Gå til sidens indhold

Leder: OK21 byder på mange ubekendte faktorer

Formand Tine Segels leder i Perspektiv nr. 7/2020.

Portræt af Forbundet Kultur og Informations formand Tine Segel

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk

Ovenpå et forår, hvor COVID-19 tog sit greb om vores hverdags- og arbejdsliv, skulle der i juni måned tages stilling til, hvordan overenskomstforhandlingerne i 2021 skulle håndteres. Hos Akademikerne (AC) var holdningen klar og ensidig; vi bør forlænge den nuværende overenskomst og vente med at forhandle en ny overenskomst, til vi har et større overblik over, hvilke konsekvenser sundhedskrisen har på vores samfundsøkonomi og arbejdsmarked. Men andre fagforeninger i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ønskede ikke at forlænge eksisterende overenskomster, og fordi vi som fagbevægelse ikke kunne nå til enighed om dette spørgsmål, ønskede Regeringen som arbejdsgiverpart ikke at forlænge den nuværende overenskomst. Vi skal altså i gang med OK21.


Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, det er ærgerligt, at vi nu skal til forhandlingsbordene. Af den årsag, at der fortsat ikke er et entydigt billede af konsekvenserne af covid-19 på nuværende tidspunkt. Hverken økonomisk, hvor vi desværre fortsat forventer konkurser, lønnedgang og masseopsigelser i den private sektor, ej heller for sundheden, hvor der forventes nye bølger af smittespredning i efteråret. Alt sammen må forventes at påvirke den offentlige økonomi og velfærd, hvad enten det er i form af besparelser eller skarpe prioriteringer.
Men, vi er, hvor vi er, og naturligvis går vi til forhandlingerne med ønsket om at skaffe de bedst mulige resultater. Samtidig er det dog vigtigt for mig og hovedbestyrelsen, at vi løbende afstemmer forventningerne med jer medlemmer. For hvordan sikrer vi, at vi i en situation med så mange ubekendte faktorer skaber et resultat, som I medlemmer er tilfredse med og kan stemme ja til? Det kommer vi til at gøre ved at inddrage og kommunikere til jer, både direkte i nyhedsbreve og Perspektiv, men også i vores kommunikation til tillidsrepræsentanterne og med input fra den TR-arbejdsgruppe som er nedsat og allerede har bidraget til processen omkring indsamling, bearbejdelse og prioritering af overenskomstkrav.


I Forbundet Kultur og Information har vi fokus på at sikre reallønnen ved de kommende forhandlinger, og så har vi også et stort fokus på arbejdsmiljø, arbejdstidsværn og kompetenceudvikling. Særligt arbejdstid og kompetenceudvikling kan være svære krav at indløse konkret, og derfor finder jeg det positivt, at der kigges på, hvordan man i den private sektor gennem de senes-te overenskomstforhandlinger har indført og udbygget en Frit-valgs-model, som giver den enkelte muligheder og fleksibilitet i forhold til at anvende en vis procent af sin indkomst på frihed, uddannelse, pension med mere.
Uanset at der på nuværende tidspunkt er mange ubekendte, og at det derfor er svært at spå om forhandlingsklima og resultat, så er det værd at huske på, at fagbevægelsen ved OK18 stod skulder ved skulder og opnåede resultater, der tilgodeså alle faggrupper bedst muligt. Vi skal huske, at alle offentlige ansatte bidrager til at skabe velfærd - også i krisesituationer, og det vil være bekymrende, hvis sammenholdet i fagbevægelsen slår revner. Vi skal derfor huske, at fælles forståelse og solidaritet altid må og skal kendetegne et fællesskab, hvis det skal være stærkt.