Gå til sidens indhold

Det skaber trivsel, når biblioteker og seniorer går sammen om verdensmålene

Hvor går seniorerne hen, hvis de vil bidrage til en bæredygtig fremtid? Husker vi at tænke de 1,5 millioner danskere over 60 år ind i de grønne og bæredygtige tiltag - eller har vi for travlt med at kalde dem håbløse boomere? Bæredygtighedspsykolog Simon Elsborg Nygaard opfordrer seniorerne til at gå på biblioteket og deltage i projekt »Sammen om verdensmål«.

Foto sammenomverdensmål.dk

Tekst Kira Gilling Hansen, Projektleder Sammen om verdensmål

I efteråret 2021 har otte pilotbiblioteker inviteret seniorer med i projekt »Sammen om verdensmål«, og til februar 2022 kan 8-10 nye biblioteker deltage.
Som projektdeltager får biblioteker og borgere tilbud om læringsdage og workshops med blandt andre Kristine Fjord Tolborg, der er direktør i CHORA 2030, der gennem flere år har arbejdet med at omsætte verdensmål til konkret handling. En anden central underviser er Simon Elsborg Nygaard, som er ph.d. i bæredygtighedspsykologi og forsker i bæredygtig trivsel. Han har især fokus på, hvordan biblioteker kan engagere seniorer i verdensmål på en måde, der tager udgangspunkt i deres personlige interesser og motivation. Og netop det at indgå i et fællesskab om noget meningsfuldt kan, ifølge Simon, få stor betydning for målgruppens trivsel.
Som en del af pakken følger også sparring med en gruppe designtænkningskonsulenter fra Aarhus Bibliotekerne, der hjælper deltagerne med at blive klogere på målgruppen – og hvordan de kan udvikle bæredygtige og borgerinitierede handlefællesskaber på biblioteket. Med et folkebibliotek i hver kommune har vi mange gode mødesteder, der kan danne ramme for, at vi i fællesskab bidrager til FN’s Verdensmål.
Du kan læse mere på hjemmesiden, og du kan kontakte projektleder Kira Gilling Hansen fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker på mail. Projekt »Sammen om verdensmål« er søsat af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og finansieret af VELUX FONDEN.