Gå til sidens indhold

Kære fagfæller: Jeg savner jer i den offentlige debat

Hvis medlemmerne af Kultur og Information ikke selv er en stemme i debatten, er det andre, der definerer fortællingen om faget og fagets fremtid. Derfor brugte ti KI’ere en weekend i september på at debattere og skrive debatindlæg til dagspressen om deres syn på faget. Læs Katja Klyverts indlæg her.

Tekst Katja Klyvert, kandidatstuderende og meningsdanner

Vi bibliotekarer er magiske til at værne om grundpillerne i det danske demokrati. Vi har gjort biblioteket så attraktivt, at det er blevet Danmarks mest besøgte kulturinstitution. Vi oplyser, danner og myndiggør danske borgere. Alligevel har vi og biblioteket identitetskrise. Jeg mener, at denne krise er selvforskyldt, fordi vi alt for sjældent bidrager til debatten og brøler tilbage, når andre skaber en fortælling om vores værdi. Derfor er der brug for stærke vindstød i den ellers vindstille biblioteksdebat, hvis kampen om retten til at definere denne værdi skal vindes. Uden vores egen bibliotekspolitiske offensiv kommer vi til at ligge, som vi har redt.

Vi mangler politisk mandat

Dansk bibliotekspolitik er ved at tørre ud, og vores kulturminister finder det »upassende« at snakke om kultur på pressemøder om sundheds- og socialpolitik, selvom sammenhængen er logisk. Kultur er det område, der fylder mindst til folketingsvalg, og omprioriteringsbidraget og kommunale besparelser har sat dybe spor. Vores biblioteker er udfordret af fundamentale ændringer i - og trusler mod - de oprindelige biblioteksværdier. Hvis vi som fag ikke bruger vores stærke faglige stemme til at definere vores egen værdi, risikerer vi at blive fysiske manifestationer af janteloven og dermed lade andre diktere vores værd og kunnen.

Hvem fortæller historien om bibliotekets værdi?

Jeg er kandidatstuderende i kulturformidling, studentermedlem i KI og nu også stolt faglig meningsdanner. De sidste fire år har jeg studeret biblioteker og må gang på gang konstatere vores lave engagement i den offentlige debat. Jeg savner os i de offentlige biblioteksdebatter. Jeg længes efter at høre vores historier. Jeg mangler jer til at sætte en definerende stemme på vores fag. Jeg tilmeldte mig KI’s meningsdanneruddannelse for at lære, hvordan jeg selv kan bidrage. På uddannelsen mødte jeg ni fagligt kompetente, modige og erfaringsrige fagfæller. Store kapaciteter med en viden, der skal bruges til at fortælle historien om vores og bibliotekets værdi! Erfaringer er det dyrebareste, vi har - del dem, kære fagfæller, også i den offentlige debat.
I foråret var det bekræftende at opleve, hvordan danskerne virkelig savnede deres bibliotek under nedlukningen og priste dets værdi. Det skal vi huske selv at gøre, næste gang eksempelvis tænketanken CEPOS beskylder institutionen for at gøre overførselsindkomster attraktive, være doven og mangle effekt. Men vi skal også huske det i det hele taget. Vi skal stå sammen, bruge vores faglighed og erfaringer til at argumentere imod. Og vi skal ikke bare være defensive, men offensive. Vi skal være på forkant, fortælle de gode historier og iscenesætte os selv.

Hvis vores værdi vil tages for givet i den offentlige debat, bliver den det

Biblioteket er styret af New Public Management, hvor udlåns- og besøgstal er afgørende i fordelingen af kommunale ressourcer. Det er en uretfærdig præmis, når biblioteket ikke kan konkurrere i den økonomiske kamp. For bibliotekets DNA - oplysning, demokrati og myndiggørelse - tillader ikke at blive målt og vejet, men kræver derimod, at vi selv fortæller om værdien med udgangspunkt i egne erfaringer. Biblioteket er en gave - og en opgave: Nøjes vi med at slå interne slag, kæmpe mod de andre kulturinstitutioner og tage den værdipolitiske debat i frokostpausen, så overdøves vi i den offentlige debat.

Hvem skal stå ved det bibliotekspolitiske ror?

Så skal vi ikke komme det kulturelle værditab i forkøbet og skabe en fælles bevidsthed om vores og bibliotekets værdi? Lad os tage vores fælles ansvar alvorligt og udrydde den eksisterende tvivl. Bryd med den traditionelle og introverte bibliotekarrolle, find modet frem, og giv jeres mening til kende. Jeg tror på, at vi ved bedst, fordi vi har et unikt erfaringsgrundlag. Og netop dette skal skabe fundamentet for den fremtidige diskussion. Biblioteket fortjener, at vi skaber en ny fortælling om, hvad det og bibliotekaren kan, hvordan vi skaber værdi, hvad og hvorfor vi drives, og hvilken samfundsværdi vi har. Vi skal skabe substans i biblioteksdebatten, hvis vi vil stå ved roret.