Gå til sidens indhold

Nyt job: Rollen som leder giver en god mavefornem

Michael Svendsen er ny i job.

Tekst Louise Graa Christensen 

Navn: Michael Svendsen
Stilling: Sektionsleder i afdeling for Forskerservice, Københavns Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibliotek fra 1. december 2019
Uddannelse: Cand.scient.bibl.
Tidligere: Specialkonsulent, KUB Forskerservice, informationsspecialist KUB STAB, informationsspecialist KUB SAMF
Alder: 42 år

Hvorfor søgte du et lederjob?
- Jeg arbejdede i forvejen i den afdeling, hvor der blev en lederstilling ledig, så jeg kender arbejdspladsen godt, både fagligt og socialt. Derudover syntes jeg, jeg havde forudsætningerne for at søge jobbet, fordi jeg blandt andet har arbejdet meget med projektledelse og samarbejdet med Københavns Universitet, som langt hen ad vejen er ophavsgiver til vores arbejde. Og så har jeg gået med en mavefornemmelse af, at ledelse kunne være noget for mig. Derfor lå det lige for at søge stillingen, men det var et åbent stillingsopslag, så jeg var ikke sikret noget.

Hvad går arbejdet ud på?
- Jeg skal være med til at sikre, at de services, vi tilbyder forskningsmiljøerne og uddannelserne, er relevante og på linje med både Københavns Universitet og Det Kgl. Biblioteks strategiske mål. Vi skal sikre et højt fagligt niveau, hvor vi kan tilbyde services, der letter hverdagen i forsknings- og undervisningsmiljøet. Derudover skal jeg styrke netværket og samarbejdet på tværs af bibliotekerne på fakulteterne og Det Kgl. Bibliotek.

Hvordan har den første tid som leder været?
- Jeg er sprunget lige ud i det, for der er ikke nogen, der tager én i hånden. På den måde er det råt, pludselig at sidde på sit eget kontor med alle de nye opgaver, men jeg er glad for at skulle tage et større ansvar. Vi er en meget ambitiøs afdeling, og derfor har jeg ansvar for at hjælpe med at tilrettelægge og prioritere arbejdet, så vi bedst muligt kan samskabe og idéudvikle, selvom vi er stærke individualister.

Hvordan er det at træde ind i lederrollen?
- Det er selvfølgelig specielt, at man pludselig skal til at tage stilling til for eksempel APV’er i en afdeling, hvor man selv har været medarbejder, men for mig er ledelse en holdsport, hvor man skal kunne sparre og løse udfordringer sammen. Min dør står åben, og jeg står også til rådighed for mine kolleger. Så selvom der selvfølgelig vil komme udfordringer, er min mavefornemmelse god.

Hvad glæder du dig mest til?
- Jeg ser blandt andet frem til den del af mit arbejde, der handler om at få mere struktur på vores mange projekter i afdelingen og få dem ud at leve i forskningsmiljøerne. Jeg skal stå i spidsen for at skabe et bedre overblik over den strategiske udvikling inden for forskerservice, som vi skal igennem i løbet af de næste år.
Og så bliver det spændende at arbejde med det relationelle – blandt andet fordi der er sket fusioner flere steder i organisationen, så flere kulturer skal forenes. Jeg skal være med til at arbejde på, hvordan vi tager hul på målet om at skabe netværk og samarbejde på tværs, og sørge for, at vi går lidt bedre i takt og i samme retning.