Gå til sidens indhold

Mit arbejdsliv under Coronanedlukningen: Fleksibiliteten blev større

Hvordan blev KI’ernes arbejdsliv påvirket af nedlukningen af Danmark på grund af Covid-19? Perspektiv har spurgt fire privatansatte, hvordan deres arbejdsliv blev påvirket, og billedet er meget forskelligt. Læs med her, hvor Perspektiv taler med Klaus Grand fra Femern A/S.

Foto illustrerer arbejdshavnen og tunnelfabrikken ud for Rødbyhavn. Foto Femern A/S

Tekst Sabrine Mønsted

Klaus Grand arbejder med dokumenthåndtering i Femern A/S, der er bygherre for at bygge en landfast forbindelse fra Danmark til Tyskland. For ham betød Corona, at alle arbejdede hjemme.

Hvad betød det for din arbejdsplads, at Danmark lukkede ned i marts?
- I forhold til mine opgaver betød det ikke det store, andet end, at vi alle skulle arbejde hjemme fra den ene dag til den anden. Byggeriet af Femern-forbindelsen er et så stort og langsigtet projekt, at det kørte videre uagtet nedlukningen.
Vi er et bygherreselskab med en masse konsulenter tilknyttet, og vores opgaver er selve forbindelsen til Tyskland, mens andre løser opgaven på land med veje og jernbaner. Det er et enormt projekt. Mange dele af det er gået i gang, og de næste par år vil aktivitetsniveauet kun stige.

Hvad er dine opgaver i virksomheden?
- Det er dokumenthåndteringen og de traditionelle opgaver, der knytter sig til det. Jeg er for eksempel systemejer og har sammen med en BIM-manager (Building Information Modeling) styr på hele konstruktionsfasens dokumenter og kontrakter, så alt kan genfindes. Desuden oplærer jeg medarbejdere i at bruge systemerne og skubber på, at vi får brugt dem rigtigt.

Hvordan gik det med at arbejde hjemme med de opgaver?
- Det var i forvejen muligt at arbejde hjemme, så vores it og vores digitale redskaber var allerede gearet til det. Men der var også ting, der blev sværere, for eksempel skulle jeg oplære en ny direktør i vores systemer, hvilket er svært over Skype, hvor man ikke sidder ved siden af og kan vise tingene. Så ting har været lidt mere besværlige, men har ikke for alvor forsinket noget i projekterne.
Jeg valgte selv at afvikle det restferie, jeg havde, og tempoet blev lidt anderledes i den periode, fordi der var ting, der blev sat lidt i bero.

Hvad tager I med jer af nye erfaringer?
- Vi har ikke opfundet nye metoder at arbejde på, men der er ting, der er blevet forstærket, for eksempel nye mødeformer, hvor det er blevet mere legalt med blandingsmøder, hvor nogle sidder i mødelokalet, og andre er med på en digitalforbindelse. Eller digitale oplæg, hvor man vænner sig til, at reaktionerne er lidt anderledes end til et fysisk møde, hvor folk kan byde ind. Jeg arbejder på hovedkontoret i København, og efterhånden som vi får mere aktivitet på Lolland, vil der være møder for mig dér, og her kan jeg godt forestille mig, at jeg vil være med på Skype i stedet for at bruge fire timer på transport. Så fleksibiliteten er blevet større.

Femern Bælt

 

Femern Bælt-regionen strækker sig fra Hamborg og den vestlige del af Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland til Lolland, Falster og Sjælland i Danmark og Skåne i Sydsverige. Med Øresundsbroen er regionen forbundet mellem Danmark og Sverige, men med Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland vil samarbejdet kunne styrkes og samle regionen endnu mere.