Gå til sidens indhold

Hvorfor kun udlåne bøger?

Det nordiske projekt UPSCALE sætter spot på, hvor bibliotekerne kan bidrage til bæredygtigt forbrug. I Norge vil borgerne for eksempel kunne bruge deres lånerkort hos den lokale isenkræmmer til boremaskiner og save.

Henrik Jochumsen mener, at tiden er moden til at udvide og nytænke bibliotekernes rolle i forhold til bæredygtigt forbrug. Arkivfoto Perspektiv

Tekst Sabrine Mønsted 

I 2016 skabte det debat, da Københavns Kommunes Biblioteker begyndte at udlåne værktøj. Daværende kulturborgmester i København Carl Christian Ebbesen blev spurgt af Jyllands-Posten: Hvorfor er det en offentlig opgave - værktøj kan man vel låne af naboen?
»Alle, uanset indtægt og uddannelse, skal kunne komme på biblioteket og føle sig modtaget og få noget med hjem,« lød hans svar på det tidspunkt.
- I dag er der kommet en væsentlig ekstra dimension i folks bevidsthed – bæredygtighed. Så der vil ikke være samme undren over den slags tiltag i dag, mener lektor på Informationsstudier på Københavns Universitet Henrik Jochumsen, leder af den danske del af projektet UPSCALE.
- Der er kommet fokus på bæredygtighed fremfor forbrug, og selv om der skal være balance mellem erhvervsliv og bibliotek, som var noget af det, der blev debatteret i 2016, så er klima blevet en vægtig tredje spiller. Vi ved alle, at vi skal bevæge os i en mere bæredygtig retning.
- Bibliotekerne som institution er i sin kerne bæredygtige og bruges af mange forskellige mennesker, så det er et interessant samlingspunkt for bæredygtighed og videndeling om klima. Det kan rykke noget, siger Henrik Jochumsen.
Projektets tovholder er den norske tværfaglige forskningsinstitution CICERO (center for international klimaforskning), der arbejder for at forbinde forskellige fagområde for at skabe bæredygtigt forbrug.
I Danmark er det Ballerup og Odense Bibliotekerne, der skal indgå i projektet. Ballerup har erfaringer med at indtænke FN’s verdensmål, der også handler om klima og bæredygtighed, i en bibliotekssammenhæng, og Odense Bibliotek har siden 2016 udlånt bæredygtighedskit, for eksempel værktøjskasser.
- Odense Bibliotekerne var ligesom Københavns Kommunes Biblioteker nogle af de første biblioteker, der udlånte andet end bøger, og blev faktisk slæbt i Ankestyrelsen for at være konkurrenceforvridende, men vandt sagen. Bæredygtighedskittene bliver dog faset ud, når udstyret er udslidt, fordi det er købt med fondsmidler i 2016 og ikke en del af biblioteksbudgettet, siger Henrik Jochumsen.

Men er der ikke en fare for en udvanding af bibliotekernes opgave med litteratur og læsning, hvis de også skal udlåne for eksempel værktøj?
- Der er mange måder at gøre tingene på. I Norge er de ved at udvikle et lånesystem, så lånerne kan bruge deres lånerkort flere forskellige steder for eksempel i den lokale isenkræmmer. Når private forretninger går med i et projekt som det her, viser det, at de er klar over, at de er nødt til at engagere sig i den bæredygtige dagsorden.
Henrik Jochumsens håb er, at projektet vil give ny viden og idéer til, hvilken rolle bibliotekerne kan spille i forhold til mere bæredygtigt forbrug.
- Bibliotekerne kan være med til at sætte nye rammer for bæredygtighed, siger han og tilføjer, at bibliotekerne netop ikke bare er udlånscentraler, men kulturhuse, der, udover at stimulere til læsning, skal sætte væsentlige ting til debat.
- I den norske bibliotekslov står, at biblioteket skal være mødested og arena for debat, og i den finske lov står, at bibliotekerne skal være en aktiv del af civilsamfundet. Det går godt i spænd med en dagsorden omkring klima og bæredygtighed.

UPSCALE

Et fælles forskningsprojekt med Norge og Danmark. Ud over biblioteker deltager flere universiteter, systemudviklere, frivillige organisationer og private virksomheder. Fokus er bæredygtigt forbrug. Den danske del af projektet forventes færdig i 2022.