Gå til sidens indhold

Medlemskabet skal give mening

DFFU’s nye formand Karin Englev vil have fokus på, hvordan foreningen kan understøtte medlemmernes behov for nye kompetencer, og på, hvordan DFFU kan skabe samarbejde på tværs af institutionerne og få en bæredygtig økonomi.

- Vi har allerede rigtig god kvalitet i vores tilbud, men vi skal supplere de tilbud på nye måder, for eksempel ved at understøtte projekter på tværs af institutionerne, siger formand for DFFU Karin Englev. Arkivfoto

Tekst Sabrine Mønsted

Midt i september skulle DFFU’s (Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker) medlemmer have været samlet til to dages årsmøde. Det blev i stedet til en skriftlig generalforsamling, hvor Karin Englev, sektionsleder på Det Kgl. Bibliotek, ved fredsvalg blev ny formand efter Bertil Dorch, der trak sig i foråret.

Hvorfor valgte du at tage teten som formand?
- Jeg har været med i bestyrelsen i mange år og synes det er spændende at arbejde med, hvordan vi bedst understøtter medlemmerne, så de står fagligt stærkt. Det enkelte medlem skal opleve, at det giver mening at være en del af DFFU. 

Det er også sjovt at arbejde med, hvor vi skal hen som forening. Hvordan vi for eksempel bedst påvirker den politiske dagsorden, får sat fokus på vores medlemmers faglighed og proaktivt gør det synligt for både samfundet og moderinstitutionerne, hvad det er, vi tilbyder og kan. Vi har også et løbende samarbejde med internationale organisationer som den europæiske sammenslutning af universitetsbiblioteker LIBER.

Hvad vil du have fokus på som formand?
- På sidste årsmøde lagde vi en strategi med tre indsatsområder, mit fokus vil være at implementere den. De tre områder er medlemmernes kompetencebehov, foreningens organisering og bæredygtig økonomi. De hænger alle tre sammen og handler om, hvordan vi giver størst værdi til hvert enkelt medlem.

Hvordan vil I understøtte medlemmernes kompetencebehov?
- I sommeren 2019 lavede vi en rapport sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker om medlemmernes kompetencer og behov for nye kompetencer. Den pegede på tre omdrejningspunkter for medlemmerne; Forskning og viden, uddannelse og læring og samfund og borgere. I forhold til den sidste er det oplagt, at bibliotekerne og dets medarbejdere for eksempel bliver en del af Citizen Science og Open Science, hvilket kan kræve ny viden eller nye kompetencer. I forhold til uddannelse og læring kan det være konkret viden om, hvordan man laver kombineret fysisk og online-undervisning.

DFFU og dets syv fora (netværk) som dækker områder fra markedsføring, ophavsret til elektroniske ressourcer og fjernlån har altid lavet temadage og konferencer, og det skal vi fortsætte med, men der kan også være brug for den mere længerevarende læring og videndeling, som man kan få via kurser. Vi er blandt andet i dialog med Forbundet Kultur og Information for at se på mulighederne for at lave noget sammen til gavn for medlemmerne.

Hvad skal der ske med foreningens organisering?
- Der er mange sammenlægninger i universitetssektoren og mellem professionshøjskolerne, så vi skal sikre, at vi forsat er en medlemsforening, og ikke opleves som en personaleforening for enkelte store organisationer. Vi skal sikre ejerskab og værdi for medlemmerne.

En anden ting, vi har fokus på, er det tomrum, DEFF efterlader. De havde midler og fokus på samarbejde på tværs af institutionerne, og det er jo stadig vigtigt med samarbejde og videndeling mellem de forskelige sektorer og typer af biblioteker. Vi vil se på, hvordan DFFU kan være bindeled og bidrage til for eksempel projektorganisering på tværs af foreningens medlemmer og arbejdspladser. Men vi har jo et helt andet udgangspunkt end DEFF. Vi arbejder frivilligt og har ikke en pose penge til det, så der skal tænkes ud af boksen.

Hvad er det for generelle udfordringer, du ser medlemmerne stå i?
- Hele samfundet er selvfølgelig udfordret af Corona pt. Men et grundvilkår for vores fag er omskifteligheden. Som medarbejder skal man tilpasse sig og være omstillingsparat, det er også derfor vi har fokus på kompetencer.
Det er også en generel udfordring at få synliggjort medlemmernes faglighed. Vi skal være bedre til at »sælge os selv«, så vores brugere får øjnene op for, at vores mange kompetencer kan komme i spil andre steder end de klassiske bibliotekskerneopgaver. Det kan være ved at få skabt gode samarbejder og relationer med andre faggrupper og ledelsen i moderinstitutionerne.

Bæredygtig økonomi er sidste fokusområde, hvad handler det om?
- Det hænger sammen med de to andre områder, for det er en udfordring at lave en masse gode tilbud til medlemmerne - temadage, konferencer, kurser, netværk og bladet Revy-kun med faste indtægter fra kontingent, så vi skal overveje, hvordan vi kan gøre tingene bedst muligt økonomisk.