Gå til sidens indhold

OK21 kalder på tålmodighed og realisme

Der skal forhandles en ny overenskomst for ansatte i stat, kommuner og regioner i 2021. Formand Tine Segel ærgrer sig over, at det ikke lykkedes fagbevægelsen at blive enige om en forlængelse af den nuværende overenskomst med et ekstra år. For det bliver vanskeligt at forhandle ny overenskomst i en tid med økonomisk nedgang og stor uvished, mener hun.

Under forhandlingerne om OK18 var forbundet på gaden med den røde fane. Her i København med formand Tine Segel i midten. Foto KI

Tekst Anette Lerche 

Når det handler om de kommende overenskomstforhandlinger, hvad er det så for en situation, Forbundet Kultur og Information står i?
- Før sommerferien stod vi i en situation, hvor der var usikkerhed omkring, hvorvidt den nuværende overenskomst kunne blive forlænget, så vi ikke skulle forhandle en ny overenskomst på plads i skyggen af alle de udfordringer, Covid-19 giver os som samfund både økonomisk og menneskeligt. Forbundet Kultur og Information ønskede lige som resten af de akademiske fagforeninger, at vi forlængede den nuværende overenskomst med endnu et år, men det var der ikke samlet enighed om i fagbevægelsen, hvor andre grupper ønskede at forhandle som aftalt, og derfor skal vi nu forhandle en ny overenskomst, der træder i kraft i foråret 2021.

Når du – og andre – arbejdede for en forlængelse af OK18, er Forbundet Kultur og Information så klar til de kommende forhandlinger?
- Ja, det er vi helt bestemt. Forberedelserne var allerede i gang, inden Danmark lukkede ned på grund af Corona. Vi nåede at afholde vores landsmøde for tillidsrepræsentanter i starten af marts, og vi har indsamlet forslag til krav både direkte blandt medlemmerne og via vores tillidsrepræsentanter, som vi så bearbejder i hovedbestyrelsen og efterfølgende sender til vores hovedorganisation Akademikerne. Alt det kører som vanligt, og processen omkring overenskomstforhandlingerne er lige som det plejer en temperaturmåling af medlemmernes arbejdsliv og vilkår, så vi får nogle klare signaler om, hvad der er behov for at fokusere på i forhandlingerne.

Hvilke behov ser du blandt medlemmerne?
- Arbejdstid er et af de helt store temaer. Mange medlemmer har udfordringer med at få hverdagen til at fungere på arbejdspladserne. Der er en udvikling på bibliotekerne, især folkebibliotekerne, hvor medarbejderne forventes at være til rådighed, også sent om aftenen på grund af arrangementer, og det er svært at få arbejdstiden til at hænge sammen, og de skæve vagter honoreres ikke godt nok. Jeg har hørt om personalemøder, der skal afholdes klokken 7.30, fordi det ellers er umuligt at samle alle, og det er et godt eksempel på, hvor svært det er at dække det meget brede tidsrum, hvor de ansatte på bibliotekerne skal være til rådighed. En anden tendens er arbejdsmiljø, især det sociale og organisatoriske, hvor der er eksempler på stress og lav trivsel.

Kan I løse det ved forhandlingsbordet?
- Det handler snarere om at sætte fokus på området. Det kan være ved at sikre fokus på at uddanne lederne i arbejdsmiljøområdet, sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentantens status, se på arbejdstiden, hvordan vi håndterer sygemeldinger, vikariater med videre. Ved overenskomstbordet kan vi sætte de brede og overordnede rammer, og så skal de udmøntes på den enkelte arbejdsplads.

Ved OK18 stod fagbevægelsen skulder ved skulder. Denne gang er man uenige om, hvorvidt det havde været klogere at forlænge den nuværende overenskomst. Hvad kommer det til at betyde for OK21?
- Alle overenskomstforhandlinger er svære at forudse. Det viste OK18, hvor det var sammenholdet, der bar os igennem og sikrede, at de største knas-ter blev løst. Og jeg kan da godt være urolig for, hvad der sker, hvis sammenholdet ikke er lige så stærkt denne gang. Mit håb er, at det i fagbevægelsen lykkes at se de forskellige faggrupper som forudsætninger for hinanden i stedet for modsætninger, og at det kan bære os igennem. Det vil være ærgeligt for Danmark, hvis vi står med en splittet fagbevægelse i kølvandet på OK21.

Hvorfor ser du helst en forlængelse af OK18 i stedet for at få en ny overenskomst, hvor man kan tage hul på nogle af de udfordringer, medlemmerne står i?
- Vi har hele tiden vidst, at en af konsekvenserne af Coronaepidemien er en meget kraftig økonomisk nedgang på verdensplan, og det er et svært baggrundstæppe for de kommende forhandlinger. Hvad vi ikke vidste i juni, var, om vi også ville se en opblussen af epidemien igen, og det ser vi jo desværre nu her i august. Realistisk set kan det blive vigtigt bare at sikre reallønnen, og dermed må andre områder som arbejdsmiljø og arbejdstid måske vige. Her kunne en forlængelse af den nuværende overenskomst måske betyde, at vi stod med et bedre udgangspunkt om et år, eller i hvert fald med mere viden. Men når det er sagt, så går vi naturligvis til forhandlingerne med et højt ambitionsniveau. Udgangspunktet er bare helt anderledes, end før Corona ramte. Derfor må jeg også bede om medlemmernes tålmodighed og forståelse. Det er ekstraordinære tider.

Hvilke områder, forventer du, kommer til at fylde i de kommende forhandlinger?
- Jeg hører jo fra mange, at Ny Løn ikke fungerer, og den er desværre svær at lave om på. Men man kan se på andre modeller, og her er fleksibilitet for den enkelte medarbejder interessant, og det er noget, vi i hovedbestyrelsen bakker op om, at man som medarbejder kan konvertere dele af sin løn til eksempelvis ekstra frihed, pension eller uddannelse. Det kan give noget af den fleksibilitet, mange medlemmer efterspørger. Et andet område er uddannelse og retten til at tage uddannelse. Det skal vi sætte fokus på, for det kan være svært at få midler og rammer til uddannelse på den enkelte arbejdsplads, men via overenskomstsystemet kan vi sikre midler. Ved OK18 aftalte vi et såkaldt AUA-projekt omkring digital formidling med KL, der konkret vil munde ud i efteruddannelse af medarbejdere på tre biblioteker. Den slags kan også være løsninger fremover.

Bliver det en treårig overenskomst igen?
- Hvis vi står med et vedligeholdelsesresultat ved OK21, der ikke tager fat på de væsentligste udfordringer, så skal det være en overenskomst, der gælder for en kortere periode. Men det er kun gisninger fra min side. Ingen ved, hvilke forhold der vil gøre sig gældende på aftaletidspunktet, det vil vi til den tid skulle tage bestik af og på den baggrund tage stilling til et samlet resultat af forhandlingerne: Her vil aftaleperiodens længde også være en faktor.