Gå til sidens indhold

Mit arbejdsliv under Coronanedlukningen: Skabte Covid-19-database til hele verden

Hvordan blev KI’ernes arbejdsliv påvirket af nedlukningen af Danmark på grund af Covid-19? Perspektiv har spurgt fire privatansatte, hvordan deres arbejdsliv blev påvirket, og billedet er meget forskelligt. Læs med her, hvor Perspektiv taler med Brian Kirkegaard Lunn fra Digital Science.

Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset Pressefoto

Tekst Anette Lerche 

Covid-19 ændrede ikke på Brian Kirkegaard Lunns arbejdsrutiner. Som ansat i satellitvirksomheden Digital Science, der lever informationsteknologi til forskningsverdenen, arbejdede han i forvejen hjemme hver dag med onlinemøder med kolleger fordelt over hele verden. Selve virksomheden omstillede sig hurtigt og sørgede blandt andet for at samle data om Covid-19 til brug i forskningsverdenen.

Hvad skete der for dit arbejdsliv, da Danmark blev lukket ned for at undgå spredning af Covid-19?
- Ikke så meget. Jeg arbejder i en 100 procent virtuel organisation, der er gearet til at håndtere eksempelvis alle møder digitalt. Mit team er fordelt over hele Europa, og jeg har kun tre kolleger, der også bor i Danmark, så på den måde ændrede mit arbejdsliv sig ikke. Den eneste store forskel, jeg oplevede, var, at mine børn også var hjemme, og her var der fuld forståelse fra ledelsen omkring, at familien kunne komme før arbejdet i nogle situationer.

Du har kolleger i hele verden, hvordan var de påvirkede?
- Jeg har ugentlige møder med kolleger i Japan, Indien og USA, så jeg kunne følge med i udviklingen omkring Covid-19 i andre lande. I starten fyldte det meget, når vi holdt møder, men nu taler vi mindre om det. Men jeg fik et indblik i, hvad begrebet »lockdown« virkelig kan betyde. Den danske version af at lukke samfundet ned er jo ikke særlig lukket i forhold til, hvad der skete i andre dele af verden. Vi har været priviligerede i Danmark og heldige med, hvordan situation har udviklet sig.

Hvad har Covid-19 betydet for virksomheden Digital Science?
- Covid-19 påvirkede naturligvis virksomheden som sådan. Vi kunne ikke rejse, og vi har ikke kunnet mødes med samarbejdspartnere og kunder på samme måde, som vi plejer. Her har vi skullet opbygge en anden dialogform, og mange møder er udskudt på ubestemt tid. Hele »konferenceverdenen« er jo eksempelvis lukket ned.

Fik du nye opgaver som følge af Covid-19?
- Jeg er ansat i afdelingen Dimensions, der leverer forskningsresultater og publikationer til forskningsverdenen. Vi har for eksempel udviklet en database over forskningspublikationer, bevillinger, kliniske forsøg, patenter og policy-dokumenter. Det er et stort system med over 100 millioner publikationer, og på grund af Covid-19 kom der hurtigt et ønske fra forskningsverdenen om, at vi gav overblik over publikationer, bevillinger og kliniske forsøg omkring Covid-19. Min afdeling fik til opgave at få dem identificeret og gjort tilgængelige. Blandt publikationerne er også preprints – altså publikationer, der endnu ikke er fagfællebedømte, og vi oplevede jo netop, at det skulle gå hurtigt på en helt anden måde, end vi er vant til. Så vi leverede dagligt gratis datasæt over alle publikationer, bevillinger, kliniske forsøg og forskningsartikler på området.

Gratis? Tjente virksomheden ingen penge på at lave datasættet om Covid-19?
- Nej, alle kunne hente det gratis, og der har været rigtig mange downloads af vores datasæt. For mig var det en god følelse, at vi kunne udvikle tilbuddet så hurtigt og yde en service, der gjorde en forskel.

Hvordan gjorde I det rent praktisk?
- En del af vores system er, at vi kan identificere emner ved at læse abstracts og titler. Og Covid-19 er jo ret entydigt, så det var ikke så svært at have med at gøre. Vi brugte bare det maskineri, vi havde i forvejen, til at skabe overblikket, og da det først kørte, skulle vi ikke gøre andet.

Hvordan er virksomheden i øvrigt påvirket?
- Vi har ikke været ramt som andre virksomheder. Vi har ikke været lukket, men der er ikke kommet nye kunder ind. Både fordi der ikke er den samme dialog med kunderne, og fordi alle er usikre på, hvad der sker. Selvom forskningsinstitutionerne har offentlige budgetter, ved de ikke, hvad de kan forvente af besparelser på sigt. Desuden havde alle jo en stor udfordring i forhold til at arbejde virtuelt. Og her oplevede vi faktisk, at kunderne spurgte, hvordan vi gjorde. Både omkring de tekniske platforme, og hvad vores erfaringer var omkring digitale møder og lignende. Så det hjalp vi også med.

Fakta om Digital Science

 

Digital Science er et informationsselskab, der supporterer forskningsverdenen. Virksomheden har tre medarbejdere i Danmark og 300 globalt. Virksomheden er en satellitvirksomhed, der består af mange små virksomheder, der laver forskellige løsninger. Lige fra produkter, der understøtter forskningsworkflow, skriveprogrammer, systemer til at håndtere universiteternes interne datapublicering og systemer til de eksterne. Brian Kirkegaard Lunn arbejder i produktet Dimensions, der er et system, der håndterer over 100 millioner publikationer. Den del af virksomheden har knap 60 medarbejdere.