Jacobsen, Guldborgsund-bibliotekerne

Hvorfor er du til generalforsamling?
- Det er første gang, jeg er med. Jeg ville gerne se, hvad det gik ud på, og så har jeg en kollega, der stiller op til hovedbestyrelsen.

Hvad er din oplevelse indtil nu?
- Jeg kunne bedre lide den del med debat om den politiske strategi end den første del, der var mere formel og tung med forslag til vedtægtsændringer.

Ser du en særlig udfordring for forbundet?
- Hvervning. Hvordan vi viser, at vi er et attraktivt forbund både ude på arbejdspladserne og overfor studerende. Og så generelt at synliggøre vores faglighed, kompetencer og styrker i forhold til andre fagligheder.

 

Ida Kristine Jensen, Greve Bibliotekerne

Hvorfor er du til generalforsamling?
- Det er et godt sted at få et indblik i, hvad vores fagforening arbejder med og skal arbejde med. Og møde fagfæller fra hele landet. Jeg har været til generalforsamling et par gange før, og det er spændende at møde dem, der stiller op til hovedbestyrelsen, og høre deres mærkesager. Jeg synes for eksempel, at det er vigtigt med nogle, der også har fokus på vores trivsel, arbejdsmiljø, arbejdsvilkår og løn.

Ser du særlige udfordringer for forbundet?
- Der er en udfordring i vores medlemstal, men det har der været længe. Jeg kan huske, det allerede var noget, vi snakkede om, da jeg startede på Biblioteksskolen.