Gå til sidens indhold

3 spørgsmål til formand Tine Segel

Perspektiv har stillet forbundets formand Tine Segel tre spørgsmål om forbundets rolle under Corona.

Forbundet samarbejdede med øvrige organisationer på området om et udspil til en tryg genåbning for både brugere og medarbejdere, og dette er afspejlet i de retningslinjer, som myndighederne udgav på vores område, mener Tine Segel.

Tekst Anette Lerche

Hvilke særlige opgaver har Forbundet Kultur og Information haft fokus på under Corona?
- Først og fremmest var det vigtigt, at vi var klar med vejledning til medlemmerne under Corona. Både i vores rådgivning, hvor man kunne ringe eller maile til os, og via generel information med nyhedsbreve og hjemmeside. At medlemmerne skulle arbejde hjemmefra betød også, at det var vigtigt, at vi fik tydeliggjort, at selvom man sagde, bibliotekerne var lukkede, så var bibliotekerne fortsat åbent digitalt, og medarbejderne arbejdede hjemmefra. Vi havde også drøftelser omkring eksempelvis bogposerne, og på dette område var vores rådgivning også i dialog med medlemmer, der var i tvivl om, hvordan de skulle forholde sig.
Under hele forløbet var der desuden mange møder i vores hovedorganisation Akademikerne, hvor vi jo blandt andet drøftede fælleserklæringen.

Hvilke dilemmaer så du i fælleserklæringen, der jo gjorde det muligt at udrykke medarbejdere fra én funktion til en anden?
- Da fælleserklæringen blev lavet, stod vi i en situation, hvor vi kunne se, at sundhedssektoren i andre lande var under et enormt pres. Så selvfølgelig skulle vi hjælpe til og sikre, at medlemmerne kunne flyttes ud i andre funktioner. Den ordning bakkede jeg klart op om, for det var afgørende, at vi alle udviste samfundssind. Men da aftalen for alvor begyndte at blive udmøntet, stod vi allerede med et dalende smittetryk, og da bibliotekerne hurtigt derefter stod over for en genåbning, mente jeg, at der var brug for, at medarbejderne kunne komme tilbage. Det var ærgerligt, at fælleserklæringen i nogle kommuner blev brugt, så medarbejderne blev rykket ud med meget kort varsel. Intentionen i fælleserklæringen var jo, at det skulle ske i dialog mellem medarbejdere og arbejdsgivere, og det skete ikke alle steder. Forbundet var naturligvis i dialog med medlemmer i de berørte kommuner, både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, og via Akademikerne gjorde vi vores for at påvirke kommunerne, og jeg kunne undervejs mærke, at både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere gjorde et stort arbejde i kommunerne for, at der blev taget større hensyn til medarbejderne.

Hvilken rolle spillede forbundet i forhold til genåbningen af bibliotekerne?
- Da det blev tydeligt, at det ville ende i politiske forhandlinger om genåbning, arbejdede vi for at sikre, at bibliotekerne, som en vigtig lærings- og kulturinstitution, fik lov til at genåbne, og for, at det blev en tryg genåbning for både brugere og medarbejdere. På dette område har det været en stor styrke, at vi i forvejen har et stærkt samarbejde med de øvrige organisationer på området. Det gjorde det muligt at komme med et fælles udspil til myndighederne, som der også blev lyttet til. At vi som sektor ikke bare ventede på et udspil, men aktivt pegede på, hvordan vi kunne genåbne bibliotekerne, tror jeg, havde stor betydning. Og vi kunne se, at vores input var afspejlet i retningslinjerne, der kom på vores område.