Gå til sidens indhold

Vi skal turde tale om det svære

Lone Rosendal, specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information, har i mange år arbejdet med arbejdsmiljø. Hun kalder det modigt, lærerigt og vigtigt, at medarbejdere og ledelse i Kolding Bibliotekerne åbent fortæller om det, de har været igennem.

- Det er så vigtigt, at vi tør tale om udfordringerne. Mange andre er helt sikkert i samme situation i et eller andet omfang, og vi kan lære af hinandens erfaringer. I Kolding bad de om hjælp udefra, samtidig med at de så indad og i fællesskab var klar til at gøre tingene anderledes, siger Lone Rosendal, der fremhæver det frivillige TRIO-samarbejd, hvor arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og ledelse mødes.
- Det var en vigtig del af løsningen i Kolding og er noget, der generelt kan forebygge mistrivsel, siger hun.
TRIO-samarbejdets værdi ligger i, at det er et uformelt supplement til de traditionelle samarbejdsudvalg som MED og SU og arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladsen - alt det, man er forpligtet til ifølge arbejdsmiljøloven. Derfor oplever Lone Rosendal også stigende interesse for og brug af TRIO-samarbejdet på de lokale arbejdspladser.
- Det er et meget agilt samarbejde i hverdagen, hvor man hurtigt kan mødes og fortroligt drøfte, hvad der rører sig, og tage problemerne i opløbet, hvor man i MED og SU måske kun mødes fire til seks gange årligt i en mere formel form.
Souschef på Kolding Bibliotekerne Bethine Gregersen er enig.
- Det er vigtigt med et uformelt rum, hvor vi ikke holder hinanden op på alt det, der bliver sagt, men frit kan vende ting og trykprøve nye idéer, siger hun.
Ifølge arbejdsmiljørepræsentant Bente Bruun oplever medarbejdere også, at de har et sted, hvor de netop løbende kan komme af med bekymringer om dagligdagsting.
- Det kan de sige enten til Jesper som tillidsrepræsentant eller til mig som arbejdsmiljørepræsentant. Vi snakker så sammen og afvejer, hvad skal vi gå videre med i TRIO eller MED, og hvad det er bedre at tage med sin nærmeste leder. Vi kan hurtigt guide tingene de rigtige steder hen, så de ikke vokser, siger hun.

Trivsel er fælles ansvar

Når der er bøvl med trivslen på en arbejdsplads, er det organisatoriske niveau helt afgørende, mener Lone Rosendahl.
- Det nytter for eksempel ikke udelukkende at fokusere på individniveau. Den såkaldte IGLO-model beskriver det meget fint – der skal både arbejdes med Individ, Gruppe, Ledelse og hele Organisationen, når der er udfordringer på en arbejdsplads. Ofte er det også i strukturer og kommandoveje og under forandringer i en organisation, at der opstår mistrivsel, siger Lone Rosendahl, der kalder det socialt organisatoriske arbejdsmiljø.
Og så tilføjer hun, at selvom arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten har hver deres definerede roller, så er trivslen en fælles opgave for alle.

KI’s Arbejdsmiljø netværk

Forbundet Kultur og Information har etableret et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter i Øst- og Vestdanmark. Formålet er videndeling, hvor man giver hinanden inspiration og kan være sparringspartnere til konkrete udfordringer. Alle medlemmer, der er AMR, er velkomne, og datoerne for de halvårlige møder kommer i oversigten over Forbundet Kultur og Informations arrangementer på hjemmesiden kulturoginformation.dk. Næste møde er i august 2020. Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Lone Rosendal.

Kilde: Specialkonsulent Lone Rosendahl